Barne- og ungdomsforeningene flytter inn

På BCCs hovedkontor i Moss samles enda flere virksomheter under samme tak. Denne våren flytter samarbeidende barne- og ungdomsforeninger inn i lokalet, og ser fram til et godt og effektivt samarbeid om felles hjertesaker.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BCC

På nyåret flyttet BCC inn i leide lokaler i Moss. Her er både medievirksomheten, arrangementsavdelingen, medlemsservice og administrasjon samlet under samme tak, og nå kommer altså barne- og ungdomsforeningene inn i samme bygg.

BCC er et trossamfunn med en stor andel barn og ungdom, og derfor har det også vært en stor satsning på arbeid for denne målgruppen. Et av målene er at de unge skal kunne se tilbake på en god oppvekst i trossamfunnet, uansett hva de velger senere.

To av foreningene som samarbeider med BCC, er Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb, som begge tilbyr aktiviteter og fellesskap for barn og ungdom. Begge foreningene deler trosgrunnlag med BCC, og i løpet av denne våren flytter altså disse inn i kontorfellesskapet.

LES OGSÅ: BCC har flyttet inn i nytt hovedkontor

Samarbeider med BCC om kristent medieinnhold for ungdom

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) jobber for å tilby aktivitet og kristent fellesskap til ungdom fra 13 år og oppover. I et samarbeid med lokale foreninger, arrangerer klubben ukentlige TV-sendinger og ulike aktiviteter, samt flere internasjonale camper i året.

BUK har det siste året lagt til rette for trosoppbyggelse, aktivitet og fellesskap online. Her fra online sommercamp 2020, med Peter Tischhauser til høyre. Foto: BCC

– BUK er helt avhengig av å samarbeide med flere aktører for å lage innholdsrike camper til ungdommene worldwide. Derfor er vi veldig glade for å jobbe tett med BCC og BCC Media om kristent innhold og TV-produksjon til campene. Jeg gleder meg til et godt samarbeid videre på samme sted, når koronarestriksjonene etterhvert letter, sier Peter Tischhauser, leder for Brunstad Ungdomsklubb.

BUK har det siste året, i tillegg til å legge til rette for aktiviteter og fellesskap lokalt, arrangert fem camper online for ungdom i alle verdensdeler, i samarbeid med BCC. Gjennom året har de lokale klubbene også kunnet ha et innholdsrikt program med trossoppbyggende temamøter, konkurranser, underholdning og aktiviteter mellom campene. Det meste av aktivitetene det siste året har foregått online, for å kunne drive i tråd med gjeldende restriksjoner.

AK – aktivitet og tilhørighet for de yngre

Aktivitetsklubben (AK) er en annen forening som flytter inn i lokalene fra 1. mai. Foreningen har som mål å gi et bredt aktivitetstilbud for barn mellom 6 og 12 år. Arbeidet i Aktivitetsklubben skjer i hovedsak gjennom lokalforeninger i Norge, der frivillige ungdom og voksne tilbyr ulike aktiviteter for barna på ukentlig basis. Sentralorganisasjonen står for kursing og støtte innenfor praktisk, økonomisk og forsvarlig drift av sine foreninger. I tillegg arrangeres det sommerleir og ulike aktivitetsdager gjennom året, ved hjelp av mange frivillige.

Edgar Kvitberg

Daglig leder Edgar Kvitberg tror kontorfellesskapet blir en gevinst for klubben fremover:

– Vi i barne- og ungdomsarbeidet har mange av de samme utfordringene, og kan nå løse behovene under felles tak. Når man samarbeider og får flere synspunkter på tvers av virksomheter, gjør vi hverandre bedre. Vi er veldig glade for samarbeidet fram til i dag, både med BCC og frivillige som har gjort det mulig å stadig utvikle vår virksomhet til det beste for barna, sier Kvitberg.

BCC ønsker de ansatte i barne- og ungdomsforeningene hjertelig velkommen inn kontorfellesskapet, og gleder oss til et positivt samarbeid videre.

En gang i året arrangeres det sommerleir for lokallagene, med mange frivillige bidragsytere. Her fra sommerleir 2019 (i 2020 ble denne avlyst grunnet covid-19). Foto: Aktivitetsklubben