BCC har flyttet inn i nytt hovedkontor

Etter mange år med hovedkontor på Ryenstubben i Oslo, har BCC flyttet hovedkontoret østover, nærmere bestemt til Moss. Det er bare en kort fergetur unna der det hele startet.


Tekst: Berit  Hustad Nilsen – Foto: BCC 

I januar startet flyttingen av hovedkontoret til Moss. Bakgrunnen var at lokalene BCC leide på Ryenstubben hadde blitt for små og lite egnet for virksomheten. I tillegg skulle eier av bygget i gang med et stort ombyggingsprosjekt.

BCC er den eneste norske menigheten med internasjonal utbredelse. Menighetens begynnelse regnes fra 1898, da Johan Oscar Smith fra Horten omvendte seg til Gud. En kort fergetur unna der det hele startet, har BCC nå leid lyse og fine kontorlokaler, og har god plass til alle ansatte.

Nå samles hele virksomheten under samme tak

BCC bruker flere ulike arenaer for å realisere sitt formål, blant annet medieproduksjon, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, internasjonale stevner og misjonsvirksomhet i andre deler av verden. Nå står organisasjonen midt i en spennende utvikling, der fellestiltak og medlemsorganisasjoner samles i et forbund.

Forbundet skal gi gode synergier mellom organisasjoner som jobber for vårt felles formål, nemlig å bidra til at mennesker kan bli disipler og lære å gjøre alt det Jesus lærte oss. Det å samle både medievirksomheten, arrangementsavdelingen og barne- og ungdomsforeningene i samme bygg, gir mange fordeler ved å kunne samarbeide på tvers.

Men det er fortsatt ganske folketomt i både tredje og fjerde etasje. Den ekstraordinære situasjonen med koronarestriksjoner gjør dessverre at det vil gå noe tid før BCC kan få fullt utbytte av kontorfellesskapet i Moss. Like fullt gleder vi oss til å samle hele forbundets virksomhet under ett tak de kommende månedene.

Her kan du lese om flyttingen i Sandefjords blad og Moss avis

Ganske tomme lokaler: Janna Haugen er en av få ansatte som ikke er på hjemmekontor, grunnet arbeid på organisasjonens server. Foto: BCC