Tverrkirkelig konferanse: Kirke i en ny tid

År 2039 kan høres ut som fjern framtid, men vi vet at 20 år går fort. «Kirke i en ny tid» ble derfor en interessant samling om hvilke muligheter og hvilke utfordringer kirker og trossamfunn har foran seg, og hvordan vi sammen kan være med å fremme forståelse for kristen moral og kultur i samfunnet.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Baptistkirken i Fredrikstad er samlingsstedet denne formiddagen, og for arrangøren er dette det syvende arrangementet i en rekke på ni. Norges Kristne Råd og Naturlig Menighetsutvikling (NaMU) er arrangører. De har invitert til samlingene for å diskutere hvordan kirker og trossamfunn preges av endringer i samfunnet, og hva vi selv kan eller må endre for å møte fremtidens utfordringer.

Generalsekretær Erhard Hermansen innleder med å presentere temaet for dagen og sier litt om Norges Kristne Råd sitt oppdrag, som blant annet er å fremme forståelse for kristen moral og kultur i samfunnet.

– 70% av barn som vokser opp i kristne trossamfunn velger bort menigheten i ung eller voksen alder, hvordan kan vi bygge fellesskap som varer i generasjoner? spurte Hermansen

Vi trenger nye og yngre ledere

De videre innleggene, gruppesamtalene og spørsmålsrunden får fram ulike sider og ulike syn på hva som er viktig for at kirker og trossamfunn fortsatt kan være relevante, også for nye generasjoner.

– Vi trenger nye og yngre ledere, poengterer leder for Naturlig Menighetsutvikling, Kjetil Sigerseth, etter han har listet opp en rekke tegn på sunnhet, og hvor vi som kirker bør være om 20 år. Blant annet må vi forvalte effektivt, ha hensiktsmessige strukturer, men også ved å forvalte nådegavene godt.

Frivillighet og giverglede

Sosiolog og tidligere leder av NaMU, Ommund Rolfsen, skisserte ulike samfunnstrender for de kommende årene, der religion i et samfunnsperspektiv vil bli mer fornuftsstyrt og bety mindre for individet. Han sa også noe som menighetene må tenke på i et 20-års perspektiv.

– Det vil bli en tydelig reduksjon i overføringen fra det offentlige, så de kirkene som allerede nå forstår at giverglede er viktig har en fordel, sier Rolfsen. – Det blir viktigere enn noen gang å ha frivillige med på laget – de som har satset på dette allerede er heldige.

Finn de skjulte talentene – de finnes der du er

Pensjonert biskop i Den Anglikanske kirke, Graham Cray jobber med konseptet Fresh Expressions of Church. Han har et engasjert innlegg og forteller om hvordan nyskapning gjør at flere besøker kirkene, at kirkene tilpasser seg området de befinner seg i.
De oppfordrer også til å finne de skjulte talentene i menighetene, for de finnes der.

– Frivilligheten er en viktig arena for rekruttering, sørg for at alle ledere har «lærlinger» som får opplæring og en dag er modne til å overta, sier Cray i den siste spørsmålsrunden.

Felles oppsummering gikk mye på at dersom vi skal være relevante kirker og trossamfunn, også i 2039, så må gi flere muligheten til å høre evangeliet, vi må slippe ungdommen til, og sørge for å ha dynamiske organisasjoner.