Ungdom ønsker å brenne for noe

– Norge er fortsatt verdensmester i frivillig innsats, sa generalsekretær i Frivillighet Norge under åpningen av fagdagen, hvor blant annet de unges deltakelse var satt på agendaen.


Av Johanne Reiersud

Det ferske frivillighetsbarometeret for 2019 ble lansert. Dette er en årlig undersøkelse som Frivillighet Norge utfører i samarbeid med Kantar. Undersøkelsen viser trender for deltakelse i frivillig arbeid og bygger på et representativt befolkningsutvalg på 2000 personer.

Hele undersøkelsen kan leses i Frivillighet Norges pressemelding her

Ungdom er ute etter å brenne for noe

– Barn og unge er mer engasjerte i samfunn og politikk enn tidligere, sa Andreas Borud fra LNU, en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjonene. Han snakket om å rekruttere ungdom til frivilligheten, og kunne fortelle at de siste årene har det faktisk blitt 100.000 flere medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.

– Når vi ser på deres motivasjon for å delta i frivillige organisasjoner, er verdiforankring i organisasjonen på topp, dernest ønske om læring. Han rådet organisasjonene til å legge vekt på formålet sitt når de skal rekruttere ungdom.

– De unge er ute etter å brenne for noe, sa Borud.


Andreas Borud fra LNU mener at flere har lyst å bli frivillige. Foto: BCC

Betydelig potensiale for rekruttering

Selv om 63 % av de spurte oppgir at de har utført frivillig arbeide det siste året, pekte generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen på at det fortsatt finnes et stort rekrutteringspotensiale. Hele 52% av de som ikke er frivillige i dag sier at de kunne tenke seg å gjøre dette for en sak de er opptatt av, men en høy andel av disse har ikke blitt forsøkt rekruttert.

Økonomi er barriere for barn og ungdoms deltakelse i fritidsaktiviteter

Slotterøy Johnsen understreket også noen utfordringer frivilligheten står overfor. En av dem er barn og unges deltakelse i fritidsaktiviter i organisasjonslivet. Den ferske undersøkelsen viser nemlig at økonomi er en økende barriere her. Særlig gjelder dette for familier med flere enn tre barn, der 33 % oppgir økonomi som hinder for deltakelse.

Les også: En løsning som inkluderer

Et annet trekk er også at «superfrivillige», det vil si de som jobber mer enn 10 timer i måneden, ser ut til å være en synkende andel.

– Hvis dette er en reell varig utvikling, så er det en utfordring for frivilligheten, sa Slotterøy Johnsen.

Fagdagen inneholdt en rekke spennende innlegg, både fra fagfolk og frivillige organisasjoner, og var en god opplading til Frivillighetsdagen som arrangeres den 5. desember.


Frivilligheten er en positiv kraft i samfunnet på mange måter. Foto BCC