Misjonskollekt gir 15 millioner

Hvert halvår arrangeres en ny misjonsfest i BCC, med ulike lokale arrangører. Kollekten som tas opp i forkant av festen utgjør et viktig bidrag inn i BCCs kristne virksomhet. Helgens fest sprengte innsamlingsmålet med over 50 %, og medlemmer over hele verden bidro raust.


Tekst: Berit Hustad Nilsen – Foto: BCC

Misjonsfesten, som også kalles Brunstadfesten, ble arrangert søndag 30. mars av lokalmenigheten i Fulda i Tyskland. Her hadde cirka 200 medlemmene forberedt en inspirerende fest med tema «Korsets ord er løseord». Utgangspunktet var blant annet bibelversene fra 1. Korinterne 1, 17-18.

Disse ordene står sentralt i arbeidet med å forkynne det kristne budskapet til alle folkeslag. BCC arbeider for å gi alle de som vil opplæring i å leve alt det Jesus lærte oss, og det er også bakgrunnen for å arrangere disse festene og innsamlingene.

LES OGSÅ: Misjonsfest i Hønefoss samlet BCC-medlemmer verden over

Arrangørene hadde satt målet for misjonskollekten til 10 milllioner kroner. Men da resultatet ble presentert hadde over 15 millioner kroner kommet inn, fra medlemmer over hele verden. Disse gavene er et viktig bidrag i BCCs virksomhet, og under kan du lese litt om hva noe av pengene blir brukt til.


Barna er fremtiden, og mye av motivasjonen for å drive et godt og variert menighetsarbeid. Disse flinke sangerne fra Fulda åpnet misjonsfesten 30.mars. Foto: BCC

Produksjon og distribusjon av TV-programmer

BrunstadTV lager flere ulike programmer som vekker trangen til å leve et disippel-liv. Eksempler på dette er I front, et magasinprogram for tenåringer og ungdomsgrupper som driver kristent arbeid.

Les også: Live finale av sesongens ungdomsprogram på BrunstadTV  

Flere andre konsepter er i produksjon, blant annet filmer som kan brukes i søndagsskolearbeid, og filmer som forklarer sentrale begreper i evangeliet, basert på materialet fra Brunstad Bibelskole. Vi gleder oss til å vise mer av dette videre i 2019.

Les også: Satser på digitalt innhold som kan nå flere

BrunstadTV jobber også med å videreutvikle nett-TV løsningen, hvor medlemmer fra alle verdensdeler kan følge med på de internasjonale kristelige samlingene der de bor, enten det er i Amazonas i Brasil, i India eller Kamerun, for å nevne noen av landene som mottar overføring. Her ligger også et rikholdig arkiv av tidligere produserte programmer, en stor del av det blir tilgjengelig for alle som vil se.

Les mer: Tolkene i Amazonas 

Misjonsstøtte

BCC ønsker at de som vil høre ordet om korset og som støtter BCCs trosgrunnlag skal få mulighet til å komme til våre stevner. Hvert år dekker derfor BCC deler av stevne – og oppholdskostnadene for mennesker fra land med lav kjøpekraft.

Les også: Fadderordning for konferansedeltakere fra hele verden

Litteratur som gjøres tilgjengelig

BCC har aktivitet i rundt 50 land, og daglig deles forkynnelse og trosopplæring både gjennom og BrunstadTV og den digitale litteratur- og medieportalen BMM. Her ligger menighetens sanger, litteraturbank og taler fra konferanser fra mange år tilbake. Det nedlegges mye ressurser i driften av nettportal og misjonssider på nett, slik at innholdet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig.

På BMM publiseres det også daglige podcast-sendinger, som oppmuntrer til å leve et personlig kristenliv. Dette er en verdifull kilde til inspirasjon og kunnskap om evangeliet, som på fast basis har rundt 8.000 lyttere fra alle verdensdeler. Podcasten oversettes til 16 språk.

BCC arbeider med å gjøre vår kristne litteratur enda mer tilgjengelig, både via vår medlemsportal men også via Active Christianity sine nettsider. Her ligger verdifullt materiale, som også vil oppdateres i tiden fremover.

Et trygt barne- og ungdomsarbeid, forebyggende tiltak

I helgens TV-sending spilte barna og ungdommen en viktig rolle i programmet. Dette er betegnende for slik vi ellers også arbeider, med barn og ungdom som en viktig målgruppe i all vår kristelige virksomhet. For at alt det viktige arbeidet menighetene gjør for barn og ungdom skal være nettopp trygt og godt har BCC i mange år jobbet systematisk med å utvikle gode rutiner i barne- og ungdomsarbeidet.

Viktige retningslinjer og ressurser finner du herDette arbeidet ønsker vi å fortsette med, så ressursteamet jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle både rutiner, materiell, handlingsplaner og oppfølging ovenfor lokalmenighetene.

Listen kunne vært lengre, men dette er et lite utvalg av det BCC jobber med. Vi har en stab med fast ansatte, og i tillegg er det mange medlemmer som engasjerer seg med frivillig innsats og ikke minst med stor giverglede. Dette var misjonskollekten i Fulda et bevis på, så hjertelig takk til alle som var med.


Unge musikktalenter fremførte nydelig musikk på festen i Fulda. Foto: BCC


Gjester fra flere ulike land deltok på den TV-sendte misjonsfesten i Fulda 30. mars. Foto: BCC