Gratulerer med dagen alle frivillige!

I dag markeres FNs dag for frivillighet over hele verden, og vi vil takke alle ildsjeler og frivillige som bidrar til å glede andre. Her kan du møte et lite knippe av mange tusen frivillige i BCC.


Tekst/foto: Johanne Reiersrud

Mange av oss har vel opplevd hva andres frivillige innsats har betydd i ulike faser av livet. Både individuell innsats, initiativer i lokalsamfunn og nærmiljø, og bidrag via frivillige organisasjoner utgjør en stor forskjell for de mange som nyter godt av innsatsen.

I BCC, som i så mange andre organisasjoner og trossamfunn, er det er frivillig innsats som gjør det mulig å drive menighetsarbeid og gode tilbud til barn og ungdom. Engasjerte frivillige er drivkraften bak alle aktivitetene i lokalmenighetene, og bidrar også stort til BCCs sentrale arrangementer og prosjekter.

Stor frivillig innsats til BCCs førjulsweekend

Denne helgen har flere hundre frivillige vært i sving i forbindelse med BCCs førjulsweekend. Her har det vært julekonsert, julemarked og en rekke ulike aktivitetstilbud for barna. For de vokse har det vært forkynnelse og TV-sendinger hvor et håpefullt budskap har blitt sendt til trosfeller i hele verden. Til julekonserten har sangere, musikere, teknikere og tilretteleggere jobbet med øvelser i mange uker.

Her er et lite knippe av de som bidro underveis i arrangementet:

Lise-Marie Nilsen, Lillesand (62)  står i salgsbod på julemarkedet, hvor lokalmenigheten på Sørlandet har rigget opp til skikkelig julestemning hele helgen. Hjemme på Sørlandet bidrar hun aktivt med ulike driftsoppgaver, blant annet renhold.

– For meg er det helt naturlig å bidra der jeg kan – det gir meg glede, trivsel og følelse av tilhørighet.


Bendik Østmoen (22)
står i lykkehjulsboden på julemarkedet,  hvor barna har mulighet til å vinne godteri. I lokalmenigheten er han engasjert i både aktivitetsklubb for barn og ungdomsarbeidet. 

– Det er alltid gøy å glede andre med det jeg kan. Det gir meg personlig utrolig mye glede, og betyr mye for meg i hverdagen.


Desiré Tombre og Judith Weigold
spiller fiolin og bratsj på julekonserten, som de har øvet til i flere uker. 

Til vanlig jobber Desiré (21) også frivillig som fiolinlærer for barn i lokalmenigheten i Østfold, og med musikk generelt. For henne er det viktigste at budskapet i sangene kommer frem.  

– Jeg elsker musikk, og når jeg får muligheten til å være med på å spille på en konsert som dette, så sier jeg selvfølgelig ja. Jeg vet hvor mye musikken betyr for meg, og jeg har fått så mye gjennom den, så jeg vil jo gi noe tilbake. Det er viktig å bruke de evnene og ferdighetene man har, når det kan bli til glede for andre.

Judith (22) er fra Tyskland, men bor nå i Norge hvor hun jobber frivillig ett år med å produsere og planlegge musikken til menighetens arrangementer.

– Jeg syns at det alltid er gøy og veldig inspirerende å være med å bidra med det jeg kan. Det er motiverende å se hvordan folk jobber frivillig og gjøre alt de kan for andre, da får jeg skikkelig lyst å være med selv.


Simen Andresen synger og spiller på julekonserten, og sitter også i styret for lokalmenigheten hjemme i Grenland, hvor han er ansvarlig for ungdomsarbeidet.

– Jeg brenner for musikk, fordi det kan være til inspirasjon og oppbyggelse for mange. Det å bidra frivillig gir meg mye glede. I tillegg får man masse gode venner og opplevelser. Jeg har vokst opp i en menighet hvor vi ungdommene hadde det veldig godt, og når man vet hvor mye det har å si å ha gode og trygge rammer, da får man også lyst til å bidra i det samme når man blir litt eldre.


Pia Veronica Kronstad
er solist på julekonserten, og til vanlig korleder for et barnekor fra alderen 6-12 år.

– For meg er det en sann glede å få være med på julekonserten, sang og musikk er det beste jeg vet, og sammen med bare gode venner er dette bare en fantastisk opplevelse. Det er et så godt felleskap som jeg er utrolig takknemlig for å være en del av.

– Det å kunne spre sangglede blant barna hjemme også er en utrolig fin oppgave. Jeg føler meg bare veldig heldig som får være med på det, det er så inspirerende og veldig gøy å synge med barna!


Øystein Vårdal (22) 
Jobber frivillig som filmfotograf på BCCs TV-produksjoner, og som still-fotograf for de forskjellige arrangementene. Han bidrar også med videoproduksjon og foto i sin lokale menighet.

– Jeg er utrolig glad for å kunne gjøre en innsats og gi tilbake! Jeg har mine evner og talenter, og det er utrolig givende å få bruke det til noe så fantastisk som å spre evangeliet via medieproduksjon. Det har gjort meg selv så lykkelig at jeg gjerne vil at flere skal få høre om dette.  Siden jeg var liten har jeg også være veldig interessert i medieproduksjon, så jeg synes det er utrolig gøy og interessant også.

Takk til alle frivillige som bidrar!

Vi vil rette stor takk til alle de som bidrar med frivillig innsats i BCC, i lokalmenighetene og i de mange barne- og ungdomsklubbene rundt om i mange land og byer. Dere er en del av et viktig og nyttig lagarbeid – og det utgjør en forskjell for mange mennesker i alle aldre.

I 2022 markeres Frivillighetens år, det kan du lese mer om på Frivillighet Norge sine hjemmesider.