Romerbrevet – er det aktuelt for ungdom?

Spørsmål stilles, oppgaver løses, og ungdom over hele verden ser, lytter og drøfter. Årets første bibelstudieprosjekt handler om det berømte brevet Paulus sendte til romerne, og temaet er helliggjørelse.


Både frivillige og ansatte har i flere måneder jobbet for å forberede det spennende prosjektet. Men er helliggjørelse egentlig et aktuelt tema for ungdom i 2024?  

Siden midten av januar har ungdomsgrupper over hele verden studert Romerbrevet. Mange leser det digitalt, andre hører på brevet som lydbok, mens noen fortsatt holder seg til papirversjonen av Bibelen. I tillegg har de lyttet til podcast-episoder der både innholdet og det historiske bakteppet for brevet blir forklart. 

Bevisstheten om at Paulus’ brev til romere kan være krevende å forstå, ligger langt framme.  

– Det er et innholdsrikt brev med hele 16 kapitler, men vi har forsøkt å legge til rette slik at det skal være så enkelt som mulig for ungdommene å fatte interesse for det Paulus vil ha fram, sier Johannes Schmechel.  

Han er redaktør i BCC Media og har vært med i produksjonen fra starten av.  

Game nights = ungdomsmøter med ny vri

For å gjøre det interessant har BCC Media tatt mange ulike virkemidler i bruk. Det er forberedt et konsept med «Game nights» for lokale ungdomsmøter, der ungdommene selv engasjerer seg for å forstå tematikken. Ungdomsgruppene samles på lokalet, og tiden er «satt tilbake» til Roma i år 57. Både dekor, mat og konkurranser er utformet på en måte som skal inspirere og skape interesse. 

– Ungdomsgrupper over hele verden har sendt oss bilder og videoer fra gjennomføringen, og det er virkelig rørende å se hvordan ungdommen engasjerer seg i dette, sier Schmechel.  

I løpet av de tre temakveldene er det korte bibeltimer der Kåre J. Smith på en lettfattelig måte legger ut om ulike deler av Romerbrevet, og hva det kan bety for den enkeltes liv å komme inn i den utviklingen Paulus var så opptatt av å formidle.  

Kåre J. Smith under en av bibeltimene, der ulike deler av Romerbrevet forklares på en måte som er tilpasset ungdommene.

De påfølgende gruppeoppgavene inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver der deltakerne må samarbeide, drøfte og reflektere for å finne løsningene.

Et forslag til opplegg er forberedt fra BCC Media, og så har lokale ungdomsarbeidere tatt det videre og satt sammen et program som passer for de ulike ungdomsgruppene.  

Se video med bilder fra ungdommenes «Game nights» over hele verden

Temaet er høyaktuelt

Responsen så langt tyder på at det er både høyaktuelt og spennende. I hele perioden har ungdommene kunnet stille spørsmål til de eldste. Så langt har de svart på over 100 spørsmål, og spørsmålene viser at ungdommene reflekterer over det viktige innholdet i Romerbrevet.  

– Målet for prosjektet er at ungdommene skal forstå, og vekkes for, behovet for helliggjørelse i sitt eget liv, sier Johannes Schmechel, – og da er det å drøfte ulike innfallsvinkler, stille spørsmål og undre seg, en viktig del av prosessen. 

Prosjektet fortsetter fram til påske, da kommer selve finalen for bibelstudiet under ungdommens påskecamp. Der vil brevets opprinnelse og budskap bli ytterligere drøftet og beskrevet ved hjelp av både visuelle og musikalske virkemidler. 

Ungdommene får svar på spørsmål om Romerbrevet via en app.

Se teaser for bibelstudie om Romerbrevet

Hva vi tror om helliggjørelse

Vi tror at helliggjørelse er løsningen for alle mennesker som er lei av syndens virkninger, konflikter og bekymringer. Synden avbrøt menneskets forhold til Gud, men vi ble forlikt med Gud ved Jesu død, og langt mer kan vi frelses ved hans liv. Dette kalles helliggjørelse, som er veien tilbake til et personlig fellesskap med vår himmelske far.