Frivillighet som en viktig bærebjelke

Med store planer for framtiden er medlemmene nøkkelen for å nå våre mål, og derfor må det god informasjon til. Les hvordan løftekraft og bærekraft skal sikres, både nå – og for neste generasjon.


Siden BCC-forbundet ble konstituert for et knapt år siden, har det blitt jobbet med langsiktige strategier for utviklingen av trossamfunnet. Forbundet er den felles plattformen som gir trossamfunnet den nødvendige organiseringen for å få gjort mest mulig av det vi skal – nemlig å utføre misjonsbefalingen.

Lørdagens sending fra Magasinet handlet om bærekraft. Seerne fikk høre om hvordan menigheten, tross trange tider i verden, skal jobbe godt for å få utført vårt formål, og sikre at også neste generasjon kan ha gode muligheter for å drive kristen virksomhet.

For å lykkes med dette, er det særlig tre ting vi nå ønsker å sette fokus på, nemlig frivillig innsats, givertjeneste og avtaler om overnatting under BCCs stevner.

Ny giv i frivilligheten

Frivillig innsats har vært en bærebjelke i trossamfunnet siden begynnelsen. Nå lanseres en ny satsning som skal øke mangfoldet, kreativiteten og fornyelsen i stevner og menighetsaktivitet til helt nye dimensjoner.

2022 er «Frivillighetens år» i Norge, hvor målet blant annet er å senke terskelen for å delta, og å få med så mange som mulig inn i frivilligheten.  I året som snart er over har medlemmene fått erfare hvordan lokalmenighetene sammen har skapt unike stevneprogram til glede for fellesskapet, og gode erfaringer herfra vil tas med i den videre utviklingen.

En av gjestene i sendingen var Kåre J. Smith, som tok opp at når så mange som mulig bidrar med det en kan og har lyst til, enten det er med tid, kreativitet eller penger, vil menigheten blomstre og ha handlekraft til å gjøre de gjerninger Jesus vil ha gjennomført.

Han inspirerte seerne til å alltid ha forbindelse med hodet Kristus og la Den hellige ånd være ledestjerne i den enkeltes liv:

– Ved Den hellige ånds kraft får du lyst til å leve for Gud, da kommer også dine nådegaver fram i menigheten til stor velsignelse, og det hjelper oss til å bli langt mer kreative enn før.

Peter Tischhauser, leder for BCC Event, fortalte om hvordan det jobbes med kartlegging av frivillige oppgaver, og det å finne kompetanser slik at alle kan bidra med sin interesse.

Motivasjon og opplæring er viktige faktorer, og Tischhauser lanserte at det til neste år skal arrangeres en «Frivillighetsarena» for å støtte utviklingen av det frivillige arbeidet:

Givertjenesten går framover

To representanter fra en frivillig arbeidsgruppe ga en status på innføring av givertjeneste-prosjektet.

November er en viktig måned i prosessen, for det er første gang at alle medlemmer og trosfeller i hele verden skal levere gavebrev for hvor mye de gir til å finansiere sin lokalmenighets budsjett for 2023.

Gavebrevene danner rammene for lokalmenighetenes budsjetter. Denne høsten jobbes det planmessig fra arbeidsgruppens side med å følge opp og hjelpe til for å gjøre prosessen så god som mulig for lokalmenighetene:

– Vi har fått mange spørsmål. Det er mye nytt, og det kan være krevende å sette seg inn i, men vi opplever begeistring og et ønske lokalt om å kunne formidle dette på best mulig måte til sin lokalmenighet, sa Mette Johnsen som leder arbeidsgruppen.

Det ble kommunisert tydelig, og oppmuntret til at enhver følger den prosenten som blir vedtatt i lokale årsmøter. Det er viktig for at modellen skal fungere etter hensikten, det bidrar til en bærekraftig økonomi, og det skaper forutsigbarhet både for giver og for lokalmenigheten som mottar gavene.

Hva er givertjenesten?

  • Ordning for å gi gaver for medlemmer over 26 år
  • Målgruppen gir årlig en prosentsats av sin bruttoinntekt. Dette dekker alle kostnader i lokalmenigheten. Overnatting på stevnene betales privat.
  • Prosentsatsen bestemmes av årsmøtet i den enkelte lokalmenigheten, men kan maksimalt være 10 %
Vi opplever at de som har lokalt ansvar brenner for saken og ønsker å formidle det best mulig i sin lokalmenighet, sier Mette K. Johnsen som leder arbeidsgruppen for givertjenesten. Foto: BCC

Aksjon for neste generasjon

Motivasjonen bak den stadige utviklingen er ikke bare for nåtiden, men også for å sikre en framtid for alle de som nå er barn og ungdom, men som i voksen alder vil være med å bygge menigheten videre.

En del av dette går ut på å gi ungdommer mulighet til å spare til sin framtidige overnatting på BCCs stevner gjennom Samvirk (et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer). Dette gjelder foreløpig ungdom mellom 18-26 år, aldersgruppen som ikke er en del av givertjenesten. Ved å spare opp til overnatting på stevnestedet på denne måten, blir ungdommene en del av en tradisjon, der BCC-medlemmer i flere generasjoner har satset tungt for å sikre muligheten til å samles om sin tro.

Til aksjon hører også med vennskapelig konkurranse. Ungdommer i forskjellige lokalmenigheter inspirerer og motiverer hverandre i sparing og jobbing for dette. Foto: BCC
Sanginnslag fra Magasinet.
Magasinet ble avsluttet med sanginnslag. Foto: BCC