BCC er en seriøs organisasjon

I dag slår Tønsbergs Blad igjen opp saken om en trist overgrepshistorie. La det være klart at vi har stor medfølelse med alle de som er berørte i denne familien. BCC ønsker ikke å bidra til at en familietragedie til stadighet skal trekkes fram i offentlighetens oppmerksomhet. Men når TB bruker en slik alvorlig sak til å fremsette grove beskyldninger om at BCCs ledelse skjuler overgripere, kan vi ikke la dette stå uimotsagt.


Av: Berit H. Nilsen

Det var de berørte familiene og barna som skulle fått oppmerksomheten og omsorgen nå, med nestekjærlighet og varme fra både familie og venner. Ikke Tønsbergs Blad som skal skaffe seg klikk ved å rippe opp saken som et sensasjonsoppslag i media.

BCCs styre tok initiativ til å starte forebyggende arbeid
BCC er ydmyke i forhold til at det for 25-30 år siden ikke var tilstrekkelig forståelse og kunnskap om overgrep mot barn, hverken hos oss eller i samfunnet for øvrig. Men allerede for over 20 år siden startet BCC et omfattende arbeid, nettopp for å håndtere slike saker riktig. På initiativ fra styret i foreningen, startet arbeidet med å lage strategi- og handlingsplaner på dette feltet omtrent samtidig med at Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert i 1996.

Det var et uttrykk for at menigheten tar på alvor at overgrep, vold og krenkelser skjer mellom mennesker, og at man ønsket å forstå, følge opp og være til hjelp på en bedre måte. Det var også en erkjennelse av at vi som trossamfunn på ingen måte kunne regne oss som et unntak fra slike problemstillinger, også med bakgrunn i de store mørketall som kom mer og mer til overflaten i hele samfunnet rundt oss på den tiden.

Sentral policy er at straffbare forhold bør anmeldes
Det ble utarbeidet et policy-dokument og handlingsplaner i forhold til vold, overgrep og omsorgssvikt. BCC’s ledelse tok ansvar for at det ble holdt seminarer rundt i lokalmenigheter både i Norge og mange andre land for å formidle og innarbeide kunnskap og forståelse. På linje med ledende fagmiljøer og i samsvar med det viktige arbeid som Kirkens ressurssenter har utført, har vi kvalitetssikret at innhold, handlingsplaner, implementering av politiattester og egenerklæringer er helt i tråd med det som er vanlig tverrkirkelig forståelse og anbefalt praksis.

Men ethvert overgrep er ett for mye, og BCCs policy gjennom mange år har vært at de berørte i slike saker bør politianmelde antatt straffbare overgrep. Dersom overgrepet er begått mot barn, vil de selvfølgelig trenge hjelp til dette.  I henhold til de senere års tilføyelser i Straffeloven §196 har enhver plikt til å avverge straffbare handlinger eller følgende av den på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig. I slike tilfeller plikter det alle landets borgere å gå til anmeldelse, noe BCC selvfølgelig også vil gjøre.

Tønsbergs Blad må selv ta ansvar for uriktige fremstillinger
Vi tror de fleste vil forstå at å kommentere og argumentere enkeltsaker av den typen som nå er slått opp blir umulig for BCC.

Men i tidligere versjoner vi har fått tilsendt av saken fra TB uttaler Haakon Enok Riksfjord at det var han som anmeldte faren i 1991. Da politiet opplyste at Haakon E. Riksfjord ikke hadde innlevert noen anmeldelse endret han sin forklaring. Dette er plutselig korrigert i dagens versjon, fordi det altså likevel viste seg å ikke stemme. Men det sier ikke så rent lite om TBs kildekritikk i denne saken.

Selv om journalist og redaktør i Tønsbergs Blad flere ganger, fra flere hold, har fått tilbakemelding om at de ikke presenterer fakta i denne aktuelle saken, velger de å publisere den med informasjon som de vet er feil.

Tønsbergs Blad kriminaliserer BCCs ledelse
De fortsetter å fremstille det som at BCCs ledelse med vitende og vilje skjuler overgrep mot barn, basert på antakelser og uriktige opplysninger. Hva som er TBs agenda ovenfor BCC må de nesten svare for selv.

Barns trygghet – vårt ansvar
For de som er interessert i å vite hvordan BCC jobber og hva som er vår innstilling i saker der overgrep mot barn er tema, anbefaler vi å lese hva vi har skrevet om dette her på www.bcc.no samt lese gjennom vår handlingsplan.