Dugnad gir fellesskapsfølelse og like muligheter


Dugnad er en viktig bærebjelke både for å drive og å finansiere den allmennyttige virksomheten i BCC og i mange andre frivillige organisasjoner. Nylig møttes over 60 representanter fra norske lokalmenigheter til seminar. Agenda var kursing og erfaringsutveksling rundt hvordan menigheten i større grad blir åpen og gratis for alle medlemmene, når dugnad er finansieringskilden.

Les mer

Visjoner for framtiden og stabil økonomi


Representantskapsmøtet i BCC er en årlig samling, der 125 representanter fra styre, forstanderskap og lokalmenigheter fra mange ulike land møtes. Viktige drøftelser, beslutninger og tid til fellesskap er sentralt disse dagene.

Les mer

1000 deltakere på BCCs fagseminar


Siste dag i mars inviterte BCC til kursdag med flere ulike fagseminar på Oslofjord Convention Center. Over 1000 påmeldte fra ulike lokalmenigheter deltok på en eller flere av i alt åtte sesjoner.

Les mer

Nyttårsseminar for økonomiansvarlige og styreledere


Under Brunstad Christian Church (BCC) sin nyttårskonferanse ble representanter fra alle lokalmenighetene invitert til seminar, der viktig informasjon om økonomi, compliance og IT-løsningen «My Share» sto på agendaen.

Les mer

BCC – en aktiv forening med gode planer for 2018


Vi nærmer oss overgangen til 2018, og Brunstad Christian Church(BCC) kan se tilbake på et travelt og innholdsrikt år i foreningen. Ryddighet, åpenhet og orden i økonomien er avgjørende for å drive en så stor virksomhet på en god måte. Les mer her om hva neste års budsjett for BCC inneholder.

Les mer

Effektiv eierstyring ivaretar medlemmenes interesser


Både BCCs medlemmer, styre, representantskap og forstanderskap har stor interesse av at virksomheten i foreningen er forvaltet på en god måte som gir forutsigbarhet i økonomien. Det samme gjelder Brunstadstiftelsen der BCC står som oppretter av stiftelsen.

Les mer

Hvorfor velger BCC-medlemmer å satse på Brunstad? (1)


Den omfattende utbyggingen på Oslofjord Convention Center går ikke upåaktet hen, og det er ingen hemmelighet at hundrevis av BCC-medlemmer har tegnet suiteleieavtaler for mange år fremover. Vi møtte en familie som har gjort akkurat dette, til tross for at det fra tid til annen fremsettes påstander om at menigheten blander børs og katedral på Brunstad.

Les mer

Sammenhengen mellom BCC og Brunstadstiftelsen


Som navnet på menigheten tilsier, har stedet Brunstad vært sentralt for Brunstad Christian Church (BCC) sine medlemmer gjennom mange tiår. Brunstadstiftelsen har navnet fra samme sted, og er et viktig verktøy for å forvalte verdiene som ligger der.

Les mer

BCCs representantskapsmøte 2017


Tirsdag 4. juli avholdt BCC sitt årlige representantskapsmøte, og 120 representanter fra 20 ulike land var til stede. Deltakerne er genuint opptatt av å legge til rette med gode rammer for menighetslivet, og sikre trygg forvaltning av menighetens midler.

Les mer

BCCs årsrapport for 2016 er klar


BCC presenterer i dag sin nye årsrapport. 2016 ble et begivenhetsrikt år for BCC, med stor oppslutning blant medlemmene om våre konferanser og prosjekter. Vi håper at den nye rapporten vil bidra til økt kunnskap om og forståelse av BCCs virksomhet.

Les mer
1 2 3
Meny

Bitnami