Et livsynsåpent samfunn med respekt for alle

Hurdalsplattformen som ble lagt fram denne uken beskriver et livssynsåpent samfunn med respekt for alle, men kun en halv side er viet til temaet.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: senterpartiet.no

Vi tror det blir avgjørende at regjeringen har en åpen og god dialog med trossamfunnene. Ved å prioritere å bli kjent med både trossamfunn og frivillige organisasjoner, vil forståelsen for hva slike tilfører det norske samfunnet bli styrket. 

Vi ønsker den nye regjeringen, og særlig Kjersti Toppe som vil være minister for tros og livssyn, lykke til med den store oppgaven. Vi ser fram til å følge det videre arbeidet.

Les hva regjeringsplattformen sier om det livssynsåpne samfunnet, i Hurdalsplattformen, side 73