BCC har spennende planer for 2019

Her kan du lese mer om hvilke planer BCC og medlemmene har for det kommende året. Engasjerte medlemmer og medarbeidere bidrar til at trossamfunnet kan fortsette virksomheten og samles om det kristne budskapet.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Øystein Vårdal

Hver måned blir BCCs medlemmer informert om pågående prosesser og aktuelle saker både i og rundt organisasjonen. Under nyttårsstevnet ble planene for 2019 presentert i det felles informasjonsprogrammet «BrunstadMagasinet», og i eget seminar for ansvarlige i lokalmenighetene.

BCC-stevner det kommende året

Som en fortsettelse av informasjonen fra november, presenterte BCCs arrangementsavdeling både program, påmeldingsfrister og priser for alle stevnene det kommende året. Det er gjort en stor jobb med å utvikle programmet, slik at opplevelsen kan bli bedre for de som kommer til stevnene.

Prisen per deltaker er noe høyere enn i 2018, men som virksomhetsleder Lise Ø. Larsen presiserer:
– Medlemmene får mer bevertning inkludert i stevneprisen enn før, og skal virkelig oppleve at de får valuta for pengene når de kommer til stevnene. Vi kommer i tillegg til å evaluere graden av tilfredshet i etterkant av hvert stevne.

LES OGSÅ: Plan for BCCs konferanser i 2019 

Oslofjord som destinasjon

I over 60 år har BCC og medlemmene hatt Brunstad som destinasjon for sine stevner. Og utbyggingen de siste årene har gjort det vesentlig mer attraktivt for medlemmene å komme hit.
BCC har planlagt syv konferanser her i 2019, og i tillegg har Brunstad Ungdomsklubb planlagt fire ungdomscamper det kommende året.

Helge Nilsen fra Oslofjord Convention Center, har stor tro på at de skal levere i henhold til BCC-medlemmenes forventinger framover.
– BCC er per dato vår største kunde. Vi skal derfor fokusere på utvikling og gjesteopplevelse knyttet til Oslofjord sine leveranser, og ikke minst sikre god totaløkonomi for disse arrangementene.

Helge Nilsen fra Oslofjord Convention Center forteller hva BCC kan forvente som kunder på det flotte anlegget. Foto: BCC

Milliardutbygging nærmer seg slutten

En kort oppsummering av det store byggeprosjektet som pågår ble vist i sendingen. BCC-medlemmene har stor interesse i prosjektet, da mange har bidratt til både ved å inngå langsiktige leieavtaler med Oslofjord, men også gjennom lån til utbyggingen, som BCC og ulike lokalmenigheter har stilt til rådighet.

LES OGSÅ: Hvorfor satser BCC-medlemmmer på Brunstad?

– Dette har vært et gigantisk løft for oss, og nå har vi akkurat ferdigstilt et fantastisk flerbruksanlegg, Oslofjord Arena, sa Tore Aslaksen som representerer eierne via Brunstad Holding.
– Det er inspirerende å se at hardt arbeid gir resultater. Nå har det vært fullt liv de siste dagene, med tusenvis av BCC-ungdommer som har benyttet idrettsfasilitetene til fulle.

LES OGSÅ: Romjulscamp samler ungdom fra 27 land og fem verdensdeler

Tore Aslaksen, CFO i Brunstadstiftelsen, forteller om den totaløkonomiske situasjonen. Foto: BCC

Ungdomsprogram med stor pågang

Leder for Brunstad Bibelskole, Bjørn Nilsen, presenterte planene for neste år. Han fortalte at søkermassen til året 2019/2020 er like stor som inneværende år, med cirka 370 ungdommer som vil komme.
Kombinasjonen av undervisning og frivillig arbeid har vært en suksess i mange år, og når behovet for innsats på Oslofjord minker, finner ungdommene nye prosjekter de vil støtte for å gi verdiskapning til de ideelle formålet.
Undervisningen ved Brunstad Bibelskole fortsetter som før, men flere og flere kan følge den via streaming, ettersom ungdommene på «A-laget» er utplassert på ulike destinasjoner over hele verden.

LES OGSÅ: På lufta med Brunstad Bibelskole

Et livsforvandlende budskap gjør at vi vil samles til stevner

En stor del av programmet var også viet til ungdommens engasjement for å komme til Brunstad, spesielt til ungdomscampene.

LES MER: Generasjoner har bidratt til at ungdommen i dag har gode muligheter

Den over 60 år lange tradisjonen BCCs medlemmer har for å reise til felles stevner på Brunstad fortsetter med fornyet inspirasjon etter denne sendingen.
Her på Brunstad har generasjoner opplevd vekkelse til å komme inn i et personlig kristenliv, der kjærligheten til Jesus Kristus er det sentrale. Det er den enkeltes forbindelse med Jesus, den som hver dag tar sitt kors opp med han, som utgjør den menighet som Gud ville vi skulle være. Dette lærer vi på stevnene i BCC, og dette opplever vi som en stor rikdom for vårt liv.

LES OGSÅ: Høytidelig avslutning på internasjonale sommerkonferanser