Klart for ny søndagsskolehøst i Molde

Søndagsskole for barn har lenge hatt en sentral plass i menighetslivet både hos BCC og i andre kristne miljøer. Mange har gode barndomsminner fra dette, og tar med seg opplevelser, sanger og bibelhistorier videre inn i voksenlivet. I BCCs lokalmenighet i Molde holdes tradisjonen friskt i hevd.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Amalie Håndlykken

I Molde finner vi den nest nordligste lokalmenigheten BCC har i Norge, bare slått av Harstad. Menigheten feiret 100-årsjubileum i fjor og har et betydelig og voksende innslag av barn og ungdom. Maria-Gracia Oomen, opprinnelig fra Tyskland, men fastboende på Nordvestlandet siden 2012, er en av de som har ansvar for søndagsskolearbeidet her, sammen med fire andre voksne og tre ungdommer.


Maria-Gracia (28) og Stephen Oomen (31) har bodd i Molde siden 2012 , hvor de blant annet er engasjert i søndagsskolearbeidet. Foto: BCC

– Her i Molde er vi 50 barn i alderen fire til tolv år på søndagsskolen. Vi møtes fast to ganger i måneden, og lager opplegg for barna mens resten av menigheten har søndagsmøte, forteller hun. – For å tilpasse innholdet i søndagsskolen best mulig til de ulike aldrene, deler vi oss inn i to grupper der de yngste er barn mellom fire og syv, og den eldste gruppa er for de mellom åtte og tolv år.

Hun fortellet at det å arrangere søndagsskolen mens det er møte for de voksne, gir foreldrene mulighet til å kunne få med seg mer av det som skjer der, mens barna har sitt eget program som er tilpasset til deres behov. Søndagsskolen samles klokken 12, og de holder på i cirka en time.


Første søndagsskole i år foregikk ute. Foto: BCC

Menighetssted med boltreplass og fine uteplasser

Menighetens samlingsted ligger naturskjønt på Mordalsmyra, cirka 15 minutters kjøretur fra Molde sentrum. Her er det fine uteplasser med åpne gressletter og skog rett i nærheten, og rikelig med boltreplass både ute og inne.

I begynnelsen av september var det tid søndagsskoleoppstart med uteleker, aktiviteter, snacks og drikke til barna. Blant annet sto klassikeren Hauk og due, med kostymedyr som «hauker», på programmet. Her fikk barna løpt fra seg, og det vanket premier og ansiktsmaling på de som ville tegnes som favorittdyrene sine.


Skog, fjord og fjell er vakker ramme for lekene på oppstartssamlingen. Foto: BCC


Søndagsskolen er for barn fra fire år og oppover, og ansiktsmaling pleier å være populært. Foto: BCC

– Vi fikk en flott oppstart for et nytt år med søndagsskolen, sier Maria. – Det var nydelig vær og flere av ungdommene våre stilte opp for de yngre barna, som synes det er kjempestas når de store leker med dem. Denne søndagen fikk vi også ønsket velkommen til de barna som har blitt fire år og kan bli med på søndagsskolen fra nå av, akkurat som vi før sommerferien hadde en avslutning hvor de som er 13 år fikk en «avskjedsgave» fra søndagsskolen.

Ønsker å tilføre barna noe de husker

– Jeg tror alle barna kan glede seg til mange spennende søndager fremover, fortsetter Maria. Vi har engasjerte medarbeidere, både voksne og ungdom, som ønsker å gjøre det så godt som mulig for barna, og vi har forberedt noen interessante temaer for samlingene i høst, sier hun entusiastisk.


Søndagsskolen skal være et sted for både lek og læring, som gir barna gode minner og gode verdier. Foto: BCC

– Det vi ønsker å tilføre barna gjennom dette, er gode verdier og hjelp til å kunne ta gode valg i hverdagen sin, forklarer hun videre. – Det gjør vi med fortellinger av bibelhistorier, sanger, aktiviteter og leker. Vi vil gjerne lære dem å tro på Jesus, og formidle sanger og bibelvers som kan være være med dem og kanskje bety mye på sikt. Jeg har selv opplevd at slike ord og sanger som jeg hørte som liten, har fulgt meg og gitt meg trygghet som voksen.

Gode barneminner og frihet til å velge selv

For meg personlig er arbeidet med barna her en veldig givende oppgave, det er en så skjønn flokk med våkne øyne og forskjellige personligheter, så det er egentlig bare et privilegium å få være sammen med dem, sier Maria. – Vi håper at dette er med å skape gode, varme barndomsminner for dem. Vi ønsker at de skal huske søndagsskolen som noe fint, som tilførte dem noe positivt på veien, uansett om de velger å være i menigheten eller ikke videre i livet. Jeg synes det er en viktig opplæring, og er glad for at jeg kan være med på dette.

Ønsket vårt er jo at barna skal oppleve Jesus som en trygg venn og god veileder. Han var jo en som gjerne tok seg tid til å snakke med dem, og som lærte disiplene å være gode mot barna. Jeg har selv barn, og ser hvor lite som skal til for å glede dem, og hvor viktige de kan føle seg når noen arrangerer noe for bare dem, avslutter hun.

 
Søndagsskoleoppstarten ble den første av mange fine samlinger med barna i sentrum denne høsten. Foto: BCC


Skrekkblandet fryd å løpe forbi «hauken». Foto; BCC


Stas å hilse på «hauken» og slå av en prat etterpå. Foto: BCC