1000 deltakere på BCCs fagseminar

Siste dag i mars inviterte BCC til kursdag med flere ulike fagseminar på Oslofjord Convention Center. Over 1000 påmeldte fra ulike lokalmenigheter deltok på en eller flere av i alt åtte sesjoner.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Hutt

BCC er fremfor alt en kristen forening, men på grunn av vår størrelse og omfattende menighetsvirksomhet kreves det en viss organisering, med tydelige ansvarsområder, retningslinjer og administrasjon.

BCC som sentralt ledd yter derfor service til alle lokalmenigheter, og midt mellom påskecamp og påskekonferanse møttes representanter fra lokalmenighetene blant annet til kurs om økonomi, planleggingsverktøyet MyShare, barne- og ungdomsarbeid, kommunikasjon og nye personvernregler.


Fra kurset i personvern, der de nye reglene (GDPR) ble gjennomgått. Foto: BCC

Lokalmenighetene hadde blitt oppfordret til å sende sine ansvarlige personer på de ulike fagområdene, og mange hadde prioritert å komme. Faktisk var påmeldingstallene så høye at kapasiteten på de tilgjengelige konferanserommene for noen av kursene ble sprengt.

Utnytter påsken til faglig oppdateringer og erfaringsutveksling

– Vi pleier å bruke påskeuken, når mange likevel er samlet til konferanse i Norge, til å holde aktuelle kurs og seminarer, forteller Finn Å. Ødegård, som er styremedlem i BCC med ansvar for compliance.

– I år har vi valgt å øke tilbudet til flere grupper, og samlet derfor alle kursene på en dag, for å tilby faglig oppdatering og erfaringsutveksling til flere ressurser og faggrupper.


Finn Å. Ødegård, styremedlem i BCC med ansvar for compliance, gjennomgikk retningslinjer for regnskap og budsjettering for lokalmenighetene. Foto: BCC

Stor bredde i seminaret

Det sto mange og viktige tema på agendaen i dagens seminar, og i løpet av syv timer er åtte kurs á 75 minutter gjennomført. Og deltakerne ser ut til å være fornøyde med dagen. – Vi har fått mye nyttig input, sier Solfrid F. Kronstad, som har deltatt på kurs om kommunikasjon og barne- og ungdomsarbeid.

Hun er styremedlem i BCCs lokalmenighet i Østfold, og ønsker å være faglig oppdatert på områdene hun har ansvar for. – Det er fint å møte andre som jobber med de samme oppgavene i andre lokalmenigheter. Vi har mye å lære av hverandre, og mye å lære av fagpersonene som har vært her, sier hun smilende.


Solfrid F. Kronstad deltok fra BCCs lokalmenighet i Østfold. Foto: BCC

Gode retningslinjer og faglig støtte

Ødegård holdt selv en av sesjonene under seminaret, der han gjennomgikk retningslinjer for regnskapsføring og budsjettering i lokalmenighetene.

– Vi er opptatt av at lokalmenighetene følger alle lover og retningslinjer i sin praksis, derfor tilbyr vi disse seminarene. Selv om lokalmenighetene et selvstendige juridiske foreninger er vi gjensidig avhengig av hverandre, og vi ønsker at alle følger den samme praksisen og retningslinjene, som vi arbeider med å oppdatere så de til enhver tid er i tråd med gjeldende nasjonalt regelverk, sier han.

Internasjonal sammensetning

Det at lokalmenighetene kommer fra mange ulike land, gjør at det ikke alltid er mulig å følge helt samme praksis. Ødegård forteller at det er det nasjonale regelverket i hvert enkelt land som avgjør dette, og at lokalmenighetene alltid har plikt til å sette seg inn i sitt lands regler.

I sesjonen om regnskap og budsjettering belyste Ødegård ved hjelp av praktiske caser noen utfordringer og problemstillinger, blant annet i forhold til tema som gaveregnskap og momskompensasjon. Han forteller at det ble lagt hovedvekt på norske regler, men timen ga også gode innspill for lokalmenigheter i andre land.

– Det er veldig bra at så mange har møtt opp. Vi jobber hele tiden med å legge til rette for å ennå bedre kunne informere om og dokumentere driften av lokalmenighetene, og kurset er et ledd i dette arbeidet, avslutter han.


Det var godt oppmøte og flere engasjerte foredragsholdere i løpet av fagdagen BCC arrangerte. Foto: BCC