En god barndom å se tilbake på

Det å gi barn en trygg og god grunnvoll for livet ser vi på som en av de viktigste oppgavene i et samfunn. Derfor står arbeidet med barn og unge sentralt i vår kristne virksomhet. Alle barn bør oppleve å bli sett og elsket, og få plass til å utvikle seg som den de er.


Denne artikkelen ble først publisert i BCCs årsrapport for 2018. Les hele årsrapporten her

Nesten 50% av BCCs norske medlemmer er i dag under 20 år, og dette preger vår organisasjon i stor grad. Derfor legger vi ned mye innsats og frivillig arbeid for denne aldersgruppen, både i lokalmenighetene og i våre samarbeidende barne- og ungdomsforeninger.

Dette skjer i form av et stort antall aktiviteter, trosforkynnelse og opplæring for ulike målgrupper. Målet er å videreføre gode, kristne verdier til neste generasjon, og slik bidra til at de blir gode samfunnsborgere. Med denne opplæringen settes også ungdommene i stand til å ta et personlig valg for sitt liv, om de selv ønsker å leve som kristne og delta i trossamfunnet når de blir voksne.

Gode rollemodeller i ungdomsårene

Tenårene er en tid som kan by på mange utfordringer både i vennegjengen, på skolen, på nett og i sosiale medier. I lokalmenighetene får de eldre ungdommene oppmuntring og opplæring i det å ta vare på de som er yngre, og være gode rollemodeller for dem.

Vi ønsker at ungdommene selv skal få oppleve hvor meningsfullt det er å gi noe til andre etter hvert som de blir eldre. Jesus lærer oss at det er saligere å gi enn å ta, og derfor satser BCC på opplæring i mentor- og omsorgsarbeid.

Alle barn bør oppleve å bli sett og elsket, og skal få plass til å utvikle seg som den de er. Da må vi lære neste generasjon voksne om omsorg, respekt, likeverd, og forebygging av utenforskap og uønskede hendelser.

En målsetning i BCC er at ungdommene skal få oppleve hvor meningsfullt det er å gi noe til andre, og derfor satses det stort på opplæring i mentor- og omsorgsarbeid. Foto: BCC

Våre samarbeidende barne- og ungdomsforeninger

Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb og Xercize er de tre viktigste foreningene i vårt barne- og ungdomsarbeid, og hver uke arrangerer deres lokalforeninger et omfattende fritidstilbud med kristen profil. Fra barna er 7 år tilbyr Aktivitetsklubben lokalt et bredt aktivitetstilbud, og våre medlemmer bidrar med både tid, ressurser og hjerterom for barna.

LES OGSÅ: Sommerleir for 7.klassinger – Jeg er ung og verdifull

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) har oppskalert sin satsning på ideelt kristent ungdomsarbeid. Foreningen deler tros- og verdigrunnlag med Brunstad Christian Church, og har som mål å sikre en sunn utvikling for kristen ungdom mellom 13 og 18 år. BUK samarbeider tett med Xercize, som står for samme type ungdomsarbeid med fokus på idrettsaktiviteter. I disse ungdomsklubbene skal medlemmene få mulighet til å drive med aktiviteter etter sine ønsker og behov. Her er det ikke fokus på prestasjon, men heller på at alle skal være inkludert.

LES OGSÅ: Over 1500 ungdommer som bruker påskeferien sin på andre

Flere hundre medlemmer stiller opp frivillig for å yte en innsats for andre, her under Påskecamp for ungdom. Foto: BCC