BrunstadMagasinet: Langsiktige planer og god informasjon

Under sommerstevnet inneholdt BrunstadMagasinet informasjon om hvordan foreningen jobber og ruster for framtiden. I det som formidles kommer BCCs profil tydelig fram som et handlekraftig trossamfunn med langsiktige og gode planer.


Tekst: Anne Lea Nielsen – foto: Adelle Cheetham

Praktisk informasjon:


Den nye bokserien og Johan O. Smiths skrifter var tema da Bjørn Nilsen og Kåre J. Smith ble intervjuet i Brunstadmagasinet. Foto: BCC

BrunstadMagasinet

BrunstadMagasinet er BCCs viktigste informasjonskanal for medlemmer, og gir månedlig status på det som skjer i menigheten. Her formidles praktisk informasjon, visjon og inspirasjon.

Styrets langsiktige jobb

BCCs styremedlemmer, Tore Aslaksen og Finn-Åge Ødegård, forklarte medlemmene om den 10-årige økonomiplanen som ble vedtatt i BCCs representantskapsmøte. De presiserte også forskjellen på BCC og Brunstadstiftelsen for å bevisstgjøre medlemmene om den ryddige organisering som er nødvendig for å drive et bærekraftig trossamfunn.

BCC har igjennom gaver fra organisasjoner og privatpersoner bygget opp en god egenkapital som skal sikre menighetens virksomhet for kommende generasjoner.


Styremedlemmer Tore Aslaksen og Finn Åge Ødegård orienterte blant annet hvordan gavemidler blir forvaltet i foreningen, BCCs fond og den langsiktige økonomiplanen som er vedtatt. Foto: BCC

Styreleder Berit Hustad Nilsen orienterte om arbeidet med årsrapporten og hvordan foreningen jobber for å oppfylle sitt formål. Hun svarte også på spørsmål om informasjonsarbeidet i BCC, og hva hun synes om å samarbeide med pressen om en riktig fremstilling av trossamfunnet.

BCC ønsker gjerne at medlemmene sier fra dersom de mener noe er kritikkverdig med virksomheten. Hustad Nilsen minnet derfor om at medlemmene må fortsette å henvende seg til BCCs kontaktfunksjon med spørsmål, innspill eller tilbakemeldinger. Ved å bidra selv, kan medlemmene på denne måten være med å utvikle BCC til det bedre.


Styreleder Berit H. Nilsen og Morten Kristoffersen fortalte mer om hvordan foreningen arbeider med å oppfylle BCCs  formål, og legge til rette for god menighetsdrift i lokalmenighetene. Foto: BCC

God medlemsservice

Leder av BCCs servicesenter, Morten Kristoffersen. Han fortalte om tanken bak å ha et Servicesenter som skal hjelpe lokalmenighetene med å ha en effektiv, rasjonell og compliant drift.

Kristoffersen fortalte også om kvalitetssikring av registrerte opplysninger i forbindelse med overgang til nytt medlemssystem. Dette er bakgrunnen for at alle norske medlemmer oppfordres til å oppgi startdato for medlemskap, og bekrefte medlemskapet digitalt.

Bedre arrangementer

Det har vært jobbet intenst de siste to årene med å forbedre og modernisere arrangementene som BCC holder på Oslofjord Convention Center. Med et godt samarbeid mellom BCC som kunde, og Oslofjord som venue, kunne arrangementsansvarlig i BCC, Lise Larsen, fortelle at de kontinuerlig evaluerer og jobber for at gjestenes opplevelse skal bli bedre.


Leder for BCC arrangement, Lise Larsen, informerte om hva som var nytt på årets sommerstevner. Foto: BCC

Tilbud om spareavtale for ungdom

Fra Oslofjord Convention Center var Helge Nilsen i studio for å presentere et tilbud til unge voksne i BCC. Undersøkelser viser at det er mange unge som er interesserte i en egen avtale om overnatting under stevnene på Oslofjord i fremtiden.

Oslofjord har derfor inngått et samarbeid med det tyske firmaet WorkN Travel, som tilbyr ungdom å jobbe et år i utlandet. Ungdommene deltar i tillegg på kulturutveksling, bibelundervisning og språkopplæring i ungdomsprogrammet. Dette vil erstatte det tidligere A-laget, og gir ungdommene som deltar helt nye muligheter.

Lønnen ungdommene får utbetalt dette året kan brukes til et spareprogram, der de opparbeider seg mulighet for å bruke hotelltjenester i forbindelse med BCCs stevner i flere år framover.

Sendingen sluttet med live musikk og tapasmat til hele publikum på utsiden av plenumsalen.


God stemning med tapas og kveldsmat i friluft etter Brunstadmagasinet. Foto: BCC