Hebreerbrevet i nytt format vekker interesse hos ungdom

Hvordan inspirere ungdom til å interessere seg for innholdet i en av det nye testamentes kanskje mest intellektuelt krevende bøker? Det har ildsjeler, dedikerte ansatte, og en hel rekke menigheter gått sammen for å oppnå. Og siden nyttår har BCC-ungdom over hele verden samlet seg i bibelgrupper, lest og studert bibeltekstene i Hebreerbrevet.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Lida Lukashuk

Det er et nyskapende prosjekt, som formidler evangeliet ved hjelp av  korte animasjonsfilmer, oppgaver og ukentlige studiosendinger som har lyktes med å vekke interessen til de unge. I kombinasjon med et stort lokalt engasjement med bibelgrupper, har satsningen gjort at denne interessante boken i Bibelen har fått flere tusen nye lesere både i Norge og i mange andre land.

BCCs medieavdeling har fått nye utfordringer

Det er travle uker i underetasjen på BCC hovedkontor i Oslo, hvor produksjonsgruppen til Hebreerbrevet-prosjektet har jobbet intensivt de siste månedene. Her tegnes, animeres og klippes det filmer, det skrives manus og ukentlige livesendinger planlegges. Prosjektet løper frem til påskecampen for ungdommen i april, hvor en stor film- og sceneproduksjon skal avslutte perioden med bibelstudier for deltakerne i salen.

Flere medarbeidere i BCCs medieavdeling er engasjert i prosjektet på fulltid. Her gjøres det forberedelser til live-sending. Foto: BCC

– Målet med prosjektet er å inspirere 15-åringer til å bruke tid på å lese Hebreerbrevet, sette seg inn i det og forstå det, sier Arve Solli. Han er en av produsentene, og har sammen med kollega Hans Georg Bertelsen i flere måneder lagt all sin kreativitet ned i å løse denne utfordringen.

– Vi vil rett og slett at ungdom skal bli hjulpet til å lese og forstå Bibelen, og derfra begynne å tenke og resonnere rundt hva disse temaene betyr for dem selv, sier Hans Georg Bertelsen.

Sammen med fire andre ansatte i BCCs medieavdeling jobber de fulltid med denne produksjonen. Den omfatter blant annet en kortfilm for hvert av det 13 kapitlene i brevet.  Alt oversettes og tekstes på 8 språk i etterkant, slik at innholdet er forståelig for alle ungdomsgruppene som deltar.

– Vi hadde et par journalister fra NRK innom kontoret en dag. De så på en av animasjonsfilmene og ga uttrykk for at de var veldig imponert over kvaliteten, forteller Bertelsen.

Hans Georg Bertelsen (t.v) og Arve Solli er produsenter for prosjektet. Foto: BCC

Omfattende forarbeid med innhold og manus

Men medarbeiderne på hovedkontoret er langt fra alene om jobben. Siden sommeren har også en rekke andre jobbet på frivillig basis med innhold og manus til prosjektet om Hebreerbrevet. I de detaljerte manusene forklares både budskapet og symbolikken som går igjen i hele brevet. Det har vært et omfattende arbeid, som pågikk i mange måneder før filmproduksjonen kunne starte.

– Det har vært en avgjørende suksessfaktor at flere har bidratt med innhold, forteller Arve Solli. – Det som formidles er godt gjennomarbeidet innholdsmessig, samtidig som det er på et nivå som gjør at også helt unge personer kan forstå og fatte interesse for dette.

Det lages plakater og animasjonsfilmer som oppsummerer hvert enkelt kapittel. Foto: BCC

– Folk kaster seg over nettoppgavene

I tillegg til filmene er det laget lydbok av alle kapitlene i Hebreerbrevet, og en webside med oppgaver til hvert kapittel. Her kan ungdommene sende inn spørsmål, og lese svar på de andre spørsmålene som er kommet inn. Til nå har mellom 200 og 400 spørsmål blitt besvart hver eneste uke, og teamet har måttet hente inn ekstra ressurser til å håndtere mengden.

– Folk kaster seg over nettoppgavene når de legges ut natt til lørdag hver uke. Vi rekker nesten ikke korrekturlese alt før det kommer inn flere spørsmål eller kommentarer, forteller Bertelsen.

Livesendinger fanger interesse

Han er også programleder i det ukentlige podcast-studioet, og hver uke får han besøk av kunnskapsrike gjester. De diskuterer ukens tema, og her deles både bibelkunnskap, varme og engasjement. I tillegg er det alltid en dose humor i studio, noe som gjør det ekstra gøy for de unge seerne.

– Vi håper og tror dette er et godt format til å formidle Guds Ord til denne målgruppen, sier Bertelsen.

Vi møter han rett etter ukens livesending.

– Det er forberedt, men samtidig et ledig format. Vi må balansere ut de ulike delene; det skal være lærerikt, men samtidig ikke for tungt. Og så prøver vi å få til litt humor innimellom. Det må treffe de som er 15-16 år, understreker han.

Det gjøres klart til den ukentlige podcastsendingen. Det er forberedt, men samtidig et ledig format, som ser ut til å treffe målgruppen. Foto: BCC

Et arbeid som har samlet flere generasjoner

Og arbeidet har gitt resultater, for nå sitter det ungdom i alle verdensdeler og hører på lydbok, ser på animasjonsfilmene, følger med på studiosamtalene, og diskuterer seg frem til svar på de interaktive spørsmålene.

Det har blitt et engasjement som drar med seg alle generasjoner; selv om målgruppen er ungdom så har både eldre og voksne latt seg begeistre.

Mange voksne har åpnet hjemmene sine for ungdomsgruppene, og slik forenes både ung og gammel, bibelkyndige og nye lesere. Det er alltid noe å lære, noe mer å få ut av denne teksten, boken med den ukjente forfatteren. En bok som av flere karakteriseres som en konsentrert, komplett beskrivelse av hele evangeliet.

Engasjementet skal fortsette helt fram til ungdommens påskecamp i april, da kommer vi tilbake med mer oppdatering her på bcc.no.

Markus og Mette er begge en del av prosjektet, og samarbeider om tegninger og animasjon. Foto: BCC