Ungdom som gjør en innsats for fellesskapet

Frivilligheten sliter med å rekruttere ungdom som kan erstatte det stadig eldre «grunnfjellet» i foreningslivet, viser en ny forskningsrapport som har sett på trender innen norsk frivillighet. Men hos BCC opplever vi høy oppslutning fra ungdommer som yter frivillig innsats, og som tar en stor del av ansvaret for aktivitetene.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

– Vi jobber sammen for å reise på camp i påsken, sier Adele (16). Sammen med noen eldre lagvenninner bruker hun lørdagen på å selge hjemmebakst, kaffe og brus i på bybiblioteket i Drammen. Her har biblioteket annonsert etter frivillige lag og foreninger som kan ta vakter i en pop-up kafé, for å tjene penger til klubben sin.

Frivillighetens grunnfjell

Ildsjelene, de som jobber aller mest, er avgjørende for norsk frivillighet, skrev Audun Fladmoe på verdidebatt.no 30. januar. Han er en av forskerne bak en ny rapport om frivillighet fra Institutt for samfunnsforskning og NORCE Research Center. Den slår fast at disse ildsjelene blir stadig eldre. Frivilligheten har en utfordring med å rekruttere yngre krefter som er lojale mot samme organisasjon over tid, og med mindre stabile frivillige krefter blir det vanskeligere å planlegge driften.

Les hele artikkelen på Verdidebatt her.

Forskernes bekymring ser imidlertid ikke ut til å påvirke innsatsen i kafeen. Her har Adele og de andre stått opp tidlig, klare for å gjøre en innsats for klubbkassa. Judith (26), som også befinner seg bak disken, forteller at foreningslivet i menigheten er aktivt, men at det er en positiv drive som blåser over ungdommenes engasjement om dagen.


Kunder: Judith (26) og Adele (16) er to av de som bruker dagen på å skaffe inntekter til klubbkassa denne lørdagen. Foto: BCC

Størrelsen på foreldrenes lommebok skal ikke begrense deltakelsen

Det satses mye på kristent ungdomsarbeid i menigheten. I 2019 arrangerer Brunstad Ungdomsklubb, foreningen mye av ungdomsarbeidet blir organisert i, hele fire spennende camper for ungdom fra 13 år og oppover.

Les også: Romjulscamp samler ungdom fra 27 land og fem verdensdeler

– Vi som er litt eldre vil gjerne ha med alle våre klubbmedlemmer på campene, og her skal ikke størrelsen på foreldrenes lommebok være avgjørende, sier Judith (26).

En viktig del av det å melde gruppa på kristne ungdomscamper og aktiviteter er det å gi alle den samme muligheten. Det jobbes derfor aktivt med å støtte alle gode ideer som kan skaffe midler til det felles ungdomsarbeidet.

– Vi har satt av tid til dugnad noen lørdager og noen kvelder hver måned for å få det til. Det er egentlig ikke så vanskelig når man bare starter, forteller Judith.


Hele klubben skal ha mulighet til å delta på de kristne ungdomscampene. Her fra romjulscampen som ble arrangert for Brunstad Ungdomsklubb i desember. Foto: BCC

«Det er saligere å gi enn å ta»

Judith og Rosie er to av ungdomsmentorene som jobber frivillig i kaféen i dag. De tror at engasjementet hos de unge i BCC kommer av det sterke fellesskapet mange har i troen, sammen med ønsket om å gjøre noe godt for andre. Dette engasjementet smitter over på flere i vennekretsen, også på de som er yngre.

–  Som kristne lærer vi at det er saligere å gi enn å ta. Men man trenger ikke være kristen for å merke at man blir glad av å gi av seg selv. Det å være sammen med yngre tenåringer, jobbe med dem, samtidig som vi blir kjent med deres behov og ønsker, det gir oss mye overskudd og glede, sier Judith.

«Som kristne lærer vi at det er saligere å gi enn å ta. Men man trenger ikke være kristen for å merke at man blir glad av å gi av seg selv.»

Et godt miljø som inspirerer til innsats

Selv om ungdommene i kaféen er både arbeidsomme og flinke, er det ikke bare dugnadsjobbing de holder på med.

– I lokalmenigheten vår har vi en rekke kristne fritidstilbud, og alle ungdommene har valgt klubb etter egne interesser. Her samles vi hver uke for å gjøre morsomme aktiviteter sammen, forteller Rosie (25).

Hun trener en jentegruppe i fotball, og spiller volleyball på vinteren. På påskecampen blir det turneringer både for fotball og volleyball, og ulike aktiviteter for de som har andre interesser.


Adele (t.v) og resten av volleyballgruppa fra Drammen gleder seg til neste påskecamp, hvor det blir mer turneringer, fellesskap og gode kveldsprogram. Foto: BCC

Unge voksne: nøkkelen til å få engasjerte ungdommer

– Det blir mer motiverende å jobbe inn de inntektene som klubben trenger når man liker aktivitetene, og det er et godt miljø. Enten vi baker, jobber dugnad, eller drar på camp, så skal vi ha det fint sammen, sier Rosie, mens hun trakter kaffe og vasker benken i den lille kaféen.

Kanskje er det unge voksne som Judith og Rosie som sitter på nøkkelen til hvordan flere ungdommer kan komme inn i frivillig arbeid for fellesskapet. Det finnes mange slike gode rollemodeller og mentorer i BCC sine ungdomsmiljøer.

I ungdomsgruppene deres bygges vennskap og fellesskap i tro og aktiviteter, samtidig som de utvikler en personlig omsorg for hverandre. Her får tenåringer, som ofte har nok med seg og sitt, gradvis oppleve og erfare at det er saligere å gi enn å ta. De erfarer også at det lønner seg å lære å jobbe, og at innsats mot felles mål bidrar til å skape gode opplevelser både for en selv og andre.


Adele, Judith og Rosie tror at samholdet i gruppa er avgjørende når man skal få med seg de yngre ungdommene. Foto: BCC