Over 1500 ungdommer som bruker påskeferien sin på andre

På påskecampen er flere hundre frivillige i sving, og over 1.500 ungdommer deltar som ungdomsledere eller mentorer. Det betyr at de støtter og ivaretar de yngre deltakerne, og bidrar for eksempel som trenere, dommere, kursholdere eller organisatorer.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Adelle Cheetham 

På Oslofjord Convention Center i Vestfold er det full fart den på den internasjonale påskecampen. Her er over 30 nasjonaliteter representert, og de kommer fra alle verdensdeler. I nesten fem dager er de 4.400 deltakerne samlet her til aktiviteter og trosoppbyggelse i et kristent, rusfritt fellesskap.

Hovedmålgruppen for påskecampen er ungdom mellom 13 og 18 år. Men rundt 1.500 av de som er påmeldt, er eldre ungdommer som har valgt å bruke ferien sin som mentorer for de yngre deltakerne.


Et bredt spekter av aktiviteter, fra musikk til ishockey, krever en mengde ulike evner og ledere. Foto: BCC

De unge deltakerne trenger noen som ivaretar dem

– Når så mange ungdommer satser påskeferien sin her så skal det virkelig være et høydepunkt for dem. Mange reiser jo langt, og er også borte fra foreldrene sine. De trenger noen som kan vise omsorg og passe på at de har det de trenger for å ha det bra disse dagene. Det sier Peter Tischhauser fra Brunstad Ungdomsklubb, som er hovedarrangør for campen

– Derfor er det så fantastisk at vi har så mange unge voksne som er her for å bidra og ivareta de yngre.

De aller fleste aktivitetene på campen ledes av engasjerte ungdommer under 30 år. Med 36 ulike aktivitetestilbud er det er behov for eldre mentorer med forskjellig tilnærming, interesser og evner.


Peter Tischhauser fra Brunstad Ungdomsklubb, her på et informasjonsmøte for lokale mentorer og ansvarlige under påskecampen. Foto: BCC

Deltar sammen med yngre ungdom fra sin lokale gaming-klubb

Kristian Tøgard. Foto: BCC

Kristian Tøgard (25) er en av de unge voksne som bruker ferien sin til å gi yngre ungdommer et positivt tilbud i påsken. Han er her sammen med medlemmene i sin lokale ungdomsklubb, som driver med gaming og teknologiaktiviteter også ellers i året.

For dem har mye av det lokale arbeidet i gruppa de siste månedene dreid seg om dugnad og forberedelser til påskecampen.

Har jobbet dugnad sammen for å komme hit

– Vi har jobbet målbevisst for å spare og komme oss til campen, og at alle de 100 medlemmene i klubben skal få muligheten til å bli med. De siste ukene har vi for eksempel påtatt oss dekkskift og vask av biler, lagring av vinterdekk og salg av vafler og kaffe til alle som har kommet, smiler han.

Mentorer og deltakere fra gaming-klubben har blitt fordelt på ulike rom ut ifra hvilke aktiviteter de skal delta på under campen. Under campen bor alle deltakerne sammen i de nye hotellbyggene, og her har hver overnattingsgruppe sine ansvarlige mentorer som skal sørge for trivsel, orden og at alle i gruppa blir inkludert.

– Her må jo vi som er mentorer ta ansvar for de vi er blitt satt til å passe på. Det er en fantastisk mulighet for å gjøre dette til en uke de yngre aldri vil glemme, sier Kristian engasjert.

– Alle deltakerne skal ha minst en mentor de kjenner godt på sin gruppe

Også andre deltakende grupper har forberedt seg godt i forkant av påskecampen.

– Vi har satt sammen gruppene så alle skal ha minst en eldre ungdom de kjenner godt og er trygg på, sier Cecilie Schinnes (26) fra BUKs lokallag i Eiker. Hun deltar som mentor sammen med en gruppe som driver med klatring. I tillegg er hun kontaktperson og koordinator for alle de 168 ungdommene fra Eiker som er med på campen.


Cecilie Schinnes (i midten) sammen med noen av de  over 1500 unge frivillige som deltar på påskecampen.  Foto: BCC

Mentorene står for noen gode verdier

– Før campen hadde noen veldig bra mentorsamlinger hjemme i Eiker, der vi har fokusert på oppgavene våre. Vårt mål er at alle ungdommene vi tar med hit skal få en uforglemmelig opplevelse av tiden både før og under campen. Vi vil også at de merker at vi som er mentorer står for de samme verdiene som ligger bak ungdomsarbeidet i BUK og i menigheten.


Noen av de andre deltakerne fra Eiker som er med på klatring under påskecampen. Foto: BCC

For Kristian Tøgard er motivasjonen mye av det samme.

– Det har stor betydning for de yngre ungdommene å få være med på en slik camp under trygge og gode rammer. Jeg er glad for at jeg får være med og bidra med det jeg kan, det gjør meg også veldig glad selv, smiler han.


Fra LAN-treffet under påskecampen. Her finner blant annet gaminggruppa til Kristian mange med samme interesse. Foto: BCC