Hvordan kan vi finansiere vår hjertesak?

BCC har fulgt den såkalte «Fjordteam-saken» med stor interesse, og nå opphever Arbeids- og sosialdepartementet vedtaket fra Arbeidstilsynet og Direktoratet for Arbeidstilsynet.


Tekst: Berit Hustad Nilsen – Foto: Fredrik Blekstad

BCC og lokalmenighetene har stort fokus på å etablere gode fasiliteter for vår virksomhet. Vi har svært mange engasjerte medlemmer som vil bidra, og som gjerne vil legge ned en betydelig frivillig innsats for å kunne realisere vårt formål.

BCC har derfor det siste året fulgt den såkalte «Fjordteam-saken» med stor interesse. Fjordteam AS er et selskap heleid av BCC sin lokalmenighet i Sandefjord, og er et firma som yter ulike tjenester til forskjellige oppdragsgivere.

I desember 2015 traff Arbeidstilsynet Sør-Norge vedtak med pålegg om at Fjordteam AS skulle betrakte de som yter frivillig innsats som arbeidstakere, og dermed skulle Fjordteam utarbeide skriftlige arbeidsavtaler, betale lønn og arbeidsgiveravgift. Påleggene ble påklaget, men Arbeidstilsynet sto på sitt, og saken gikk videre til Direktoratet for Arbeidstilsynet. Etter åtte måneders saksbehandling opphevet Direktoratet Arbeidstilsynets pålegg om skriftlige arbeidsavtaler. Pålegg om utbetaling av lønn og utarbeidelse av timelister ble imidlertid opprettholdt.

Svaret fra Direktoratet kunne ikke ankes, og Fjordteam AS valgte derfor å prøve saken for retten, ved Arbeids- og sosialdepartementet, og stevning ble sendt inn 28. september 2016. Men før saken har kommet opp for rettsapparatet, er det svært gledelig å registrere avklaringen som fremkommer i brev Fjordteam AS mottok fra Arbeids- og Sosialdepartementet i går, mandag 24. oktober.

Det fremkommer at Arbeids- og Sosialdepartementet, etter en helhetsvurdering, har kommet til at det ikke foreligger arbeidstakerforhold generelt for de hundrevis av medlemmene som har ytt frivillig innsats for Fjordteam AS i Sandefjord. Departementet konkluderer med at de opphever Direktoratet for arbeidstilsynets vedtak fra 22. august 2016, og de opphever Arbeidstilsynet Sør-Norges vedtak fra 8. desember 2015 i sin helhet.

BCC er en menighet med høyt aktivitetsnivå og stort engasjement hos medlemmene. Dugnadsvirksomhet har utgjort et viktig bidrag i det store arbeidet med å skape sunne og gode aktiviteter og tilbud for barn og ungdom. Denne avklaringen betyr mye for BCCs mange tusen medlemmer i Norge, men den betyr også mye for frivillighetens rolle i samfunnet for øvrig. Det at foreninger og organisasjoner fortsatt kan ha mulighet til å jobbe dugnad for å bidra til sin hjertesak er oppløftende nyheter!