Kåre J. Smith tar tak i falske påstander

Gjennom flere år har enkelte miljøer og medier spredd falske, udokumenterte påstander om at ledere i BCC skulle ha beriket seg selv på menighetens bekostning. Under BCCs årlige brødrestevne denne helgen, hvor 5 000 var samlet, tok Kåre J. Smith et oppgjør med dette.


Han satte fokus på de usannheter som er spredd om både ham, tidligere styremedlem Bernt Aksel Larsen og BCC, og adresserte de som med viten og vilje formidler disse løgnene.  

Temaet i sendingen lørdag kveld var egentlig noe helt annet, nemlig frivillig innsats og givertjeneste. Her har Kåre J. Smith, og flere med han, vært ildsjeler og forbilder gjennom mange tiår. Ved å bruke sin tid, sine ressurser og sine penger har de tilført menigheten stor verdi både åndelig og materielt. Ikke minst har Smith vært en pådriver for at visjonen bak utviklingen av Brunstad kunne realiseres, noe mange tusen kristne nyter godt av i dag. 

Reagerer på at løgn videreformidles

Til tross for denne uegennyttige innsatsen til menighetens beste gjennom mange tiår, har enkelte miljøer fabrikkert og spredd påstander om det motsatte, blant annet på sosiale medier. Og i norske og nederlandske medier har usanne insinuasjoner og påstander blitt formidlet, nemlig at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen skulle ha bedratt menighet og medlemmer på det groveste.

Finn Å. Ødegård
Finn Å. Ødegård

– BCC har samme kontrollsystem med arbeidsdeling, revisjon og internkontroll som norske banker, børsnoterte selskaper og andre organisasjoner. Det er grundig dokumentert at det ikke har vært avdekket uregelmessigheter i våre økonomiske disposisjoner, så påstandene er både latterlige og grovt uriktige, sier internrevisor Finn Å. Ødegård.

Smith latterliggjorde også de usanne påstandene, og fortalte hvordan han og Bernt Aksel Larsen har jobbet for å bidra til menigheten økonomisk, selv om avisene skriver det motsatte – før han fulgte opp med et spørsmål til Larsen i en lattermild tone for rullende kameraer: Hvor mye penger har du stjålet fra menigheten, Bernt Aksel?

Bernt Aksel Larsen har vært en pådriver for fornyelse og jobbet for å tilføre BCC ressurser og penger gjennom mange år.
Bernt Aksel Larsen har vært en pådriver for fornyelse og jobbet for å tilføre menigheten ressurser og penger gjennom mange år. Foto: BCC

Tidligere har Larsen på sin blogg omtalt miljøene som en løgnfabrikk, og han har ikke mye til overs for folk som bruker sin ytringsfrihet til å lyve om andre.

Når Smith bruker sin ytringsfrihet, slår på stortromma og ettertrykkelig sier ifra at han ikke lenger finner seg i at «drittsekker» holder på slik, bryr han seg ikke om det er politisk korrekt eller ei.   

Virket forløsende

Tilhørerne i salen var ca. 5 000 menn under det årlige brødrestevnet, og det virket forløsende blant publikum at det ble satt ord på den urettferdigheten vi har vært vitne til gjennom flere år.

Trond Eivind Johnsen
Trond Eivind Johnsen

– Kåre J. Smith har alltid vært en fritt-talende person med en del friske betegnelser, men hans oppgjør med disse usannhetene er svært betimelig, sier Trond Eivind Johnsen fra BCC-forbundets sekretariat.

– Vi snakker ikke her om et oppgjør med sunn religionskritikk eller pressens rolle til å drive undersøkende journalistikk, men et oppgjør med hvordan flere medier har latt seg bruke av kilder med sterk økonomisk og personlig egeninteresse i å sverte ham, Bernt Aksel og BCC.

