Informasjon

Magasinet:  nytt om arrangementer og givertjeneste
I informasjonsprogrammet Magasinet, som nå runder over 100 sendinger, fikk seerne med seg siste nytt, planer for arrangementene i 2022 og informasjon om et testprosjekt for lokal givertjeneste ...
Les mer
Nyttårsstevne med 9.000 påmeldte - avlyst
Denne uken måtte BCC og ungdomsklubben avlyse to store, internasjonale arrangementer på slutten av året, da smittesituasjonen tok en alvorlig dreining. Ansatte jobber nå på spreng for å omstille planene ...
Les mer
BCC-forbundet er konstituert
Det var en historisk dag da stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet ble signert 21. november. Stiftelsen ble etterfulgt av ekstraordinært representantskapsmøte for BCC-forbundet og BCC Norge ...
Les mer
Seminardag i BCC: se foredraget om Hans Nielsen Hauge her
530 deltakere fra 20 land møtte opp til BCCs seminardag lørdag, hvor ny organisering og ønsket om å stå sammen om felles prosjekter sto sentralt. Dagen startet med et spennende ...
Les mer
Magasinet med impulser til hele trossamfunnet
Helgens informasjonsmagasin ga trosfeller inspirerende innblikk i det som skjer i BCC om dagen. Rammen for TV-sendingen var det årlige «brødrestevnet» for menn ...
Les mer
Oppvasken etter Brennpunkt: NRK felt i PFU
Pressens Faglige Utvalg behandlet i dag klagen på Brennpunkt-dokumentaren «Smiths Venner», som endte med både fellelse og kritikk. Den omstridte episoden ga et uriktig bilde av BCC og medlemmene, og ...
Les mer
Et livsynsåpent samfunn med respekt for alle
Hurdalsplattformen som ble lagt fram denne uken beskriver et livssynsåpent samfunn med respekt for alle, men kun en halv side er viet til temaet ...
Les mer
BCC fornyer sitt visuelle uttrykk
I disse dager pågår det spennende endringer i BCCs organisering, og det markerer vi blant annet med en ny logo ...
Les mer
Norge åpner igjen – vi gleder oss til å være sammen
Månedens informasjonssending til BCCs trosfeller fikk en ekstra dimensjon denne søndagen. Nå kan det planlegges for stevner og arrangementer igjen, etter halvannet år med strenge restriksjoner ...
Les mer
Stemte ja: BCC blir fullverdige medlemmer i Norges Kristne Råd
Rådsmøtet for Norges Kristne Råd stemte i dag over om BCC skulle bli tatt opp som ordinært medlem i rådet. Flertallet stemte ja. BCC gleder seg over å kunne være ...
Les mer