Informasjon

BCCs moral og etikk: et problem eller en løsning?
BCC mener at det å forkynne det kristne budskapet bidrar til at mennesker blir en positiv kraft i samfunnet. Når kristendom blir framstilt som noe usunt og nedbrytende, så mener ...
Les mer
Se tidslinjen: 80 slides om prosessen med NRK
Som resultat av etterforskning og juridiske prosesser sitter BCC på omfattende dokumentasjon om påvirkningsoperasjonen som har pågått mot trossamfunnet siden 2015 ...
Les mer
Dette er BCCs medlemmer (2/2)
I forrige artikkel her på bcc.no fortalte fem BCC-medlemmer om sin hverdag, og hvorfor de er med i BCC. De er samfunnsengasjerte mennesker som gjerne forteller om sitt kristne engasjement ...
Les mer
Du møter oss i hverdagen: dette er BCC-medlemmene
Med rundt 8.800 medlemmer er BCC bare en liten gruppe i Norge. Likevel opplever mange at inntrykket som skapes av BCC i offentligheten ikke stemmer med virkeligheten. Vi har spurt ...
Les mer
Dette svarer medlemmene på spørsmål fra NRK Brennpunkt
I over et år har BCC vært i dialog med NRK Brennpunkt, og fikk nylig tilsendt en rekke spørsmål fra programskaperne. På fredag valgte informasjonsansvarlig Berit Hustad Nilsen å sende ...
Les mer
Hva forkynner egentlig BCC?
Nøkkelen til å forstå BCC er å forstå hva vi forkynner. Vi ønsker at det skal være lettere for ungdommer å snakke om tro, og derfor har vi laget denne ...
Les mer
Siste nytt fra BCC og kick-start på høsten
Kickstart på sesongen for ungdomsklubben, langsiktige planer for medievirksomheten, og inspirasjon til å engasjere seg som medlem. BrunstadMagasinet 20. september ble en festsending med informasjon og oppbyggelse ...
Les mer
Få alle fakta på bordet
Som omtalt i Vårt Land lørdag 12. september, har BCC gjennom flere år vært utsatt for en påvirkningsoperasjon fra profesjonelle aktører som har som uttalt mål «å gjøre ende på ...
Les mer
BCC blir et forbund i fremtiden
Som vi fortalte om i sommer, går BCC inn for å organisere vårt trossamfunn i en fremtidig forbundsmodell. Dette tror vi skal sikre en effektiv organisering av menighetens samlede virksomhet, ...
Les mer
Økokrim renvasket Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen
En påvirkningsoperasjon bestilt fra Amsterdam, har forsøkt å gjøre omfattende bruk av norske medier og myndigheter til å skape en alternativ virkelighet om Brunstad Christian Church (BCC). Siden 2015 har ...
Les mer