Førjulsfest for engasjerte BCC-ansatte

Et hektisk arbeidsår er snart ved veis ende, og ansatte i BCCs avdelinger og administrasjon markerer dette med en hyggelig førjulsfest.


Av: Tove Rebekka Nilsen Foto: Louise Gilbu

Med finstasen på er det med en viss forventning at gjestene rusler opp den koselige låvebrua, får med seg et glass gløgg på veien inn, og møter kolleger og venner de ellers samarbeider med i litt andre omgivelser.

20161217_julebord_web_01

– Det er fint å møte de jeg ellers bare kommuniserer med på telefon og e-post, sier Grace Risa. Hun er nylig ansatt i økonomiavdelingen, og er i innspurten av budsjettplanleggingen for neste år. – Det er viktig at vi har gode budsjetter og planer når vi forvalter midler for en så stor virksomhet, så jeg synes det er veldig interessant å jobbe med dette. Men i kveld får tall være tall, jeg gleder meg til å være sammen med gode kolleger i en avslappende atmosfære, og spise god julemat, smiler hun.

20161217_julebord_05
Grace Risa med ektemannen Kjetil på fest

Status for virksomheten

Helt fritt for tall blir det ikke utover kvelden, for styreleder Finn Åge Ødegård presenterer status for året 2016 så langt.
– Vi har hatt et svært aktivt år i BCC, og vi har en god økonomisk situasjon. Det at vi har en så engasjert medlemsmasse, som bidrar med gaver til foreningen, forplikter oss som jobber her til å forvalte dette på best mulig måte, sier Finn Åge Ødegård. Han forteller om hvordan det er jobbet for å være trygge på at organisasjonen og lokalmenighetene driver i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, og i tillegg i tråd med BCCs interne retningslinjer.
– En grunnleggende forutsetning for BCC sin virksomhet er å drive rettferdig, og det er lagt ned mye penger og ressurser for å jobbe med compliance. Det har vært jobbet med dette i mange år, og vi har ansatt flere for å følge opp dette i alle deler av vår virksomhet.

20161217_julebord_09

Ødegård presenterer også status for de ulike avdelingene i BCC, og det har vært stor aktivitet hittil i år. Det er gjennomført flere store konferanser og fagseminarer, det er produsert en rekke ulike TV-serier, og det er lansert nye websider både for informasjon og misjon.
– Det er ikke fritt for at jeg er litt stolt av å jobbe for en slik organisasjon, som har et så stort engasjement for å arbeide for foreningens formål, sier Stian Solli. Han er en av de ansatte i avdeling BrunstadTV.
– Jeg blir inspirert til å gjøre jobben min enda bedre når jeg hører mer om hvordan hele organisasjonen jobber. Vi har hatt et hektisk arbeidsår i 2016, der BCC blant annet investerte i en HD-produksjonsbuss. Det har forbedret kvaliteten på opptakene vi gjør, og har også gitt oss flere muligheter til å utvikle oss produksjonsmessig. Solli leder den tekniske delen av avdeling BrunstadTV, og har flere store prosjekter på gang for neste år.
– BCC kommer blant annet til å investere videre i flere LED-skjermer, sannsynligvis rundt 100 m2 til sammen. Dette vil gjøre opplevelsen for deltakerne under våre konferanser enda bedre. Når flere tusen mennesker er samlet, er det svært viktig at både lyd- og bildeopplevelsen er god. Vi har også en stor utstyrspark som krever kontinuerlig vedlikehold og utvikling, så når BCC ønsker å satse videre på god kvalitet på teknikk og TV-produksjon, ser det ut til at vi skal få nok å gjøre videre også, smiler han med glimt i øyet.

20161217_julebord_06
Stian Solli nyter kvelden sammen med ektefelle Nina.

Den beste julegaven

Hovedtaler for kvelden er Kåre J. Smith. Han er en inspirator som har vært engasjert i menigheten gjennom et helt liv, så tilhørerne spisser ørene ekstra når han får mikrofonen.

– Jeg vil dele noe med dere som ble levende for meg i min ungdom, og som har blitt meg til enormt stor hjelp gjennom livet, sier Smith. Han fortsetter med å lese fra Romerne kapittel 8, om å ikke bruke sitt legeme til å synde.
– Det at vi fristes er jo bare et forslag, vi kan si nei! Vi kan, i kjærlighet til Jesus, vår mester, forkaste det onde og velge det gode. Det kan strømme godhet ut fra våre liv, til våre omgivelser. «Den som gjør Guds vilje, blir til evig tid», leser han videre i det første brev til Johannes. Smith avslutter med at «Dette evangeliet er vel den beste julegaven jeg kan gi dere!»

Julebord BCC
Kåre J. Smith

– Jeg føler meg heldig som har en slik arbeidsplass, sier Bessie Wong. Hun jobber i avdelingen for misjon, og har vært aktiv i utarbeidelse og lansering av de nye websidene for misjon.
– Jeg er oppvokst i Kina, men kom til Norge etter endt utdannelse, og har jobbet her i snart 8 år. Vi jobber med websidene som formidler vår tro og lære, slik at de som er interessert i vårt budskap kan lese mer om det. Og det er nettopp det budskapet vi hørte her i kveld som har hjulpet meg personlig til å praktisere Guds ord, og få glede av å leve et meningsfylt liv. Det er en stor motivasjon for meg å jobbe med å dele det videre, for å kunne være til hjelp for andre mennesker som lenger etter noe mer i livet.

20161217_julebord_08
Bessie Wong

Musikalske høydepunkt og julebingo

Det er vel ikke ordentlig julebord uten litt musikk og underholdning. Musikere fra Helge Ankers Musikk-akademi er leid inn for anledningen, og har et variert repertoar å by på. I løpet av kvelden spilles det både vakker klassisk musikk av Bach, høytidelige julesanger og svingende juleboogie. Når julebingoen starter er musikerne et utmerket supplement med sine fine toner. Latteren runger i salen når Arve Solli og Hans Georg Bertelsen snurrer i gang julebingo. Tall ropes opp, numrene krysses ut på bingoblokkene, og det ropes stadig «bingo!» fra salen. Premier deles generøst ut, og i siste runde spilles det om den store julekurven, som en lykkelig vinner tar med seg hjem.

20161217_julebord_10
God stemning når Solli og Bertelsen har julebingo, og bandet spiller i bakgrunnen

20161217_julebord_11
Full konsentrasjon under julebingoen

20161217_julebord_12
Vakre toner fra fiolinist Carolin Schneider

Det er en sammensveiset og munter gjeng som rusler ut i den klare vinternatten. – Det er fint å ha en arbeidsplass med så hyggelige kolleger, og vi gleder oss til å ta fatt på 2017, sier Wong med et smil på veien ut.