Kreative ideer og konstruktiv kritikk åpner nye muligheter

Hva skjer når over 80 av BCCs lokalmenigheter engasjerer seg for å komme med nye ideer? Jo, det blir et hav av gode opplagtheter, og ikke helt fritt for kritikk av den eksisterende gjennomføringen av BCCs internasjonale konferanser og arrangementer.


Av: Berit H. Nilsen – Foto: Randi J. Hutt

Som vi tidligere har fortalt om her på siden, pågår det en storstilt idedugnad arrangert av Brunstad Christian Church (BCC) for å få inn ideer til hvordan framtidens arrangementer kan bli bedre. Alle BCCs lokalmenigheter over hele verden ble invitert, og vi ser allerede spennende resultater. Det har vært intensiv ideutvikling, og når deadline passerte den 15. desember hadde det kommet inn over 700 nye ideer fra over 80 forskjellige lokalmenigheter.

Konstruktiv kritikk gir rom for forandring

Under informasjonsprogrammet BrunstadMagasinet på BCCs nyttårskonferanse ble det gjort en liten oppsummering av resultatene så langt. Det har kommet ideer som kan føre til endringer i eksisterende arrangementsform, og hele det TV-sendte showet begynte med en film som på en humoristisk måte fikk fram behovet for forandring. Videre fulgte et internasjonalt kor opp med en sang om takknemligheten for pionerene som har jobbet for Brunstad før oss, og om den tro vi har på framtiden.

«Den store idedugnaden» har åpnet for intern kritikk av eksisterende løsninger, men samtidig gitt et rikholdig utvalg av nye ideer og påfunn.

Et internasjonalt kor åpnet med en ny, fengende sang skrevet for anledningen. Foto: BCC

Fire av BCCs lokalmenigheter ble utfordret og fikk muligheten til å presentere sin beste ide, med tanke på konkret gjennomføring allerede under sommerkonferansen 2018.

Variert og internasjonalt serveringstilbud

Til stor begeistring fra de cirka 6000 publikummerne i salen, presenterte David Engle fra København ideen om et «Street food»-konsept. Han fortalte at i tillegg til København var det 35 andre lokalmenigheter som hadde ide om et internasjonalt matkonsept, så dette var noe de hadde tro på ville bli en suksess. Når han ramset opp at det i tillegg til danske pølser kan bli aktuelt med både krydrede thai-retter, spansk tapas, italiensk tortellini eller britisk fish&chips, så vakte det begeistring lang utover det danske publikummet.

Ideer om en rekke fristende «Street-food» tilbud ble foreslått av den danske representanten. Foto: BCC

Senkveld for de som ikke legger seg klokka 22

Nestemann ut var Hans G. Bertelsen fra lokalmenigheten i Oslo Follo. De brant for ideen om å lage kveldsaktiviteter for de som kanskje ikke er typiske A-mennesker, og for ungdom som gjerne blir gående litt «uten mål og mening» etter at dagens ordinære konferanseprogram er over.

Ved å lage koselige steder for å samles vil de sørge for at det blir fellesskap i trygge rammer langt ut i de sene nattetimer. Som representanten bemerket til latter fra salen, så er det jo ikke alle som går og legger seg klokka 22. Her så lokalmenigheten fra Oslo Follo muligheter for å tilby et nytt og spennende konsept som kanskje spesielt er tiltenkt ungdom.

Den norske representanten hadde stor tro på å lage soner der ungdom og andre kan samles til «Senkveld på Brunstad». Foto: BCC

Nye vennskap gir vinn-vinn situasjon

23 år gamle Naomi van Oord fra Melbourne i Australia lanserte ideen «Brunstad-Buddy», en ide som var resultat av et konkret behov de langveisfarende gjestene på Brunstad hadde kjent på kroppen. De ville rett og slett sørge for at de som kom til Brunstad for alle første gang i sitt liv kan få en kontaktperson som både veileder, guider og tar dem med på aktiviteter, måltider og sosiale tilstelninger i løpet av konferansen.

Naomi fra Australia fortalte med begeistring om de positive mulighetene en «buddy-ordning» kan gi for de som kommer til Brunstad for første gang. Foto: BCC

Og selv om behovet opprinnelig kom fra de som reiser langveisfra, ble ideen behørig presentert som et vinn-vinn konsept. Dette kan også gi nordmenn og europeere en god mulighet til å knytte nye, internasjonale vennskapsbånd, og kanskje samtidig få muligheten til å lære noe nyttig fra andre land og kulturer.

Barna skal få utfolde seg og bruke energien positivt

Fra lokalmenigheten i Exter, Tyskland, presenterte Bjørn Sigurd Bratlie med stort engasjement ideen om å lage en Junior Club med aktiviteter for barn under 12 år. Bakgrunnen for ideen var som han presiserte, at dette er en gruppe som lett faller litt mellom barne- eller ungdomsaktiviteter, og som har masse energi til overs, derfor er det viktig å legge til rette for at de kan ha en god opplevelse under konferanseoppholdet.

Barna fra Exter i Tyskland fulgte spent med på de spennende ideene om Junior Camp. Foto: BCC

Det kan altså hende Exter under sommerkonferansen lager en Junior Club med scene, aktiviteter som Hennatattos, Multitouchable, kicker, FIFA-spill, malekurs, bordtennis og dansekonkurranser for denne aldersgruppen.

Store forventninger til BCCs sommerkonferanse 2018

Vi tror nok forventningene til BCCs sommerkonferanse i 2018 steg ytterligere noen hakk etter denne informasjonssendingen, og BCC vil i samarbeid med lokalmenighetene fortsette planleggingen fram mot årets største internasjonale BCC konferanse.

Vi gleder oss til å se på hvilken måte det store internasjonale engasjementet kommer til å prege konferansene i framtiden. Formålet med idedugnaden var nettopp at arrangementene skulle gi en bedre totalopplevelse for alle deltakere fra alle land. Og foreløpig peker det sterkt i den retningen.

Ideer blir realisert på kort sikt, men er også bidrag i en framtidsrettet strategi

Prosjektet med Den store Idedugnaden ruller også videre, og alle de innkomne ideene er behørig sortert og kategorisert for å bearbeides ytterligere. Både med tanke på en snarlig gjennomføring av ideer som kan realiseres innenfor de eksisterende rammene, men også som bidrag i en langsiktig strategi for BCCs arrangementer i framtiden.

Her på bcc.no vil vi fortløpende oppdatere om framdriften.

En fullsatt konferansesal på Oslofjord Convention Center fulgte spent med på både informasjon og underholdning i BrunstadMagasinet. Foto: BCC