BrunstadMagasinet i mars – få med deg siste nytt fra BCC

I BrunstadMagasinet fikk medlemmene informasjon om pågående prosesser i BCC og Brunstadstiftelsen, nyheter fra bibelprosjekt for ungdom, og planer for menighetens kommende stevner og ungdomscamper.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Lidiya Lukashuk 

Under lørdagens sending fulgte deltakerne med fra storsalen på Oslofjord Convention Center, hvor BCCs stevne for kvinner ble arrangert. Programmet ble også sendt via BrunstadTV til medlemmer i andre deler av verden.

Her kan du lese et referat fra sendingen.

Kirkesamfunn versus eiendomsforvaltning

Det er en interessant historie som ligger bak det gedigne anlegget som nå snart er ferdig utbygd på Oslofjord. I en informativ film ble dagens struktur for BCC som kirkesamfunn versus eiendomsforvaltning i Brunstadstiftelsen presentert.

LES OGSÅ informasjon på Brunstadstiftelsen.no: BCCs rolle i finansieringen av utbyggingen på Oslofjord

Kåre J. Smith fortalte om de historiske linjene som har ligget bak menighetens engasjement for å finansiere utbyggingen, om betydningen det har hatt og skal ha videre for menigheten under våre stevner. Det er menneskene og innholdet i stevnene som gjør stedet attraktivt for oss, og det Guds ord vi deler på stevnene er en livsforvandlende kraft som gjør at vi har behov for å samles så ofte som vi gjør.

Styremedlem og CFO i Brunstadstiftelsen, Tore Aslaksen, informerte om et viktig vedtak. Nemlig beslutningen om å utrede ny eierstruktur for Oslofjord-selskapene som i dag eies av stiftelsen. Det vil ta 1-2 år å utrede dette videre, og mange avgjørelser må tas før endelig løsning foreligger. Brunstadstiftelsen er opptatt av å sikre verdiene og oppfylle stiftelsens formål på best mulig måte, samtidig som konferansesenteret skal få drive sin kommersielle virksomhet løsrevet fra et kristent formål.

Trinnvis oppdatering av BCCs vedtekter – flere kvinner kommer med

Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig i BCC, orienterte om status for de forestående vedtektsendringene i foreningen, der første trinn i prosessen stemmes over i neste representantskapsmøte.

Ved positivt vedtak vil dette blant annet medføre at det blir flere kvinnelige representanter i et av menighetens øverste organer, representantskapet. Dette var en historisk god nyhet som slo godt an blant publikum.

LES OGSÅ: Kvinnekonferanse med deltakerrekord 

God stemning rundt bordet da Kåre J. Smith, Berit Hustad Nilsen og Tore Aslaksen deltok i Brunstadmagasinet. Foto: BCC

Bibelen åpnes på nye måter

I BCC har det dette året vært et stort engasjement rundt prosjektet som virkelig har satt brevet til Hebreerne på agendaen. En film viste litt av arbeidet som ligger bak hver episode av de ukentlige animasjonsfilmene og podcast-sendingene.

Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen er aktive bidragsytere i prosjektet, og har stort engasjement for det som er formålet med prosjektet: at ungdom vekkes opp til et liv i etterfølgelse av Jesus. Det å forstå hva forfatteren av brevet vil si oss krever at vi gjør oss umak med å lese og drøfte innholdet, og ikke minst lever det vi leser.

LES OGSÅ: Hebreerbrevet i nytt format vekker interesse hos ungdom

Den forestående påskecampen som arrangeres av Brunstad Ungdomsklubb er planlagt som en mektig finale for prosjektet. Palmesøndag feirer hele menigheten med et måltid inspirert av jødiske tradisjoner, slik de feiret påsken på Jesu tid.

Målet med Hebreerbrev-prosjektet er at ungdommen kan bli grepet av Guds ord og evangeliet, derfor legges det ned store ressurser i dette arbeidet. Foto: BCC

Informasjon om vårens stevner

Nyheter om vårens stevner:
– Påskestevnet blir bedre tilrettelagt for familier, med et eget barneprogram
– Pinsestevnet vil inneholde en direktesendt misjonsfest (Brunstadfest), arrangert av lokalmenigheten i Sandefjord
– I etterkant av pinsestevnet blir det fotballturnering for barn, arrangert av foreningen Xercize

Leder for BCCs arrangementsavdeling, Lise Østermark, informerte om situasjonen med koronavirus som følges nøye. Vi forholder oss til myndighetens anbefalinger, og medlemmene vil løpende oppdateres via medlemsportalen dersom det skulle bli endringer i forhold til gjennomføring av arrangementene i april.

LES OGSÅ: BCC arrangerer stevne for kvinner

Sanginnslag: Flere generasjoner bidro i lørdagens magasin, som inneholdt både informasjon, aksjon og inspirasjon til troen. Foto: BCC

Lokalt engasjement for fundraising

Lokalmenigheten i Sandefjord har fått utfordringen med å forberede halvårets Brunstadfest. To representanter fra lokalmenigheten fortalte om planen for innholdet i festen, og avslørte at de har satt målet for kollekten til BCCs misjon og virksomhet til 10 millioner kroner.

Styreleder i BKM Sandefjord, Vidar Kronstad, fortalte hvordan prosjektet med Hebreerbrevet inspirerte til å være med å bidra, slik at menigheten i framtiden kan ha midler til å utføre det Gud vil vi skal utføre for å forkynne evangeliet.

LES OGSÅ: Hvordan finansierer BCC sin misjonsvirksomhet?

Humor og engasjement i innsamlingskonkurranse

Et av BrunstadMagasinets tre bærebjelker er å formidle aksjon. Dette året pågår det en innsamlingsaksjon for en sikringsordning i tillegg til ungdomsklubbenes årlige innsamlingsplaner til ungdomsarbeid og camper. «Team BUK» altså ungdommene, har utfordret de voksne som er «Team Allstars». Det er en vennskapelig og uhøytidelig konkurranse, der status i forhold til målene de har satt seg måles, og hver måned må taperlaget ta en litt kjip «straff».

Denne gangen var det Team Allstars som tapte, og de tre aksjonslederne måtte opp til eksamen i Hebreerbrevet med Bjørn Nilsen som sensor. En litt nervepirrende situasjon for de tre representantene, men absolutt med et oppbyggelig resultat for tilskuerne i salen.

Full konsentrasjon når Bjørn Nilsen stiller Tore Eriksen spørsmål  fra Hebreerbrevet. Foto: BCC