NRK Brennpunkt-kilde dømt til fengsel i 2,5 år

Nederlenderen Jonathan van der Linden ble i dag 21. april idømt 2,5 års ubetinget fengsel og til å betale 160.000 euro i bot for grovt bedrageri, hvitvasking og dokumentforfalskning. Han var hovedkilde i NRKs omstridte dokumentar «Guds utvalde – Smiths venner».Jonathan Van der Linden er tidligere medlem av vår søstermenighet i Nederland, CGN. I 2015 og 2016 bedro han minst 5 millioner euro fra den nederlandske veldedige stiftelsen HMC, og effektuerte deretter en omfattende plan om å utnytte både norske og utenlandske medier.

«En djevelsk plan»

Under selve rettssaken i februar 2022 framkom det at bedrageriet, som omfattet bruk av falske dokumenter og signaturer, var omhyggelig forberedt over lang tid, i det som statsadvokaten beskrev som «en djevelsk plan». Allerede sommeren 2020 ble Van der Linden, i et sivilt søksmål fra HMC, dømt til å betale tilbake hele beløpet med renter.

I sitt forsvar forsøkte Van der Linden den gangen å framstå som en varsler, men dommeren avfeide denne argumentasjonen og beskrev Van der Linden som «utelukkende motivert av et ønske om å berike seg selv». Dommen i sivilsaken er rettskraftig, og etter det BCC kjenner til har Van der Linden i etterkant samarbeidet om å få tilbakeført pengene til den nederlandske stiftelsen.

Dommen som falt den 21. april 2022 er straffesaken om det samme saksforholdet, altså bedrageri av over 5 millioner euro, mv. Straffesaken har pågått siden 2016.

Eget team som aktivt bidro til NRK Brennpunkt og andre medier

Jonathan Van der Linden var hovedkilde for NRK Brennpunkt i dokumentaren «Guds utvalde» høsten 2020. Dokumentasjon som er framkommet i utenlandske rettslige prosesser viser hvordan Van der Linden forsynte Brennpunkt-journalistene med påståtte bevis, og forberedte saksframstillinger og vinklinger for dem. Dokumentasjonen viser også hvordan NRK-journalistene aktivt ba den bedrageritiltalte Van der Linden om hjelp til å imøtegå BCCs svar på deres spørsmål.

Sammen med Van der Linden var nederlenderne Ben van Wijhe og Oscar Floor også aktive kilder for Brennpunkt, for en stor del med utgangspunkt i forklaringer og kildemateriale fra den nå straffedømte Van der Linden. De to var også aktive i forberedelsen av spørsmål til vitneavhør av Kåre J. Smith i straffesaken mot Van der Linden, der hovedfokus var å få Smith til å inkriminere seg selv.

Faksimile nrk.no

I den innledende fasen av NRK Brennpunkts arbeid med programmet var Van der Lindens advokater i kontakt med den nederlandske stiftelsen HMC. De meddelte HMC at Van der Linden var i dialog med et mediehus som var «større enn NRC Handelsblad», og indikerte at framtidig negativ medieoppmerksomhet kunne unngås dersom HMC trakk sin anmeldelse og inngikk forlik med Van der Linden i det sivile søksmålet før dom falt. HMC nektet naturlig nok noe forlik på slike premisser, og Van der Linden ble altså hovedkilde for NRK Brennpunkt.

Trakk påstander og falsk informasjon

Etter den knusende dommen i sivilsaken sommeren 2020, trakk Van der Linden tilbake sine påstander og innrømmet at den informasjonen han hadde gitt NRK Brennpunkt og andre medier ikke var pålitelig. NRK Brennpunkt valgte på tross av dette å publisere sin omstridte dokumentar som i hovedsak bygget på Van der Lindens framstilling. Statskanalen ble etter dokumentaren klaget inn til PFU av BCC, og ble felt for å ha brutt god presseskikk på to punkter.

Ordnet advokat – skulle kompenseres hvis han vant fram

Van der Linden har i straffesaken vært representert blant annet av den nederlandske stjerneadvokaten Aldo Verbruggen, som ble engasjert ikke bare for å forsvare Van der Linden, men også for å utarbeide anmeldelse mot BCC. Som en del av dette skulle også vitneavhørene av Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen brukes til å forsøke å få disse til å inkriminere seg selv.

