Vigsel og bryllup i BCC

Bryllup er en viktig merkedag både for brudepar, familie og venner som deltar i feiringen. Som offentlig registrert trossamfunn har BCC hatt vigselsrett siden 2003, og Bibelens ord om kjærligheten er en sentral del av innholdet i vigselsritualet.


Det er pyntet til bryllup på Fredfoss Konferansesenter i Eiker denne sensommerdagen i september. Innenfra høres musikk, og i en sal full av venner og familie går bruden og hennes far opp midtgangen. Brudepikene leder an, mens brudgommen, forlovere og foreldre venter spent foran i salen der vielsen skal foregå.

Høytidelig ramme rundt vielsen

Alle BCCS lokalmenigheter i Norge har en forstander eller en annen egnet tillitsperson med vigselsmyndighet, og vigselsritualet gir en verdig ramme rundt inngåelsen av ekteskapet,

«Gud har skapt oss til å leve i samfunn med ham og med hverandre. Han har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett, og han har stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse. Ekteskapet er Guds gode gave. Her prøves vår vilje til å dele glede og sorg, til å gi og ta imot, til å forstå og tilgi. Her skal mann og kvinne vokse nærmere hverandre og strekke seg i tro og håp mot alt det Gud har å gi.»

Dette er noen av ordene som leses når det gjennomføres vielser i BCC. I tillegg til det faste vigselsritualet, som også inkluderer bønn for de nygifte, holder vigsleren en kort personlig tale til brudeparet. Videre velger brudeparet hvilke musikalske innslag de ønsker å ha med.


Vigselsritualet består både av en fast vigselstekst  og en egen tekst for dagen, i tillegg til bønn og musikalske innslag. Foto: BCC

– Over alt dette, kle dere i kjærlighet

Videre blir det talt varmt om livet med Jesus, som åpner nye og uante muligheter for å utvikles i kjærlighet og kristne dyder, ikke minst i ekteskapet.

«Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender.»  (Paulus brev til Kolosserne 13, 12-14.)

Kjærligheten gjør det mulig å vokse sammen, og holde det løftet en gir foran Gud og mennesker på bryllupsdagen, både i gode og onde dager, til døden skiller en ad.

Ved å tro på Jesus og den nåden han kom med kan vi ved lydighet mot Guds ord utvikles i kjærligheten og stadig bli mer behagelige å være og leve sammen med, forkynnes det i bryllupet i Eiker denne lørdagen. Også det som er problematisk og vanskelig i ekteskapet kan overvinnes, ved den samme nåden.


Foreldre og forlovere er nærmeste vitner når brudeparet avgir vigselsløftet og dokumentene signeres. Foto: BCC

BCC med vigselsrett siden 2003

BCC fikk vigselsrett i 2003, og vigsler foretas i alle de 19 lokalmenighetene. Når man velger å la seg vie i BCCs regi, er det som regel fordi man deler trosgrunnlaget til menigheten, og ønsker å være en del av dette fellesskapet. Kristne verdier for ekteskap og familieliv settes høyt i BCC, og anledningen bærer med seg et preg av høytid og takknemlighet som en slik dag fortjener.

Påfølgende bryllupsfest med venner og familie

Bryllupsfesten fortsetter videre utover lørdagskvelden, og har et variert program med taler, filmklipp og sanger fra både familie og venner. Kveldens lykkelige nygifte er Mathilde (25) og Runar (27), og overalt er det glade ansikter og gjester som vil være med å gratulere.

– Betyr mye å feire bryllupet her

– For oss betyr det mye å inngå ekteskap her, forteller Mathilde. – Menigheten og budskapet jeg hører her er viktig for meg, derfor føles det veldig riktig å feire bryllup her i dag.

Runar er enig. – Denne dagen har vært fantastisk, og det å se alle vennene våre som har kommet for å feire dagen med oss er rørende. Vi har fått så mange gode ord med oss på veien, og den fine og verdige rammen som Bibelens ord setter har vært veldig inspirerende for fremtiden.


Gode ord og flere muntre øyeblikk har gledet brudeparet denne kvelden. Foto: BCC