Han presiserer at disse kildene og miljøene rundt dem har vist seg villig til å gå til ekstreme skritt for å spre løgner om menigheten. – Vi har opplevd å være gjenstand for påvirkningskampanjer, trusler og utpressing, samtidig som vi har opplevd vår ytringsfrihet som reelt sett kneblet – så jeg er glad Kåre J. Smith velger å ikke spare på kruttet, sier Johnsen.

Innlegget på scenen fikk støtte fra publikum i salen.
Innlegget på scenen fikk støtte fra publikum. Foto: BCC

Lys i en forvillet verden

Videre i sendingen ble det tatt opp hvilken oppgave menigheten har i å være et lys i en forvillet verden, der lystene ofte settes høyere enn Gud. Når mennesker kommer til oss i BCC skal de kjenne at det vi arbeider for er å gjøre det Gud vil ha utført på jorden.

BCC har gjennom flere år imøtegått de falske påstandene, men registrerer at de fortsatt lever videre i enkelte miljøer. Kommunikasjonsleder i BCC, Berit Hustad Nilsen, er tydelig på at det ikke er aktuelt å la dette passere upåaktet hen:

Berit sier det er skremmende hvordan slike påstander kan få leve ved at de gjentas i ulike kanaler år etter år.
Berit Hustad Nilsen

– Det er skremmende hvordan slike udokumenterte påstander får leve ved at de gjentas i ulike kanaler år etter år. Men vi kommer ikke til å legge inn årene før sannheten som nå burde være godt kjent, blir trodd og vinner over løgnen.

Reaksjoner fra medlemmer

Etter sendingen fikk vi noen reaksjoner fra medlemmer i salen:

Martin støtter saken fullt ut og mener det er viktig å sette foten ned for påstander som har til hensikt å ødelegge, skape usikkerhet og rive ned.
Martin (29), Tønsberg

Alle påstandene som har florert har kun hatt til hensikt å ødelegge, skape usikkerhet og rive ned. Setter man foten ned for den slags vil man gjøre det enklere for ungdommen og barna som vokser opp – det handler om å kjempe for våre verdier og det som betyr alt for oss her i livet. Den saken støtter jeg fullt ut.

Mathias er trøtt av å høre på disse merkelige løgnene om at Kåre som gir mest skulle ha stjålet fra menighetskassen.
Mathias (31), Danmark

Jeg er trøtt av å høre på disse merkelige løgner om at de som gir mest skulle ha stjålet fra menighetskassen. Det er ufattelig at noen fortsatt holder på, eller i det hele tatt kan tro på det. Jeg håper snart at dette tar helt slutt. Folk skulle visst hva disse mennene gjør.

Kristian synes det er befriende at Kåre står opp for det vi er glade i og tror på.
Kristian (39), Sandefjord

Det er befriende at noen står opp for det vi er glade i og tror på. Jeg synes det er på sin plass.

Jesse vet hva Kåre og Bernt Aksel står for og hva de gjør. De er begge forbilder i å gi.
Jesse (36), Nederland

Vi vet hva Kåre og Bernt Aksel står for, og hva de gjør. De er begge forbilder i å gi, og vi har sett hvordan de har gitt hele sitt liv for å formidle budskapet til ungdommen. Ungdommen trives jo, og de vokser opp og har det godt. Så det vi leser i avisene, det stemmer absolutt ikke med det vi opplever fra dem.

Simen synes det er bra at Kåre står opp for sannheten.
Simen (35), Grenland

Jeg synes det er bra at Kåre står opp for sannheten. Vi merker jo i hverdagen, at det usanne som er spredd, faktisk får konsekvenser for hva andre mener og tror om oss. Det blir ganske absurd å lese det som blir skrevet om dem, om alt de blir mistenkt for, når vi kommer til Brunstad opptil flere ganger i måneden, og merker på kroppen hva disse vennene bidrar med av kjærlighet til dem rundt seg, i tillegg til tid, krefter og penger.

Anbefalt lesing

Vi anbefaler å lese noen av artiklene som er skrevet på vår nettside de siste årene: