100 år med menighetshistorie

– Jeg føler meg heldig som har fått vokse opp i en menighet som denne, sier Ulrikke (19). – Men hva er det egentlig som ligger bak? Det må jo være noen mennesker som har forstått evangeliet tidlig.  Og hvem det er og hvordan de møtte de andre, det har jeg lyst å finne ut av.


Slik startet filmen som fortalte historien om fire generasjoner med menighetsbyggere i Grenlandsområdet. Her følger vi Ulrikkes tipp-oldemor Inger Marie Ravnevand fra Sørlandet, som giftet seg med sjømannen Andreas Nilsen fra Brevik i oktober 1917. Disse to ble de første som bekjente seg til Johan Oscar Smiths lære i Brevik.

Omsorg gjorde at flere ville høre evangeliet

Inger Marie og Andreas sin familiehistorie inneholder både fattigdom, ulykker og mye strev. Men først og fremst er det en historie om mennesker med en ydmyk innstilling, kombinert en urokkelig tro på fremtiden og på hva Gud kan få utrette i trofaste menneskers liv. Inger Marie og Andreas hadde tro på Gud og viste stor omsorg for de som de møtte. Dette gjorde at kretsen rundt dem gradvis vokste, og de knyttet kontakter med troende mennesker også videre oppover i Skiensfjorden.


Familien til Inger Marie og Andreas Nilsen ble de første som bekjente seg til Johan O. Smiths lære i Grenlandsområdet. Foto: BCC

Johan Oscar Smith var selv var ofte i Brevik, som den gang var et knutepunkt for trafikken mot Sørlandet. Andreas Nilsen ble etter hvert en av hans nærmeste medarbeidere i den første tiden av menighetens historie, hvor de reiste rundt og talte på kristne møter der de fikk slippe til.

Ikke store talegaver, men et levd liv

Hjemme i Brevik møtte ekteparet Nilsen likevel en god del motstand for sin tro. Det tok mange år før flere venner sluttet seg til dem. «Men du skal få se. Du skal få se!» uttrykte Andreas ettertrykkelig en gang på 1950-tallet. Ukentlig reiste han oppover Skiensfjorden og besøkte husmøtene i Porsgrunn og Skien, hvor vennene ble oppriktig glad i han. «Jeg er ingen taler, men livet har gitt meg noe å si» uttalte han selv en gang, og det ordet han hadde fått del i, det fortsatte han å forkynne resten av sitt liv.


Det historiske tilbakeblikket ble en gripende start på festen for de nesten 1000 fremmøtte. Foto: BCC

Verdig jubileumsfeiring med nesten 1000 deltakere

Fra den spede begynnelsen har kretsen rundt Inge Marie og Andreas Nilsen gjennom 100 år vokst til å bli en stor menighet som i dag teller over 1.000 medlemmer. Det som en gang var tre lokalmenigheter i Brevik, Porsgrunn og Skien er nå samlet til en stor menighet, og forsamlingslokalet på Grasmyr var lørdag fylt til randen. Det ble en strålende og verdig fest for de nesten 900 fremmøtte. I tillegg til de lokale medlemmene var over 250 gjester fra andre steder var invitert til jubileet. De fleste av disse var personer som var vokst opp i området eller hadde en nær tilknytning til lokalmenigheten.

Tilbakeblikket i historien ble en interessant og gripende opplevelse. Kåre J. Smith trakk i sin tale frem Andreas Nilsens betydning for etterkommerne og hele menigheten. – Arbeidet her i distriktet har blitt startet av ydmyke mennesker som sto opp for sin overbevisning. De fattige i seg selv, men rike i Gud. De fulgte Jesus i hans fornedrelse og kjærligheten gjorde at de kunne hjelpe andre mennesker, sa Smith.


Kåre J. Smith var tilstede og trakk frem betydningen av Inger Marie og Andreas Nilsens ydmyke innstilling og omsorg for menneskene de møtte. Foto: BCC

Vi bygger på tro, håp og kjærlighet   

– Menigheten i Grenland har som de andre menighetene blitt bygget sten på sten, og ordet har gått fra person til person. Hovedsøylene som holder menigheten oppe er tro, håp og kjærlighet. Det binder oss sammen og gir retningen for arbeidet som går videre i dag, fortsatte Smith.

Mange takknemlige talere og flotte musikkinnslag fylte festen videre. Det musikalske nivået kan menigheten i Grenland være stolte av, og dette kan også føres tilbake til en annen av de første medlemmene i distriktet; Rudolf Schwaiger. Han var en dyktig komponist og musiker, og hans evne til musikkformidling alene trakk mange til møtene de første årene. Menighetens sangbok, «Herrens Veier» inneholder til dags dato mange av hans melodier og tekster, og en vakker medley med flere av hans sanger ble fremført av talentfulle musikere.


En klassisk fremføring av noen av Rudolf Schwaigers sanger var bare et av de mange musikkinnslagene denne kvelden. Foto: BCC


Bjørn Nilsen, nåværende forstander i lokalmenigheten i Grenland. Foto: BCC

Bjørn Nilsen, som er forstander i menigheten i dag, er tydelig rørt og begeistret over festens innhold. – Det er mange som har jobbet med forberedelsene lenge. Vi har gravd frem en mengde historisk materiale parallelt med at andre har planlagt mat, dekor og programelementer. Blant annet har det blitt laget to filmer som illustrerer historien vår. De viser hvordan det fra en ringe begynnelse med bare to personer har vokst og blitt en livskraftig menighet som nå har gode rammevilkår for mange av de som nå er tredje, fjerde eller femte generasjon her i vårt distrikt.

Ungdommen avsluttet kvelden


Rundt 115 ungdommer mellom 13 og 18 år fremførte en egenprodusert musikal med et imponerende nivå og trøkk. Foto: BCC

Festen startet med historien, og avsluttet med en musikal av og med 115 ungdommer. Et fyrverkeri av energi, talent og ungdommelig glede sørget for at 100-årsjubileet ble avsluttet på topp. Engasjementet synliggjør hvilken spirekraft det var i ordet som Andreas Nilsen forkynte her i mange tiår, og som etterkommerne har tatt vare på og ført videre.

En av etterkommerne er altså Ulrikke, som fikk svar på spørsmålene hun stilte i filmen. Det ble både latter og tårer over den spennende historien om Inger Marie og Andreas. Et stykke ut i festen fremfører hun en av Andreas Nilsens sanger «Ha takk o Gud, for veien som du brøt». Hun synger med innlevelse og varme. Ordene får en ekstra betydning når vi nå kjenner historien om denne omsorgsfulle, utholdende mannen som skrev dem.

«Ha takk o Gud, for veien som du brøt», en av sangene til Andreas Nilsen. Video: BrunstadTV


Fornøyde gjester nyter en av de smakfulle rettene som ble servert denne kvelden. Foto: BCC


Mange flotte sanger og stykker ble fremført av korister i alle aldre. Foto: BCC