Satser på digitalt innhold som kan nå flere

BCC satser mye på film- og medieproduksjon for å formidle det kristne budskap, og har i over 7 år hatt sin egen TV-kanal. Både BCC og BrunstadTV ønsker å følge med i den faglige utviklingen, og ser store muligheter for at digital formidling kan bidra til at det kristne budskapet når ut til enda flere.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BrunstadTV

Det er travle dager på BrunstadTV sine kontorer på Ryen i Oslo. Her er det omtrent 20 medarbeidere til daglig, og en overveldende prosentandel er ungdom under 30 år. Nå har de akkurat gjennomført en todagers kreativ workshop for å klekke ut nye ideer og planer for arbeidet fremover.

– Ønsker å fortelle mer om hva vi tror på

– Vi ønsker å satse på ungdomsprogrammer og korte, opplysende filmer som kan illustrere og forklare evangeliet og det kristne budskapet vi forkynner, forteller en av redaktørene i BrunstadTV, Elise Schøll.

– Vi må tenke nytt og stadig utvikle oss. Til nå har BrunstadTV konsentrert mye av arbeidet om salopplevelse og TV-sendinger fra de internasjonale konferansene våre. Det vil vi også fortsette med, men i årene framover skal vi i tillegg produsere mye innhold for alle som vil høre mer om det vi lærer og tror på.

 Henter inspirasjon fra ungdommene selv

Hun forteller at de framover vil satse mye på ungdom som målgruppe. Under BCCs påskecamp i mars ble det lansert en manuskonkurranse hvor ungdommene i salen ble invitert til å sende inn manus til filmer som best mulig kan forklare hva vi står for og tror på i BCC, forklarer Schøll. – Det kom inn over 70 ulike bidrag, og vi har tatt de beste med oss videre i planleggingen av nytt innhold her i BrunstadTV.

Les mer: Hva tror dere egentlig på i BCC?


BrunstadTV avholder kreativ workshop hvert halvår, hvor faglig oppdatering og utvikling av nye ideer og konsepter står på agendaen.  Foto: BCC

Følger med i utviklingen i mediebransjen

– Trenden innenfor kommunikasjon og innholdsformidling generelt er at mer og mer innhold lages som film, og gjerne korte filmer. Skal vi nå ut med vårt budskap til flere, krever det at vi produserer digitalt innhold som er tilpasset de ulike målgruppene. Derfor ønsker BrunstadTV å ta mer aktivt i bruk plattformer som YouTube og nett-TV.

Samarbeidsprosjekt mellom flere

Den nye satsningen er et samarbeidsprosjekt mellom BrunstadTV, misjonsinitiativet Aktiv Kristendom, og kommunikasjonsavdelingen i BCC. Et uttalt mål for workshopen var å finne frem til nye konsepter å samarbeide om, blant annet for at BCCs nettbaserte misjonssider skal få enda mer glede av BrunstadTVs kompetanse. Et annet mål er at konseptene skal være internasjonalt tilpasningsdyktige og enklest mulig kan oversettes til flere språk og målgrupper.

Les mer: Misjonsalternativet «Active Christianity» når ut til flere

Under høst-workshopen har fire arbeidsgrupper sittet sammen og jobbet frem ulike forslag, som ble presentert på en felles samling siste dagen. Elise Schøll forteller at det kom frem flere konkrete idéer til både innhold og formater som egner seg for ulike kanaler.


Kreativt samarbeid i grupper munnet ut i flere nye konseptforslag under høst-workshopen. Foto: BCC

Gleder seg til å presentere nytt innhold i 2019

– Nå skal redaksjonen jobbe videre med dette, og BrunstadTV vil nok bruke mye av 2019 til å produsere programkonsept som bygger på ideer både fra disse gruppene, og andre bidragsytere.

– Vi gleder oss til å skape innhold for nye målgrupper, og ikke minst til å spre kunnskap om vårt trosgrunnlag blant de som er nysgjerrige på hva vi tror på, og vil vite mer om det hva det et kristent budskap kan tilføre oss moderne mennesker, sier hun engasjert.


Siste dagen ble nye forslag presentert i plenum – og engasjerte medarbeidere kunne gi både ris og ros til de andre gruppene. Foto: BCC