Inspirasjon til et personlig liv med Gud

Lørdag under påskecampen ble første temasending fra prosjektet «Fra begynnelsen» lansert. Denne kvelden fulgte BCC-ungdommer sendingen fra ulike kontinenter. Likevel er de sammen om å ha forberedt seg på kveldens program ved å lese de første 40 brevene Johan skrev til broren Aksel.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BCC Media

Under ungdommens online påskecamp fulgte deltakere fra over 50 land den første TV-sendingen om «Fra begynnelsen», prosjektet som ble lansert februar i år. Brevene gir et unikt perspektiv inn i et praktisk kristenliv, og målet er at de unge selv skal få lyst til å følge etter Jesus, slik Johan O. Smith inspirerte broren sin til å gjøre det.

Tidligere på bcc.no har vi skrevet hvordan prosjektet tar i bruk en ny webapp med filmer, podcast, lydbok og bilder som gjør budskapet i brevene enklere å forstå, og historien mer levende. Kveldens program følger i samme stil, hvor Johans råd til Aksel settes inn i hverdagen til ungdommer i dag.

LES OGSÅ: Hvordan fenge 15-åringer med menighetshistorie?

Virtuell setting ved hjelp av moderne virkemidler

I et greenscreen-studio sitter Bernt Aksel Larsen foran kamera alene, kun med et lite crew som må til for å produsere kveldens sending. På andre siden av Atlanterhavet sitter Kåre J. Smith på samme måte, og ved moderne teknologi ser det ut som de to sitter i samme studio.

Sveip for å se bilder fra studioene:

Ved hjelp av fire kameraer, et lite teknisk crew og et zoommøte, har BCC Media laget en ny virtuell studiosetting. Denne måten å lage TV-sending på var helt ny for medarbeiderne da prosjektet startet, men likevel gikk sendingen sømløst for seg da programmet var på lufta.

Det digitale kvantespranget som ble gjort for et år siden har knyttet hele menigheten sammen på en helt ny måte, og det jobbes stadig for å utvikle seg i medieteknologien. Blant annet har satsningen på tolking og dubbing også åpnet nye muligheter for å skape større forståelse, spesielt blant yngre seere. Kveldens innhold ble dubbet og tolket til 16 språk på det meste.

Kristendom fra et hverdagsperspektiv

Bernt Aksel Larsen intervjuer Kåre Smith gjennom en skjerm fra et helt annet kontinent, men likevel går samtalen mellom dem naturlig. Løpende i sendingen veksles det mellom samtaler, film, tilsendte spørsmål fra ungdommer og musikk.

Temaet for kvelden var «Et personlig liv med Gud», og både samtalene og filmene var knyttet til den praktiske hverdagen. Det samme perspektivet finner også i brevene. Johan forteller både om personlige erfaringer med å leve etter Guds ord som kollega, familiefar og medborger i samfunnet.

I filmene som ble vist møter vi også ungdommer i vanlige daglige situasjoner. Her visualiseres praktiske eksempler på hvordan man personlig kan bruke Guds ord som en rettesnor i de daglige valgene, både hjemme, på skolen og på fritiden. Dette illustrer også hvordan rådene fra Johan er like aktuelle i dag, som det de var for Aksel for over hundre år siden.

Filmer og samtaler var knyttet til hverdagslivet, og viste hvordan Guds ord kunne være til hjelp i praksis. Foto: BCC Media

Prøve ut livet selv

Et av de sentrale versene for kvelden var det Jesus sier i Johannes 7: Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.

Å gjøre det Gud virket i praksis var det Johan var grepet av, og som han åpent og ærlig fortalte om og rådet sin bror til å gjøre. Det samme ligger i visjonen bak prosjektet; at ungdommene skal lese, tenke og bedømme selv hva som er sant, rett og godt for deres liv. For å finne ut av dette hørte vi at vi trenger å lære av Jesus:

–Jesus begynte jo med å gjøre og lære det han hørte av sin far. Da han hadde prøvd det i sitt eget liv, lærte han andre å gjøre det samme. Det er jo bare han som kan lære oss, slik at vi kan komme til et guddommelig liv og bli likedannet med han, sa Kåre J. Smith.

Flere temasendinger i vente

Nå har altså den første av seks temakvelder vært på lufta, og utover våren og forsommeren kan ungdommene glede seg til fem nye temasendinger med innholdsrike temaer.

For hver nye sending oppdateres også webappen med mer innhold, slik at ungdommene kan fordype seg i menighetens historie og bakgrunn på en spennende og enkel måte.

Temasendingen ble en innholdsrik og trosoppbyggende kveld, med sang fra et lite ungdomskor som avslutning. Foto: BCC Media
Etter hver temasending oppdateres webappen med mer innhold, slik at ungdommene kan fordype seg i de ulike temaene. Foto: BCC Media