Faksimile NRK Brennpunkt

Ifølge Ben Van Wijhe var det han selv som ordnet med betaling av Aldo Verbruggen, noe han anslår har kostet «nærmere 300.000 euro». Ben Van Wijhe har ifølge Medier24.no erkjent at han har bekostet advokaten under løfte om at han selv skulle kompenseres dersom Aldo Verbruggens strategi resulterte i at Van der Linden fikk beholde noe av de bedratte pengene.

Ifølge Medier24 var det Ben van Wijhe som finansierte van der Lindens advokat. Skjermdump m24.no

Dokumentasjon BCC har fått tilgang til viser at Aldo Verbruggen også utredet mulighetene for å få BCC oppløst og erklært som ulovlig organisasjon. De svært omfattende mediekampanjene i blant annet NRC Handelsblad og Dagens Næringsliv, der BCC og menighetsprofiler ble utsatt for uhyrlige falske beskyldninger om eksempelvis barnearbeid og om at menighetsprofilene hadde «tatt kontroll over menighetens milliardformue», var viktige virkemidler i disse prosessene.

Aldo Verbruggen er, i en urelatert sak, for tiden under granskning for brudd på det etiske regelverket for nederlandske advokater, herunder for å ha samarbeidet med den ene parten i en sak der han skulle opptre som uavhengig tredjepart.

Planla påvirkningskampanje

Straffedømte Jonathan Van der Linden, advokaten Aldo Verbruggen og medhjelperen Ben Van Wijhe gjennomførte i 2017 også møter med den israelske paramilitære organisasjonen Psy-Group. Dette ifølge et notat som synes utarbeidet av Psy-Group for forberedelse av en påvirkningskampanje mot BCC og menighetsprofiler. I dokumentet beskrives også Ben Van Wijhe som deres klient, og narrativet som framkommer i dokumentet har på flere punkter påfallende likheter med narrativet i NRK Brennpunkt. NRKs journalister hadde selv tilgang til dette dokumentet i mer enn et halvt år før deres program ble publisert.

Men det var ikke det eneste de hadde fra Psy-Group.

Slagordet til Psy-Group var «Shape reality»

Også en usignert kontrakt til Ben van Wijhe fra Psy-Group er publisert på nrk.no. Kontrakten hadde et dramatisk innhold. Målet var å få myndighetene til å etterforske og stoppe BCCs aktivitet, og måten det skulle gjøres på var å skape et narrativ om økonomisk kriminalitet og promotere det gjennom anerkjente medier.

Ben van Wijhes kontrakt fra Psy-Group beskriver hvordan et narrativ om økonomisk kriminalitet skulle gjøre ende på menigheten. Montasje med bilde fra nrk.no

En Psy-Group-operasjon mot BCC er senere også underbygget av dokumenter benyttet i en kanadisk rettssak. Ben Van Wijhe har for øvrig gjennom norsk advokat, og via norske medier, gjentatte ganger truet BCC med søksmål i forbindelse med vår publisering av informasjon om hans forbindelse til Psy-Group.

Grove trusler, falske påstander og utpressingsforsøk

Kort tid etter arrestasjonen av Jonathan Van der Linden i mars 2016 ble BCC og flere nederlandske organisasjoner mål for trusler og utpressingsforsøk. Utpressingskravet var på 850.000 euro, og truslene gikk primært på at dersom det ikke ble betalt skulle omdømmeskadelig informasjon lekkes til pressen. Van der Lindens navn er gjentatte ganger nevnt i e-poster fra utpresseren.

Senere ble truslene grovere, og omfattet trusler om fysisk vold. I perioden før NRK Brennpunkt-episoden ble publisert ble truslene spesielt intensive og omfattet blant annet det som kunne oppfattes som bombetrusler mot steder der BCC hadde stevner. Truslene og utpressingsforsøkene ble meldt til politiet, og det ble i samarbeid med politiet gjennomført skjerpede sikkerhetstiltak for BCCs store samlinger i den aktuelle perioden. Det ble også publisert grove, injurierende oppslag på nett, som rammet både BCC og flere enkeltpersoner.

Utpresser blir fengslet

Aktiviteten pågikk helt fram til september 2021. Da ble en nederlender arrestert i Spania og tiltalt for disse forholdene. Han sitter nå varetektsfengslet i Nederland.

BCC vil presisere at vi aldri har sett dokumentasjon eller fått lagt fram annen informasjon som faktisk viser at denne personen har hatt noe med Jonathan Van der Linden å gjøre, ut over personens egne påstander. Mannen oppgir også å ha kommunisert med Ben van Wijhe og publisert informasjon som kom fra ham, hvilket igjen er en påstand som BCC ikke har fått bekreftet. Derimot viser dokumentasjon som BCC har fått tilgang til at denne personen er blitt matet med informasjon fra personer som ønsker å ødelegge BCCs omdømme.

