BCC arrangerer stevne for kvinner

Denne helgen er det 15. gang at BCC arrangerer et eget stevne for kvinner. Spredningen av koronaviruset gjorde at vurderinger rundt gjennomføringen pågikk helt til siste dag, men i samråd med helsemyndighetene går arrangementet som planlagt.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

I forkant av det internasjonale stevnet har BCC fulgt situasjonen med korona-viruset nøye, men etter å ha fremlagt planene for kommuneoverlegen, ble det i samråd med Folkehelseinstituttet vurdert at det var forsvarlig å gjennomføre.

– BCC har hatt dialog med Folkehelseinstituttet, og har et godt samarbeid med kommuneoverlegen i Sandefjord, så avgjørelsen om å gjennomføre et arrangement med 4.400 deltakere ble tatt etter samråd med dem. I tillegg har vi gjort en rekke forebyggende tiltak, sier Berit Hustad Nilsen, som er informasjonsansvarlig i BCC.

Stevnet gjennomføres hvert år, og er noe mange ser fram til, men de siste to ukene har arrangørene fått inn mange spørsmål fra deltakere om hvordan man forholder seg til situasjonen koronaviruset har skapt.

– Det viktigste for oss her er å følge myndighetenes anbefalinger, og de har vi også videreformidlet til våre deltakere, sier Hustad Nilsen.

Personer som kommer fra, eller har vært på reise i, områder med vedvarende smitte kunne dermed ikke komme til stevnet.

Har tatt flere forholdsregler

– Vi har tatt våre forholdsregler ved at vi anmodet alle som har sykdomssymptomer, eller som de siste 14 dagene har vært i områder med vedvarende smitte om å bli hjemme. I tillegg er vi nøye med forebyggende hygieneråd, forteller Hustad Nilsen.

Så selv om stemningen på konferansen er svært god, preger situasjonen med koronaviruset likevel litt av området på Oslofjord. Desinfeksjonssprit er tilgjengelig på alle deler av området, overalt er det store plakater om god håndhygiene, og det er informasjon på skjermene om å unngå klemming og håndhilsning.

Det ser likevel ikke ut til å dempe gleden blant deltakerne på stevnet, som altså fikk mulighet til å samles om sin kristne tro også i år. Programmet startet lørdag 7. mars kl. 11, og avsluttes søndag formiddag.