Hvordan finansierer BCC sin misjonsvirksomhet?

BCC er et trossamfunn med utbredelse på alle kontinenter. Vi har en betydelig misjonsvirksomhet, mange årlige internasjonale konferanser, og egen TV-kanal. Fortsatt har vi ingen betalte forkynnere, men likevel koster dette arbeidet penger. Hvordan finansieres den internasjonale virksomheten?


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Som i mange andre kirkesamfunn, er virksomheten i Brunstad Christian Church (BCC) i all hovedsak finansiert av gaver. Dette er grunnlaget for videre drift, og her kan du lese mer om hva medlemmer i BCC bidrar med for at den sentrale organisasjonen kan drive misjonsvirksomhet på ulike måter.

Frivillige gaver forplikter oss, og vi opplever at medlemmene har stort engasjement for å følge med på hva BCC får ut av de gavene som ytes til organisasjonen. Derfor prioriterer vi å lage årsrapporter, oppdatere både medlemsportal og webside, og i tillegg har vi månedlige informasjonssendinger der medlemmene blir oppdatert på det som rører seg i BCC.

«Davids søyle» – et verktøy for innsamling

Misjonsreise i Europa tidlig på 60-tallet. Arild Tombre, David Nielsen (i midten) og Sigurd Bratlie. Foto: BCC

I mange år har uttrykket «Davids søyle» vært en kjent betegnelse for medlemmer i BCC.

Navnet har en litt spennende historie, og stammer fra en av de som i flere år selv reiste mye som forkynner i menighetens internasjonale tjeneste. Det er nå snart 20 år siden David Nielsen fra Sveits fikk en genial ide som skulle vise seg å få store ringvirkninger.

Den gangen hadde BCCs lokalmenigheter allerede i noen år samlet seg til de såkalte Brunstadfestene, en internasjonal TV-sending som blir arrangert to ganger årlig for medlemmer over hele verden. I starten dreide disse festene seg mye om innsamlingen til det nye stevnesenteret på Brunstad, som gjennomgikk en historisk opprustning og utbygging på begynnelsen av 2000-tallet.

David Nielsen brant for å få ferdigstilt det nye stevneanlegget, og ønsket å kunne bidra ved å spare til kollektene også mellom festene. Hvordan kunne han i hverdagen bli motivert til å sette av mindre beløp som til neste fest ville utgjøre en større gave til fellesskapet?

David Nielsens idé var enkel, men slo veldig an i en tid det var stor entusiasme blant BCC-medlemmer for å få ferdigstilt byggeprosjektet på Brunstad. Han lagde en provisorisk sparebøsse som lignet en søyle, satt sammen av flere tomme doruller som passet til å stable 20-kroninger i høyden.

Med enkle forbedringsgrep ble den kreative idéen raskt spredt til medlemmer i mange andre lokalmenigheter, i en forbedret utgave som spontant ble døpt «Davids søyle». Det gikk sport i å fylle søylene så fulle av 20-kroninger som mulig, som ble samlet inn og talt opp i forbindelse med Brunstadfestene hvert halvår.

Enkel idé som ga store resultater

En kan bruke uttrykket «mange bekker små, blir en stor å», for i dag utgjør gaveinntektene fra «Davids søyle» cirka kr. 67 millioner NOK per år.

De fysiske plastsøylene er i dag erstattet av mer praktiske bankoverføringer, og gavebeløpene fra «Davids søyle» går ikke til utbygging på Brunstad. Pengene går til misjonsvirksomhet som når land over hele verden.

Les gjerne mer om BCCs misjonsvirksomhet her: BCC sin misjonsprofil 

«Davids søyle» er fortsatt et begrep, og giverordningen har stor oppslutning blant våre medlemmer. I 2019 er standardbeløpet for gaven  kr. 1.000 per måned, altså kr. 12.000 årlig, fra voksne medlemmer. I land som har lavere kjøpekraft enn vestlige land er standardbeløpet vesentlig mindre.

Selv om oppslutningen er stor for «Davids søyle», er det frivillig å delta i gaveordningen. Dersom man ikke ønsker å delta, eller ikke har økonomisk mulighet, er dette en personlig sak. Det er også tilrettelagt slik at pensjonister og andre grupper med lavere inntekt kan bidra i ordningen med halvt beløp av det som er standardbeløpet for en «Davids søyle».

Brunstadfester og misjonskollekter

TV-sending og misjonsfest i Fulda, Tyskland våren 2019. Foto: BCC

De TV-sendte Brunstadfestene som startet opp på 90-tallet har fortsatt å samle medlemmene hvert halvår, og har etter hvert fått betegnelsen misjonsfester. I tillegg til inntektene fra «Davids Søyle», går også den øvrige kollekten som tas opp i forbindelse med disse festene til misjonsvirksomhet.

Les om siste misjonsfest på Sørlandet her.

Misjonsgavene fra BCCs medlemmer er derfor todelt; et månedlig gavebeløp innenfor Davids søyle-ordningen, og et gavebeløp gitt i forbindelse med selve misjonsfesten.

I snitt ga norske, voksne medlemmer over 18 år 780 kr. til siste misjonskollekt, som ble gjennomført i november 2019.

I tillegg har vi kollekter under de internasjonale stevnene. Hvor mye den enkelte gir i kollekt avhenger selvsagt av eget ønske og mulighet.

I dag er inntektene fra kollekter til BCC cirka 30 millioner kroner per år.

Til sammen utgjør altså den månedlige spareordningen «Davids søyle» og de halvårige misjonskollektene den økonomiske ryggraden i trossamfunnets misjonsvirksomhet.

Les også: Stor giverglede gir løftekraft