Arrangerer tidenes største idedugnad for BCC

BCC er en organisasjon i stadig utvikling. Denne høsten er rundt 85 lokalmenigheter engasjert i en storstilt idedugnad som skal produsere nye forslag til hvordan vi kan arrangere våre konferanser i fremtiden. Vi har snakket med en av de som sørger for at det er orden i et slikt kreativt kaos.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

På et lite kontor i Ski sitter en dansk 46-åring som har fått oppgaven med å lede den omfattende idémyldringen denne høsten. Hun skal ta vare på alle gode innspill på en så systematisk måte at ikke en eneste kreativ nyvinning går til spille. Begeistringen er stor når hun begynner å forteller om oppgaven, og den jyske dialekten strømmer raskt og jevnt fra en bestemt og smilende munn.

Lise Ø. Larsen

– Forestill deg hva som skjer når vi samler all vår innovasjonskraft på verdensplan og gir kreativiteten hos 8.000 personer lov til å blomstre i to måneder. Når jeg tenker den tanken ut, blir jeg overbevist om, at vi får en helt fantastisk output som overstiger forventningene, smiler Lise Larsen, nyansatt prosjektleder for strategisk utvikling av fremtidens BCC-arrangementer.

Hadde ikke opprinnelig planer om å bytte jobb

Hun forteller at det egentlig ikke var en del av familieplanene at hun skulle skifte jobb og flytte til Oslo i høst. – Men da jeg fikk en uventet telefonoppringning midt i august tok det ikke lang tid før jeg innså at dette var et av klodens mest interessante prosjekter, ler hun. Med lederbakgrunn fra yrkeslivet, forlot hun stillingen som leder for politikk og organisasjon i en dansk kommune da hun flyttet hit.

– Egentlig er jeg er typen som kan bo alle steder under solen, påstår hun. – Jeg har bodd to år i USA og to år på Grønland, så hvorfor ikke prøve krefter med broderlandet Norge, tenkte jeg.

Systematisk prosess skal resultere i nye arrangementsplaner

Nå er Lise i full gang med å koordinere og samkjøre prosessen som skal engasjere alle BCC-medlemmer som interesserer seg for dette temaet, i en verdensomspennende ideutviklingsprosess som varer i to måneder. Denne idédugnaden er egentlig det første skrittet i prosessen som skal føre til en ny strategi for arrangementer, forklarer hun. Først spørres alle arrangementsdeltakerne worldwide hvilket innhold de foretrekker for fremtidens arrangementer.


Tyrkia: Lokalmenigheten fra Istanbul har meldt seg på Den store Idédugnaden, og er her i gang med første samling. Foto: BCC

Idédugnaden kom etter et initiativ fra BCCs forstanderskap, som ønsket et bredt engasjement der alle medlemmer som ønsket det, kunne delta. I Idédugnaden skal alt som har med menighetens fellesarrangementer bli vurdert og «snudd på», med det mål at disse i fremtiden kan arrangeres slik at det oppleves mest mulig optimalt og givende for deltakerne.

84 påmeldte grupper der alle kontinenter er representert

Lise Larsen forteller at alle BCC medlemmer worldwide er invitert til å delta i ideutviklingen, og at 81 grupper med gjennomsnittlig 100 personer har meldt seg på. Hver gruppe har en lokal prosjektleder. Det er lagt opp et anbefalt løp for deltagermenighetene, som består av fem faser, herunder brainstorming og en fase hvor ideene kvalifiseres før de leveres inn til prosjektledelsen. – Jeg synes det er fantastisk at deltakelsen er representativ for alle kontinentene over hele kloden, fordi det er forskjellig hva som gir verdi og økt livskvalitet for den enkelte deltaker, sier hun engasjert. – Et av målene vi ønsker å oppnå, er at arrangementene skal gi en god totalopplevelse for alle deltakere, uansett om de kommer fra Kamerun i Afrika, Leon i Mexico, Paris i Frankrike, Vancouver i Canada eller fra København i Danmark.


Canada: Flere nordamerikanske lokalmenigheter kjører sine idéutviklingsprosesser, her representert ved Ottawa. Foto: BCC 


Sør- Afrika: i Pretoria bruker noen av gruppene sommerværet til å jobbe ute. Foto: BCC

Henter inn spesifikk kompetanse på databearbeidelse

Med så mange besvarelser som etter hvert kommer til å renne inn til prosjektledelsen, er det avgjørende med et godt innrapporteringssystem. – Det er snakk om en stor datamengde som vi skal strukturere for å få et håndterbart og overskuelig datagrunnlag for det videre strategiarbeidet, forteller Lise. – Derfor har vi engasjert et europeisk firma som skal hjelpe oss med å designe den elektroniske datainnsamlingen i survey.


Norge: Det blir mye materiale å holde styr på etterhvert som idéene produseres, som her i Bergen. Derfor blir det brukt løsninger som skal samle alle data i et oversiktlig verktøy til slutt. Foto: BCC

Vi er et team på tre personer som arbeider med prosjektet, som ikke bare omhandler Den store Idédugnaden, og som derfor engasjerer mange flere fagpersoner både internt og eksternt. Resultatene fra Idédugnadens skal innarbeides i den nye arrangementsstrategien til BCC, som skal foreligge til sommeren 2018. Vi ønsker å tenke fremtidsorientert og ta høyde for deltakernes behov som en helt sentral parameter. Derfor er Idédugnaden ikke bare noe vi inviterer til, for at de skal føle seg hørt. BCC som arrangør er svært avhengig av input fra brukerne, som er medlemmene, understreker hun.


Norge: ungdommer fra Bergen er engasjert i egne grupper under deres lokale idédugnad. Foto: BCC

Har høye forventinger til tilbakemeldingene fra lokalmenighetene

På spørsmål om hva prosjektgruppen forventer av utfallet når fristen for innrapportering går ut i desember, har Lise Larsen høye forventninger. – Jeg tror at det kommer geniale ideer, som kan løfte og fornye arrangementene og tilføre dem den verdi og den interkulturelle touch som vi ønsker at de skal ha for at være attraktive for deltakere fra alle nasjoner på alle kontinenter, smiler hun. – Jeg forestiller meg også at det kommer ideer om hvordan Norges fantastiske natur også kan integreres i arrangementene på Oslofjord i Vestfold. Og sist, men ikke minst forventer jeg at det kommer en mengde gode forslag til aktiviteter for barn og unge, som jo er BCC sin høyst prioriterte målgruppe.

– Fordi barn og unges trivsel har et helt sentralt fokus i dagens BCC, ser jeg for meg at det kommer ekstraordinært spennende aktiviteter på plakaten for de unge i fremtiden. Jeg tror at de arrangementene får et innholdsmessig høyt nivå og et tempo, så jeg som er 40+ mister pusten bare ved tanken, ler hun og haster videre til neste prosjektmøte.

Bcc.no vil følge prosjektet videre og oppdatere våre lesere ettersom prosessen går fremover.

Klikk på bildet under for å se film med bilder av Idédugnaden worldwide!


Storbritannia: mange steder har barna fått sin naturlige plass i idéutviklingsprosessen, som her i Didcot. Foto: BCC


Sør-Afrika: En av flere afrikanske menigheter som er med, er Pretoria. Foto: BCC