Kvinnekonferanse med deltakerrekord

Det er fjortende år på rad at Brunstad Christian Church (BCC) arrangerer en egen konferanse for kvinner. 4.700 kvinner fra 37 ulike land er samlet, og det er stort engasjement fra deltakerne.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Adelle Cheetham

Forkynnelse, fellesskap og fest er fellesnevnere for helgen. Forkynnelsen leder inn i et praktisk kristenliv, der nestekjærligheten er sentral. Hovedmålet for helgen er at deltakerne samles om det kristne budskapet, men det er også tid for å dele fellesskap, erfaringsutveksling og gode samtaler.

Trygge hjem og sunne menigheter

Konferansen åpnes av forstander Kåre J. Smith. Videre i programmet for dagen er det kvinner i ulike aldre som entrer scenen.

Her er det ungdomsarbeidere som deler inspirasjon og råd for å skape et sunt miljø for ungdommene i sine lokale menigheter. Det er mødre som forteller om hvordan de arbeider for at barna og ungdommene skal få oppleve en så trygg og god oppvekst som mulig for sine barn. Og det er eldre kvinner som deler av den visdom de har fått tak i, gjennom et langt liv.

Lene Østmoen og Kåre J. Smith i inspirerende samtale om hvordan alle kan bidra til å skape trygge hjem og sunne menigheter . Foto: BCC

Et av temaene som står på agendaen i dag er «Trygge hjem og sunne menigheter». I BCC er det mange barn og ungdommer, og vi jobber for at alle skal få oppleve en trygg og god barndomstid i menigheten.

Marit Sandersen er en av deltakerne som snakket om at vi må la ungdommene få frihet til å utfolde og utvikle seg fritt, men at foreldre også må våge å sette gode etiske grenser. Foto: BCC

Fellesskap på tvers av generasjoner og landegrenser

På konferansen er det deltakere i alderen 11-100 år, med ulik bakgrunn både hva gjelder sivilstand, antall barn, utdannelse og yrke. Kvinnene som er samlet representerer en viktig halvdel av menigheten, og dermed en rekke ulike tjenester.

Judith (25) snakket om hvordan hun opplevde ungdomstiden, hvordan det for eksempel er lett å sammenligne seg og ikke være fornøyd med seg selv. Hun ønsker nå å være en mentor som gjør ungdomstiden god for de yngre. Foto: BCC

Yngre deltakere får høre kloke ord fra eldre søstre, som har mye livsvisdom å dele. Og de eldre deltakerne gleder seg over å se og høre ungdommer som er begeistret for å kunne leve et liv der en følger det lys Jesus kom med.

Vi ser fram til flere inspirerende møter denne helgen, der flere tusen medsøstre får påfyll til å være de viktige medarbeiderne vi trenger i menighetene over hele verden.