Sjekker at alt går riktig for seg

BCCs virksomhet er i stadig vekst, og med store pengesummer i omløp blir det tilsvarende viktig å ha tilsyn med at alt går riktig for seg.


Skatterett, foreningsrett, utlendingsrett og arbeidsrett. Dette er bare begynnelsen på en lang liste over rettsområder en aktiv kristen menighet må forholde seg til. Når pengestrømmene blir store og virksomheten omfattende blir det tilsvarende viktig med compliance – å ha tilsyn med at alt går riktig for seg.

Ansatt på fulltid

– Dette er ikke noe nytt fokus i BCC, sier Morten Kristoffersen. Han er nylig ansatt som ansvarlig for compliance i foreningen. – BCC har i mange år brukt store summer på rådgivere og revisorer for å sikre at virksomheten er i samsvar med lover og regler. Nåværende styreleder, Finn Åge Ødegård, har lang erfaring som både som spesialrevisor i skatteetaten og som fylkesrevisor. Han har hatt skatte- og avgiftsrett som ett av fokusområdene i sitt arbeid i BCC og lokalmenighetene. Aktivitetene blir likevel stadig mer omfattende, så jeg er nå blitt ansatt på fulltid for å jobbe med dette, forklarer han.

Kristoffersen er utdannet jurist med spesialisering i selskapsrett. Han har tidligere blant annet vært engasjert i selskapet Globeserve AS, og var i den forbindelse involvert i juridiske vurderinger knyttet til frivillig innsats. Med sin erfaring på dette området har han også bistått selskapet Fjordteam AS i forbindelse med Arbeidstilsynets vedtak om at frivillige i selskapet skulle betales minstelønn.

Vite hva som er riktig

Morten Kristoffersen
Morten Kristoffersen

– Jeg er opptatt av at vi må gjøre tingene på riktig måte, sier Kristoffersen. – I Fjordteam-saken var ikke problemet at selskapet ikke ville gjøre alt riktig, problemet var at regelverket er så uklart at det er i praksis umulig å vite hva som er riktig. Dette viste seg med all tydelighet da direktoratet etter halvannet års tilsynsprosess feide bort Arbeidstilsynets tidligere juridiske argumentasjon, men plutselig kom opp med helt nye momenter som fra deres side aldri var nevnt tidligere. Heldigvis omgjorde departementet hele saken og gav Fjordteam fullt medhold. Jeg nevner dette eksemplet fordi uklarhet dessverre ikke bare et problem innenfor arbeidsrett. Frivillig sektor har juridiske rammer som i stor grad er etablert ut fra tanken om at den skal være passiv støttemottaker. Når BCC og andre idéelle organisasjoner begynner å bli aktive for selv å skaffe oss god økonomi møter vi stadig rettsområder det er langt fra klart hvordan vi skal forholde oss. Vi ønsker ikke å leke butikk, og det betyr at vi må bruke store ressurser på å finne ut hva reglene egentlig sier.

Som ansvarlig for å føre tilsyn med at alt går riktig for seg er det ikke bare dugnad og arbeidsrett Kristoffersen skal fokusere på. – Vi har for eksempel stevnedeltakere fra veldig mange ulike land, inkludert land der Norge har satt strenge restriksjoner for innreise og opphold. Her er det viktig at vi overholder utlendingsretten. Det samme gjelder for våre internasjonale ungdomsprogrammer.

Handler også om tillit

Med høy innsamlingstakt og store pengesummer som skal forvaltes må naturlig nok økonomiske forhold ha et stort fokus. – Her handler det heller ikke bare om regelverk, skatt og avgift, sier Kristoffersen. – Det handler også om å ha rutiner og systemer som gir medlemmene tillit. Det handler om åpenhet og transparens i forvaltningen av det som samles inn.

BCC har i en god del år publisert årsrapporter, og har lagt fram revisorgodkjente regnskaper. De fleste norske lokalmenigheter har gjort det samme. – Tall og økonomisk informasjon har egentlig vært tilgjengelig lenge, forklarer Kristoffersen. – Det vises jo også en mengde tall og informasjon på TV-sendinger. Men det er ikke alle som tar seg bryet med å studere regnskaper, og det er heller ikke alle som har faglig grunnlag for å skjønne tallene. Ett av tiltakene jeg vil iverksette så raskt som mulig er å etablere et skjema på vår interne nettside der medlemmene kan stille de spørsmål de måtte ha knyttet til økonomi, innsamling og regnskaper.

Bistår lokalmenighetene

Kristoffersen regner også med å bistå norske lokalmenigheter i spørsmål om regelverk og rutiner. – BCC har allerede laget flere retningslinjer som er tilgjengelig på våre nettsider, eksempelvis innenfor områder som dugnadsarbeid og skatt. Dette vil vi arbeide videre med. Kompetanseheving i form av seminarer og fagsamlinger vil også være i fokus. Det aller meste som skjer i BCC og lokalmenighetene skjer på frivillig basis, det er mennesker som bruker av sin fritid. Da må det være unødvendig at store deler av denne tiden skal brukes på å studere lover og regler. Jeg håper å kunne bidra til å gjøre situasjonen klarere og enklere for dem, forklarer han.

På tross av alle tiltak og systemer utelukker ikke Kristoffersen at BCC vil kunne gjøre feil. – Jeg kan absolutt ikke garantere at vi ikke vil komme til å gjøre feil i framtiden, sier han. – Vi bruker et par millioner kroner i året på compliance, men vi er vanlige mennesker som skal kommunisere, samhandle og ta beslutninger. Sist jeg sjekket var det mer enn 50 lover som på en eller annen måte berører vår virksomhet, i tillegg til en lang rekke forskrifter. Det er vanskelig å helt eliminere muligheten for misforståelser, dårlig kommunikasjon eller til og med utro tjenere. Jeg kan likevel si at skulle vi gjøre feil vil vi gjøre alt vi kan for å rydde opp i det. Vi forvalter betrodde midler som ofte er møysommelig tilveiebrakt fra medlemmer. Da skylder vi dem å gjøre vårt ytterste for at alt går riktig for seg, avslutter Kristoffersen.