Her er planen for BCC sine konferanser i 2019

I arbeidet med å forkynne det kristne budskapet til mennesker fra hele verden, er de internasjonale konferansene viktige for BCC. Arrangementene videreutvikles stadig, og denne helgen fikk medlemmene informasjon om alle de syv stevnene som skal avholdes neste år.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Adelle Cheetham

Gjennom over 60 år har Brunstad Christian Church (BCC) har sitt samlingssted på Brunstad i Vestfold. Alle BCCs stevner arrangeres for å støtte opp om kjernevirksomheten; å forkynne evangeliet til alle folkeslag, og lære dem å holde alt det Jesus befalte oss. Hovedsøylene her er tro, håp og kjærlighet, og dette er sentralt i all forkynnelse og menighetsarbeid.

Arrangementene på Brunstad planlegges med medlemmenes beste i tankene, og samtidig ønsker BCC å benytte fasilitetene på Oslofjord på best mulig måte.

Derfor driver BCC også stadig fornying- og forbedringsarbeid. I Brunstadmagasinet, medlemmenes eget månedlige informasjonsprogram på BrunstadTV, ble det denne helgen gitt grundig informasjon om neste års stevneplaner.

Grundig evaluering gir bedre arrangementer

Sommeren 2018 ble det gjort en innsats for å løfte stevneopplevelsen, og gjestene ble spurt om hva de likte, og hva som fungerte mindre bra. Tilbakemeldingene viste at de fleste var fornøyde med fornyelsen i selve stevneprogrammet, samtidig kom det flere innspill til forbedringer.

Nå er de 2000 tilbakemeldingene fra medlemmene evaluert, og BCC arrangement tar med seg de beste erfaringene videre til 2019.


Årshjul for alle BCC og Brunstad Ungdomsklubb sine arrangementer i 2019, tilpasset ulike målgrupper. Illustrasjon: BCC

Daglig leder Vegar Kronstad, og leder for BCC Arrangement Lise Larsen, fortalte at det ligger et grundig utviklingsarbeid bak neste års stevneprogram.
De har også ansvaret for å sikre at arrangementsøkonomien går i balanse, og det er det godt håp om å få til i 2019, uten at kostnadene blir for høye.

– Det jobbes mye med arrangementsøkonomien. Vi har et sterkt fokus på å holde kostnadene nede, slik at alle de medlemmene som ønsker det, skal ha mulighet til å delta også fremover, sa Vegar Kronstad.

– Vi ønsker at alle medlemmer som ønsker det skal få muligheten til å delta på stevnene, sier daglig leder, Vegar Kronstad Foto: BCC

Deltakerpakker skal forsterke konferanseopplevelsen

Lise Larsen fortalte videre at nytt for stevnene i 2019 er at det ligger en «grunnpakke» i påmeldingen, som inkluderer mer enn før. Disse grunnpakkene er tilpasset ulike alders- og målgrupper.

– Vi har arbeidet for å utvikle stevneprogrammet så det er skrudd sammen med noen pakker der møter og oppbyggelse er integrert med fellesskap og enkel bevertning, sa hun.

Programmet for de ulike konferansene er utarbeidet med tanke på ulike målgrupper. Både barn, ungdom, voksne og eldre skal kjenne seg velkommen og ivaretatt, og få muligheten til å samles om den kristne tro.

Ny modell med bedre fordeling av deltakerne på to sommerstevner

Nytt av året er også at de to sommerstevnene vil få en mer jevn fordeling av deltakere. Det har tidligere vært stor overvekt av norske besøkende på det første stevnet, og færre deltakere i august. Nå har BCC invitert flere lokalmenigheter til å delta på stevnet i august, og flere enn tidligere av disse er norske.

Leder i BCC Arrangement presiserer likevel at fordelingen er veiledende og at de enkelte medlemmene kan melde seg til det stevnet de ønsker, om ikke den angitte fordelingen passer for dem.

– Ved å arrangere to likeverdige stevner håper vi at opplevelsen skal bli like god for alle deltakerne fra hele verden, understreker Kronstad. – De kommer for å høre et livsforvandlende budskap og oppleve fellesskap med kristne venner, da må vi sørge for at alt er lagt så godt til rette som overhodet mulig.

Leder for BCCs arrangementsavdeling informerer om hvordan stevneåret er planlagt for å gi en best mulig opplevelse. Foto: BCC

Ferie i forlengelse av stevneoppholdet

For de medlemmene som ønsker å forlenge oppholdet med ferie før eller etter stevnene er det selvsagt muligheter for det. Dette inngår imidlertid ikke som en del av stevnepakken, men dekkes av den enkelte familie privat.

Datoer for sommerstevnene i juli og august, med veiledende fordeling av ulike lokalmenigheter. Illustrasjon: BCC