Årsmøte i den største av BCCs lokalmenigheter

Hvert år inviterer BCCs største lokalmenighet, nemlig lokalmenigheten i Oslo og Follo, medlemmene sine til årsmøte. Møtet ble avholdt i menighetens lokaler i Ryenstubben 2, i Oslo.


Tekst: Anne Lea Nielsen – Foto: Trine Sandersen

Dette var de viktigste sakene på årsmøtet:

  • Godkjenning av årsregnskapet for 2018
  • Orientering om status – regnskapsåret 2019
  • Overgang til aktivitetsregnskap fra 2020
  • Kostnader til deltakelse på BCCs stevner på Brunstad legges inn i foreningens budsjett fra 2020

Agenda var sendt ut på forhånd, og styreleder Øystein Haukelidsæter innledet med å takke medlemmene for alt engasjement og alle bidrag som er ytt i året som var gått. Han takket også for innspill, ideer og spørsmål, og presiserte at dette var noe styret satte stor pris på og ønsket mer av.

– Engasjerte medlemmer gjør at dette er et godt fellesskap å være en del av, sa Haukelidsæter.

Gjennomgang av årsregnskap for 2018

Årsregnskap og årsrapport for fjoråret ble presentert av styremedlem Rakel Monfort, og regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Årsregnskapet viser at kostnadene til å drive den kirkelige virksomheten i lokalmenigheten i hovedsak var fordelt på leie av lokaler og tilhørende driftskostnader, samt arbeid for barn og ungdom. Foto: BKM Oslo Follo

Årsmøtet vedtok også styrets forslag om å legge om til aktivitetsregnskap fra neste år.

LES MER OM: BKM Oslo Follo

Lokalmenighet i vekst

Styret redegjorde for økonomisk status så langt i år, og hvordan budsjett ut året ligger an. Kostnader til drift dekkes via gaver, og det er medlemmene som ønsker å delta i menighetslivet som står for inntektene i foreningen.

BKM Oslo Follo er en stor menighet med over 1300 medlemmer, og stor grad av tilflytting fra både andre byer i Norge, men også fra andre land. Det ble derfor gitt informasjon om muligheten til å oppdatere eller tegne nye gaveavtaler via avtalegiro.

Haukelidsæter fikk fram viktigheten av at alle er husholdere for seg og sin familie, og gir det man ønsker og kan. De som har mye kan bidra med mer, og de som har lite kan bidra med det de har mulighet til. – Alle gaver er kjærkomne til den lokale driften, uansett størrelse, sa Haukelidsæter.

Budsjettplaner med ny finansieringsmodell for kristne stevner

Årsmøtet stemte over hvordan budsjettet for neste år skal legges opp, både når det gjelder kostnads- og inntektsnivå. Det er medlemmene som avgjør hvilke aktiviteter lokalmenigheten ønsker å legge til rette for. I BKM Oslo Follo er det lang tradisjon for å legge til rette slik at både barn, ungdom og eldre kan ha et godt og interessant menighetsfellesskap. Derfor foreslo styret å videreføre det arbeidet med uforminsket styrke også i 2020.

Det som var nytt, var at styret foreslo at alle medlemmene skal få muligheten til å delta på BCCs stevner på Brunstad neste år på like vilkår. Det betyr at foreningens samlede kostnader for å komme på stevne blir tatt med inn i årsbudsjettet og betalt av fellesskapet. Avstemmingen viste stor enighet i forsamlingen og forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

Etter årsmøtet var det forberedt felles lunsj med tid til samtaler rundt dagens presentasjoner og vedtak, og flere av medlemmene uttrykte begeistring over å tilhøre et så aktivt og sunt fellesskap som det er i lokalmenigheten i Oslo og Follo.

I BKM Oslo Follo er det lang tradisjon for å legge til rette slik at både barn, ungdom og eldre kan ha et godt og interessant menighetsfellesskap.  Foto: BKM Oslo Follo
Både felles måltid og musikk er en samlende faktor for fellesskapet. Foto: BKM Oslo Follo