Snart tenåringer, og del av ungdomsgruppa

Det er torsdagskveld, og den lokale ungdomsgruppa i Drammen er samlet på menighetens gård i Sande. Her møtes de til trosoppbyggelse hver uke, samtidig som en annet opplegg for de som snart blir ungdommer er i gang i nabobygningen.


Tekst: Judith Johansen – foto: BCC

For ungdommene i lokalmenigheten her er det mye som skjer, og siste året på barneskolen kan av og til føles langt for tolvåringene å skulle vente på endelig å få bli med på alle arrangementene og aktivitetene som tilrettelegges for ungdommene.

Derfor har noen voksne engasjert seg for denne aldersgruppen, og satt i gang et opplegg for syvendeklassingene.

– Dette er et mindre fora der barna på tolv år samles, sier Therese Espegard (30), en av de ansvarlige for tilbudet.  – Her har de en arena hvor de kan bli bedre kjent med andre i samme alder sammen med noen trygge voksne.


Pizzapause ute på terrassen på gården, tidligere i høst. Foto: BCC

Tilhørighet og trygghet i en viktig alder

Tanken er å bygge fellesskap i en viktig alder, og dele kunnskap som kan gjøre det lettere for dem å starte på ungdomsmøte når den tid kommer.  Det hender også at de inviterer eldre ungdommer inn, for å snakke om ting som de unge lurer på.

Therese forteller at de som mentorer i ungdomsarbeidet i menigheten, ønsket å bli bedre kjent med disse tolvåringene, og bidra til at de kjenner tilhørighet og trygghet på grensen til tenårene.

Adrian Auke er en av guttene som har vært med i høst.  Han synes det har vært en fin gruppe å være med på.


Adrian (t.v) og Lucas er snart tenåringer og klare for ungdomsgruppa, og synes det er bra med et tilbud mens de venter. Foto: BCC

– Jeg synes det er bra at det er et opplegg for oss, fordi vi er for unge til å være en del av ungdommen, men føler oss litt for store for de yngre. Det er fint at vi på alderen kan få mulighet til å få lære mer om ord fra Bibelen, sånn at vi kan få mer med oss hva som blir sagt på møtet, sier han.

Rom for spørsmål og samtale i en mindre gruppe

Hver gang er det forskjellige temaer, og Therese forteller at samlingene er uformelle og samtalepreget. Typisk inneholder de både aktiviteter og oppgaver, som kan være å snakke om caser fra hverdagen.

Eksempler på temaer denne høsten har blant annet vært mobbing og det å møte andre med respekt. De har også snakket om begreper som ungdommene vil møte i forkynnelsen i menigheten, som for eksempel hva «synd» er, og hva ordene «fristelse» og «seier» betyr. I denne gruppa er det lav terskel for å stille spørsmål om det er noe de lurer på.


Lederne forteller at det har vært mange fine samlinger med denne gjengen i løpet av høsten og vinteren. Foto: BCC

Thereses opplevelse med gruppesamlingene har vært veldig fin. – Jeg har vært med to kull nå, og det har vært mange fine og nyttige samtaler, leker og moro. Barna har mange ting de lurer på, samtidig som de også forstår veldig mye og er ivrige etter å lære mer om troen vår og hva den betyr for dem.

Samtalen rundt bordet i den restaurerte drengestua fortsetter ivrig. Å få være en del av fellesskapet i menigheten kan bety mye for disse unge. Snart er det også tid for ungdomskafé i samme lokale, når de andre avslutter ungdomsmøtet litt lengre bort på gården. Og da er tolvåringene invitert med, selvfølgelig.