På lufta med Brunstad Bibelskole

Det summer av stemmer i Brunstad Bibelskoles undervisningslokale, mens over 200 ungdommer strømmer inn dørene. Det er første gang undervisningen skal sendes videre via streaming, så det passer dårlig at noen kommer for sent.


Av: Berit H. Nilsen – Foto: Brunstad Bibelskole/BCC

– Vi må lære oss punktlighet, så vi kommer til tiden heretter, brummer Bjørn Nilsen godmodig fra scenen. -I dag er det første gangen at hele undervisningstimen skal distribueres til ungdom som deltar i BCCs ungdomsprogram i andre land, så det er viktig at vi blir flinkere på å komme til tiden.

photo_2017-04-03_22-00-11 kopi
Stian Solli kontrollerer at teknikken fungerer som den skal

I undervisningslokalet er det rigget opp med et eget produksjonsteam, ledet av Stian Solli fra BrunstadTV. -Vi har jobbet en stund med å få på plass det tekniske rundt denne løsningen og er spente på om alt fungerer som det skal nå når vi skal på lufta, sier han. – Jeg har vært i kontakt med de ulike lokasjonene som skal motta streaming fra undervisningen, og vi har kjørt en testperiode, så vi håper det skal gå bra i kveld.

Viktig kunnskap
Selv om mange venter på signalet fra undervisningen på Brunstad, sitter størsteparten av tilhørerne i salen der undervisningen skal foregå.
Nå har alle kommet seg på plass, og Bjørn Nilsen starter undervisningen i dagens tema, som handler om menigheten gjennom historien og Jesu misjonsbefaling. Nilsen underviser med entusiasme og begeistring, og elevene lytter oppmerksomt. Det er tre lærere som er på jobb i kveld, og de bytter på å undervise i ulike deler av temaet. Ungdommene blar ivrig i undervisningsheftene og følger med i tre kvarter før det er pause.

IMG_2694 kopi
Produksjonsteamet jobber konsentrert, mens en fullsatt sal følger undervisningen

Kompetanse for fremtiden
Bakerst i salen smiler Solli lettet, – Det fungerer bra, både lyd og bilde distribueres i god kvalitet, og vi får tilbakemelding om at dette er bra, både fra norske og utenlandske lokasjoner.
Ungdommene som håndterer kamera, lyd og bildemiks er også deltakere på Brunstad Bibelskole. – For oss er dette en fin arena for rekruttering, og vi har god nytte av den frivillige innsatsen, sier Solli. – Men det er også en vinn- vinn situasjon, for ungdommen som har fått kompetanse på lyd-, lys- og bildeteknikk her, kan også bidra med teknikk i sin lokalmenighet videre.

bjoern nilsen
Bjørn Nilsen

Teknikk koster – men gir muligheter
Etter at kveldens undervisning er over, er Bjørn Nilsen spent på hvordan distribusjonen har gått. Det har kommet en rekke tilbakemeldinger om at dette var en stor suksess, og at ungdom som sitter i andre land og byer har fått med seg den interessante undervisningen.

– Det er fantastisk hvilke muligheter teknikken gir oss, sier Nilsen. – Det koster selvsagt penger å rigge til dette, både med produksjon og distribusjon, men å bruke penger på noe som kan være med å gi ungdom verdifull kunnskap og hjelp for livet er vel anvendt.

«Det koster selvsagt penger å rigge til dette, både med produksjon og distribusjon, men å bruke penger på noe som kan være med å gi ungdom verdifull kunnskap og hjelp for livet er vel anvendt.» – Bjørn Nilsen, Brunstad Bibelskole

Bilder fra et knippe fornøyde mottakere rundt om i verden:

hamar kopi
nederland kopi
hallingdal kopi
holstebro kopi