Vår historie på Brunstad

I 1956 kjøpte BCC stedet Nedre Brunstad gård i Stokke. Stedet, som har vært et sentralt stevnested for menigheten og som også menighetens navn er hentet fra, var eid av BCC i 50 år frem til 2006, da hele eierskapet ble overført til Brunstadstiftelsen.

Brunstad Gård 1956Brunstad Gård 1965

Brunstadstiftelsen ble opprettet av BCC i 2002. Stiftelsen har til formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for.

BCC benytter fortsatt Brunstad for sine internasjonale konferanser gjennom leieavtale med Oslofjord Convention Center AS, et selskap eid av Brunstadstiftelsen. Oslofjord Convention Center AS har inngått en langsiktig leieavtale for å drive kommersiell arrangementsvirksomhet på Brunstad, hvor BCC per dags dato er selskapets største kunde. BCC forhandler med Oslofjord Convention Center AS om en langsiktig intensjons- og rammeavtale for leie av stedet de neste 20 årene.

Oslofjord Property AS og Oslofjord Operations AS er også eid av Brunstadstiftelsen. Førstnevnte er byggherre for utbyggingen av hotellbygg og idrettsfasiliteter som i dag finner sted på Brunstad. Sistnevnte er ansvarlig for operasjonell drift av stedet.

Meny

Bitnami