Dette gjelder blant annet tidligere upublisert informasjon i forbindelse med falske påstander om at Kåre J. Smith har et utenomekteskapelig barn, et falskt rykte som blant annet Ben van Wijhe og Johan Velten har vært sterkt engasjert i og der de engasjerte en privatetterforsker for å finne og kontakte det påståtte barnet. Noen av påstandene ble blant annet publisert på et nederlandsk nettsted drevet av den nå arresterte mannen, imens andre ble sendt til BCC med trussel om publisering. BCC har samarbeidet med politiet i deres etterforskning.

Falske påstander førte til etterforskning

Jonathan Van der Lindens forsøk på å dreie offentlighetens oppmerksomhet bort fra sine egne kriminelle handlinger og over på påståtte kritikkverdige forhold i BCC, har resultert i en rekke langvarige og svært ressurskrevende prosesser. Påstander fra Van der Linden, samt avisoppslag fra Dagens Næringsliv i november 2016 – også disse med Van der Linden som kilde, dannet utgangspunkt for en omfattende etterforskning fra Økokrim av Bernt Aksel Larsen, Kåre J. Smith og to andre BCC-medlemmer.

Økokrim renvasket Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen

En påvirkningsoperasjon bestilt fra Amsterdam, har forsøkt å gjøre omfattende bruk av norske medier og myndigheter til å skape en alternativ …

Etterforskningen pågikk over tre år, omfattet vitneavhør i flere land, og flere tusen sider fra Van der Lindens e-postboks ble lagt inn som saksdokumentasjon. Etterforskningen resulterte i en fullstendig renvasking av alle de fire mistenkte i mars 2020.

Dette stanset imidlertid ikke NRK Brennpunkt, som bygget sitt program på påstander fra Van der Linden, påstander som altså nettopp var grundig etterforsket og lagt døde.

Straffedømt gjør opp for seg, vil media gjøre det samme?

Jonathan Van der Linden har innrømmet de faktiske forholdene som han nå er dømt for.

Han har etter det BCC forstår også tatt ansvar for sine handlinger, og har siden dommen i det sivile søksmålet bistått i å tilbakeføre pengene han har bedratt fra HMC. BCC er glade for å kunne registrere en slik holdning fra hans side, og har ingen ønsker om konflikter med Van der Linden i framtiden. Det tar ikke bort det faktum at hans handlinger har fått svært store konsekvenser, både for de nederlandske organisasjonene han bedro, men også for BCC som han uberettiget trakk inn i konflikten.

På den annen side er det et faktum at Van der Linden ikke hadde kunne påføre BCC og nederlandske organisasjoner særlig skade uten den ukritiske medvirkningen fra mediene NRK Brennpunkt, Dagens Næringsliv, Tønsbergs Blad og NRC Handelsblad. At en kriminell forsøker å legge skylden på andre er ikke noe nytt, og i et velfungerende og opplyst demokratisk samfunn burde han ikke kunne oppnå særlig med det.

Når store mediehus med enorm makt i samfunnet derimot ukritisk lar seg bruke av personer som helt åpenbart har vikarierende motiver, og hetser og trakasserer religiøse minoriteter på et totalt feilaktig grunnlag, er det grunn til å rope varsku.

Et mediemessig maktsenter som NRK Brennpunkt kan svært enkelt piske opp en opinion basert på «rettferdig harme» som får folk flest, uten den aller minste kjennskap til saken, til å felle dom over minoriteter som skiller seg ut i samfunnet.

Tusener av barn og unge i BCC har fått kjenne konsekvensene av NRK Brennpunkts hånlige framstilling av vårt trossamfunn på kroppen. Hadde NRK Brennpunkt og de andre involverte mediene utvist vanlig grunnleggende kildekritikk og ikke minst utvist noen grad av sunt bondevett, hadde dette vært unngått.

Jonathan Van der Linden har tatt ansvar for sine handlinger, og dette er prisverdig. Vil mediene noen gang erkjenne ansvar for sin del av skaden som er påført i denne saken? Vi kan vel neppe regne med det, men om de skulle komme på bedre tanker er de velkomne til å ta kontakt.

Slinger i valsen: NRK har bommet grovt

Den polariserte debatten viser at NRK har bommet grovt med «Guds utvalde». Et stort spørsmål er fortsatt ubesvart fra NRKs side og kan potensielt utgjø…