BrunstadMagasinet: temperaturen på menighetslivet

Ny misjonsstiftelse etableres i USA, reaksjoner på TV-programmet om menigheten og fine sanger. Under høststevnet var det spennende nytt fra BCC.


Tekst: Anne Lea K. Nielsen. Foto: Screenshots fra BrunstadTV

Aksel Is, 29, Tyrkia

Denne helgen har BCC hatt et hybrid-stevne, der deltakerne møttes i små grupper, alt etter som det enkelte land gir mulighet for det. Ut fra innlogginger i BrunstadTV-appen og nettTV anslås det at mer enn 11.000 personer har fulgt programmet.

– For første gang siden korona, så kjente jeg skikkelig på stevnefølelsen denne helgen. Som det ble sagt på stevnet, så kjenner vi at vi bindes sammen av usynlige bånd, som kjennetegner det åndsfellesskapet vi har i menigheten, sier Aksel Is som deltok fra stevnet i sin egen stue i Tyrkia.

Hybrid-stevnet var erstatning for det årlige brødrestevnet med målgruppe menn, tilsvarende stevnet som avholdes i mars, for kvinner.

I løpet av helgen var det live-streaming fra 17 forskjellige lokasjoner over hele kloden. Foto: BrunstadTV

Misjon over hele verden

I mange år har det vært drevet misjonsarbeid i organisasjoner som støtter BCCs formål. Når BCC organiseres i en forbundsmodell, skal misjonsarbeidet få en enda mer sentral plass i BCCs virksomhet.

En ny misjonsstiftelse i USA skal bidra til sunn menighetsvekst mange steder i verden.

Styret kommenterte Brennpunkt-episoden

Berit Hustad Nilsen og Trond Eivind Johnsen fra BCC-styret ble også intervjuet i programmet, og Hustad Nilsen takket medlemmene for deres engasjement:

– Sånn jeg ser det, så har alle medlemmer som jeg har sett og lest noe fra, uttalt seg med den tanken at de vil hjelpe BCC. Dette setter vi stor pris på.

BCC har fått mange tilbakemeldinger etter Brennpunkt-episoden, og tar både ros og kritikk med på veien videre, for å utvikle trossamfunnet videre.

– Vi skal lære noe av dette også, vi er glade for tilbakemeldinger som gjør at vi kan bli bedre, sa Hustad Nilsen.

Styremedlemmene var veldig tydelige på at stigmatisering og trakassering som en konsekvens av NRKs ensidige fremstilling av vårt trossamfunn, ikke er noe BCC kan tolerere. Både foreldre og lærere oppfordres til å ta dette alvorlig, i tillegg kommer BCC også til å følge opp de hendelsene som er rapportert inn i etterkant av denne episoden.

På spørsmål om hvilke tiltak de kommer til å gjøre i kjølvannet av dette, svarte Trond Eivind Johnsen humoristisk, at siden BrunstadMagasinet har blitt et såpass populært program at det fort havner på nasjonalt TV, ville han ikke fortelle detaljer.

Intervju med styret
Vi er ikke fornøyd med bare å ha rett, vi skal også få rett, sa Eivind Johnsen.

Medlemmene har selv vist stort engasjement både i sosiale og redaksjonelle medier etter Brennpunkt-episoden.

Etter programmet lørdag kveld har tusenvis BCC-medlemmer over hele verden spontant vist stolthet over sin trostilhørighet, og har postet bilder i sosiale medier med teksten «I’m a proud member».