Smiths venner, sa du?

Kjært barn har mange navn, sies det. Om det er tilfelle for BCC sitt vedkommende kan sikkert diskuteres. Men hvor kommer egentlig kallenavnet «Smiths venner» fra?


Av: Berit H. Nilsen – Foto: Dorothy Vedvik

For å forstå det må vi tilbake i tid. For over 100 år siden var det en ung mann som kjente en sterk lengsel etter å leve i overenstemmelse med det han leste i Bibelen. Han var ung, han var alene, og han møtte mye motbør for det lys han fikk da han leste og ba til Gud. Men den unge mannen var overbevist. Det lys han fikk var så sterkt at han heller valgte å stå alene enn å la være å følge de virkningene han kjente i sitt indre.

Den unge mannen het Johan Oscar Smith. Den 19. mai 1898 skriver han til sine foreldre og søsken: «Jeg kan nå fortelle, kjære foreldre og søsken, en stor nyhet, nemlig at jeg er så lykkelig, og hvorfor, jo, fordi jeg har fått Jesus til venn og bror, han er nå mitt alt.» (J.O.Smiths etterlatte brev)

En liten venneflokk finner sammen

Smith fortalte villig videre om det lys han hadde fått. Han snakket med menneskene han møtte, om det han så som den eneste rette måte å leve livet sitt på. Men det var få som ville høre, og enda færre som ville gjøre, etter det han forkynte. Likevel fortsatte han å lete. Han søkte etter noen å dele troen med, og han holdt småmøter med andre ungdommer, der de ba og leste i Bibelen.

Etter en tid fatter en person interesse. Så møter han en til. Og enda en. Det var ikke mange, men det ble en liten venneflokk rundt Smith. Flere, ikke minst andre kristne, spottet og lo av den lille gruppen av mennesker som samtalte og ba sammen. Det var ingen positiv klang til kallenavnet de fikk – «Smiths Venner».

– Smiths venner er et navn utenforstående har pålagt oss

Johan O. Smith selv hadde aldri noe ønske om å skaffe noen flokk rundt sitt eget navn. Allerede i 1933 skriver han i et brev til en venn: «Vi har intet navn. «Smiths venner» er noe utenforstående har pålagt oss.»(J.O.Smiths etterlatte brev)
Men tilnavnet «Smiths venner» har altså hengt ved vår menighet i nesten 100 år. Det blir ofte brukt på en nedsettende måte, både i media og på andre arenaer.

Johan Oscar Smith døde 1. mai 1943. Han etterlot seg en rekke innholdsrike brev, som på en interessant måte beskriver utviklingen fra den første tiden og frem til hans eldre dager. Med Bibelen som rettesnor har antallet «venner» økt jevnt og trutt, og menigheten som i dag heter Brunstad Christian Church(BCC) er et livskraftig og aktivt fellesskap.

Les mer om menighetens historie her.

BCCs medlemmer er takknemlige for den arven Johan O. Smith etterlot seg, og er stolte av å være deltakere i et så positivt fellesskap der en kan oppleve ekte kjærlighet, varme og omsorg fra sine venner. At navnet «Smiths venner» brukes i tide og utide skriver vi rett og slett på uvitenhetens regning. Vi håper kanskje denne artikkelen kan bidra til å oppklare misoppfatningen, og bekrefter at navnet på menigheten i dag er Brunstad Christian Church.

Les mer: Fra en mann til verdensomspennende trossamfunn.

Les mer om Johan Oscar Smith her: http://aktivkristendom.no/arven-fra-johan-oscar-smith/