NRK: Smiths venners finanseventyr

NRK Brennpunkt har i over et år jobbet med en teori om at innsamlede midler fra BCC-medlemmene har havnet «i lommene på lederne», gjennom BCC Financial. Grunnlaget for teorien kommer fra kilder som kobles til Psy-Groups påvirkningsoperasjon mot BCC.Høsten 2020 skriver NRK Brennpunkt dette: «I forbindelse med den pågående saken mot Jonathan van der Linden, sier hans advokat at medlemmer i BCC forventet at pengene de donerte skulle gå til å bygge ut Brunstad, men at store deler av pengene i stedet forsvant «i lommene» til ledere i trossamfunnet. Dette begrunner han med at ledere fikk millioner av euro i lån fra BCC Financial som aldri ble betalt tilbake.» (E-post fra NRK Brennpunkt til Kåre J. Smith høsten 2020).

Screenshot av e-post fra NRK

NRK Brennpunkt fikk tidlig i sitt arbeid med dokumentaren om BCC, tilgang til det de selv omtaler som «en base på over 200.000 eposter som stammer fra virksomheten til BCC Financial på Kypros». Kjært barn har mange navn. Det NRK Brennpunkt har tilgang til er i realiteten materiale fra Jonathan van der Lindens laptop og e-postboks. Dette omtales også i kommunikasjon mellom han selv og NRK Brennpunkts journalist Harald Eraker.

Store mediehus i Norge og Nederland har i mer enn fire år publisert desinformasjon basert på dette materialet, noe som har vært svært skadelig for vårt trossamfunn. Alle mediehusene har støtt på samme utfordring, nemlig at det er umulig å få noe ut av materialet på egen hånd. De har vært helt avhengige av at andre forklarer, setter i sammenheng, og velger ut hva som angivelig er relevant.

Dokumenter BCC sitter på viser at for NRK Brennpunkt sin del har Jonathan van der Linden, Oscar Floor og Ben van Wijhe vært de som har forklart, valgt ut, og forsøkt å gi materialet den ønskede mening.

NRK leter etter noe å sette fingeren på

Torsdag 2. januar skriver Harald Eraker i NRK Brennpunkt til Jonathan van der Linden: «Og så driver vi og sjekker selskapene i BCC-systemet, med følgende som mål: Kan vi finne dokumentasjon på at KJS, BAL eller Lindstad-brødrene i dag har selskaper eller virksomheter som har basert seg på penger fra BCC-systemet, det vil si som stammer fra innsamlede penger fra medlemmene eller dugnad.»

Screenshot av e-post fra NRK

Deretter lister Eraker opp navn på 12 selskaper, hvorpå han skriver: «Lurer rett og slett på hva du vet om disse selskapene i forhold til de nevnte toppene i BCC? Er det noen av disse lånene som har gått til selskaper som privat eies av Kåre Smith & Co?»

NRK Brennpunkts agenda er altså helt klar. Den statsfinansierte kanalen er ute etter å finne omdømmeskadelig informasjon om Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen, som kan understøtte deres historie.

Og de ber bedrageritiltalte Jonathan van der Linden om hjelp til å finne dette.

På dette tidspunktet hadde NRK Brennpunkt allerede vært i New Haven, USA, og filmet i forbindelse med vitneavhøret av Kåre J. Smith. De hadde også intervjuet van der Lindens advokat, som var betalt av nederlenderen Ben van Wijhe, ifølge det Van Wijhe selv skriver på sosiale medier. BCC har også dokumentasjon som viser at Van Wijhe var involvert i forberedelsene av spørsmålene som Kåre J. Smith ble stilt i dette vitneavhøret.

Screenshot av e-post fra NRK

Etter å ha arbeidet med saken i et halvt år, skriver Harald Eraker onsdag 3. juni 2020, til hvem andre enn Ben van Wijhe: “One of our main thing right now is to try to find examples of local menigheter who never got back the money to this date that they put into BCC Financial (or BCC Global). Would you or any of your people in you network have any possibility to find an example of this?”

På dette tidspunktet har Eraker visst i nesten et halvt år at Van Wijhe er angitt som Psy-Groups klient, i deres egne dokumenter. Likevel ber han altså om hjelp fra Van Wijhes «nettverk» til å finne omdømmeskadelig informasjon om BCC.

NRK får forklaring på sakene – hos kilder som har en felles agenda

Noen få dager senere, mandag 8. juni, sender Eraker en lang epost til Jonathan van der Linden. I denne er det svært tydelig at Eraker tross et halvt års arbeid med materialet skjønner lite av det han holder på å gjennomgå angående lokalmenighetenes sparepenger. Han har spørsmål etter spørsmål til Van der Linden «Dette skjønner jeg ikke helt… Forvirrende… Hvilken balanse er det snakk om?…» Han ber gang på gang Van der Linden forklare materialet han siterer, og avslutter med: «Føler vi begynner å nærme oss en forståelse for hva som skjedde med sparepengene til lokalmenighetene nå. Nok en gang takk for at du hjelper oss til å forstå alle disse tingene Jonathan!!»

Screenshot av e-post fra NRK

Screenshot av e-post fra NRK

Det som er vist over er bare tre eksempler blant titalls eposter der Harald Eraker i NRK Brennpunkt må ha forklaringer og hjelp fra Jonathan van der Linden, Oscar Floor og Ben van Wijhe.

Fra e-poster til regnskaper

Faktum er at Harald Eraker og NRK Brennpunkt kunne spart seg mye arbeid dersom de hadde tatt bryet med å begynne i riktig ende, nemlig med revisorgodkjente regnskaper og informasjon fra offentlige registre. Da BCC fikk spørsmål fra NRK Brennpunkt var det nettopp dette vi gjorde. Vi gikk ganske enkelt inn i de revisorgodkjente regnskapene fra BCC Financial, som stikk motsatt av NRK Brennpunkts påstander viste med all tydelighet at alle lån fra BCC Financial var betalt tilbake med renter.

Det eneste unntaket var mindre lån til den nederlandske stiftelsen HMC, som måtte ettergis som en konsekvens av bedrageriet fra Jonathan van der Linden. Regnskapene viste også at forvaltningen i BCC Financial hadde resultert i et overskudd på ca. 25 millioner kroner, som ble overført til ideelle formål knyttet til BCC. Lokalmenighetenes sparepenger hadde altså ikke havnet «i lommene» til lederne.

Dette var imidlertid ikke godt nok for NRK Brennpunkt, som jo på dette tidspunktet hadde nedlagt nesten et års arbeid basert på den hypotesen at penger fra BCC Financial hadde havnet «i lommene» på lederne ved at lån ikke var tilbakebetalt. Spørsmålet ble derfor stilt videre fra NRK Brennpunkt til minst 15 lokalmenigheter. Frivillige over hele landet måtte legge til side den ideelle virksomheten og i stedet jobbe dugnad for å finne fram til regnskapsinformasjon som dokumenterte fakta. Og fakta viste nok en gang at påstandene fra NRK Brennpunkts kilder var omtrent så langt fra virkeligheten som det gikk an å komme.

NRK Brennpunkt og Harald Eraker skal visstnok representere det beste av norsk undersøkende journalistikk. Hvis dette er tilfelle mener vi det er svært bekymringsfullt både for norsk undersøkende journalistikk og for de minoriteter, organisasjoner eller personer som måtte havne i NRK Brennpunkts og Erakers søkelys.

Hva er så fakta når det gjelder BCC Financial og deres lånevirksomhet, hvem fikk låne og hvilke regler gjaldt? Dette vil vi komme nærmere inn på i neste artikkel om lån til lederne.