Høytidelig avslutning på internasjonale sommerkonferanser

Denne helgen ble konferansesommeren i BCC offisielt avsluttet, etter fine uker med trosoppbyggelse, temamøter og aktiviteter for barn, unge og eldre. Sommerkonferansene i BCC er som en pulserende smeltedigel med ulike kulturer, der det som samler deltakerne er den felles kristne tro.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Anne-Sophie Tombre/Randi Hutt

Denne sommeren har flere tusen personer besøkt Oslofjord Convention Center i løpet av de ukene BCC har leid stedet. Til sammen viser tallene fra BCC arrangement nesten 18.000 påmeldte til de to konferansene.

Hva er det som samler oss?

For BCC-medlemmer verden over betyr disse sommerarrangementene svært mye, og deltakerne har i år reist fra 38 land for å delta i det kristne fellesskapet og høre forkynnelsen her. Her kommer deltakere fra både India, Kamerun, Mexico, Australia og mange flere land. De fleste sparer til reisen og oppholdet selv, andre får hjelp av BCC for å finansiere det.


Denne sommeren har gjester fra 38 land har vært samlet til konferanser og fellesskap på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Foto: BCC

BCCs konferanser holdes i idylliske omgivelser på det flotte konferansesenteret hos Oslofjord Convention Center. Men det er ikke sommervarmen, beliggenheten eller byggene som trekker de tusenvis av gjestene fra alle verdensdeler hit. Det er heller ikke det at deltakerne er så spesielt like hverandre.

På tross av forskjellige livsforhold, bakgrunn og samfunnslag  er det trosgrunnlaget som er felles. Dette skaper et unikt samhold, og forskjellene viskes ut når likesinnede fra mange kulturer møtes til trosoppbyggelse. Felles for de som kommer er at forkynnelsen her er viktig, og de anser den som en unik hjelp til utvikling i sitt personlige kristenliv.


Trosgrunnlaget og forkynnelsen skaper et viktig samhold mellom mennesker fra mange land og kulturer. Her to franske besøkende. Foto: BCC

Stor vekt på å legge til rette for barn og ungdom

Det legges stor vekt på at alle de barna og ungdommene som tilbringer tid her i sommerferien sin, skal ha det bra og få gode opplevelser. Denne sommeren har de unge hatt flere aktivitetstilbud enn noen gang, samtidig som det har blitt arrangert temasamlinger tilrettelagt for de ulike aldersgruppene. For å skape så gode og brede tilbud som mulig har det vært et stort engasjement og høy grad av frivillighet fra deltakerne.

– En stor takk til alle som har bidratt, og stått tidlig opp for å gjøre en innsats, sier forstander Kåre Smith i en film som vises på storskjermen denne siste møtekvelden. Han retter en spesiell takk til de tyske ildsjelene som har bidratt med Juniorpoint og Juniorcamp – et omfattende og variert aktivitetstilbud som har vært åpent for ulike aldersgrupper hver dag og kveld i fire hele sommeruker.

Klipp fra avslutningsfilmen, som viser noe av det barna har fått oppleve under BCCs sommerkonferanser i år. Foto/redigering: BrunstadTV

Sommerkonferanser mot nye høyder – og vi gleder oss allerede til sommer 2019

– Mange har arbeidet målbevisst for å løfte Brunstadsommeren mot nye høyder, og jeg vil være med å takke alle sammen, tilføyer Bjørn Nilsen. Han er en av de som har brent for å utvikle gode stevneopplevelser under somrene på Brunstad. – Det har skjedd utrolig mye allerede i sommer, og nå skal vi fortsette å utvikle oss og se framover mot sommeren 2019.

– Den nye stevneprogrammet som ble lansert i år har vært litt mer avslappet, men likevel mer konsentrert i trosoppbyggelsen, sier Johannes Schmechel fra Tyskland. – Jeg synes det har vært helt fantastisk.

Filmklipp med tilbakeblikk på noen av ungdomstilbudene i sommer. Foto/redigering: BrunstadTV

Takk for innsatsen, og takk for i år

«De ydmyke forvandles i sitt indre. Alt ondt må ut og godhet strømmer inn. Fra dette forråd kan de trøste, lindre. De har fått del i Jesu tjenersinn.» Slik lyder sangen fra en fullsatt storsal denne aller siste dagen.

BCC ønsker å takke alle frivillige som har bidratt på så mange ulike måter for at disse sommerukene skulle bli så minneverdige som mulig for barn, unge og eldre fra alle verdensdeler. Tusenvis av timer er lagt ned, og denne innsatsen har hatt stor betydning for alle de som har deltatt på konferansene.

Det er litt vemodig at Brunstadsommeren er over for denne gang, men deltakerne reiser hjem med ny inspirasjon og mange bibelord som skal omsettes i praktisk kristenliv det kommende året.


Kåre J. Smith har holdt mange innlegg som gjennom flere sommeruker har gitt barn, ungdom og voksne inspirasjon til troslivet. Foto: BCC


Vennskap og gode barneminner skapes når jevnaldrende fra mange steder møtes og deltar på konferanser om sommeren. Foto: BCC


Barnas paradis: Denne sommeren har været vist seg fra sin beste side, og det ble nok fisket minst like mange krabber som i fjor. Foto: BCC

BCC ønsker å takke alle frivillige som har bidratt på så mange ulike måter for at disse sommerukene skulle bli så minneverdige som mulig for barn, unge og eldre fra alle verdensdeler.