Tilbake til begynnelsen

Personlig brevveksling mellom to unge brødre var starten på det som i dag er et verdensomspennende trossamfunn. Nå dykker ungdommer i over 40 land ned i både brevene og menighetens historie, i det nye prosjektet «Fra begynnelsen».


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BCC media

Da Johan O. Smith omvendte seg til Gud i 1898, var det lite som tydet på at hans kristenliv og kontakt med andre troende skulle resultere i et verdensomspennende trosfellesskap. I februar 2021, over hundre år senere, tar unge trosfeller over hele verden del i et nytt prosjekt, som handler om å lese og fordype seg i de første brevene Johan skrev til sin bror Aksel.

LES MER: Hva skjedde egentlig med Johan O. Smiths brev?

Brevene gir et unikt innblikk i hvordan Johan inspirerte Aksel til etterfølgelsen av Jesus i det praktiske liv, og målet for prosjektet er at ungdommene i dag skal inspireres til det samme. Navnet «Fra Begynnelsen» er hentet fra et brev datert 30. november 1906. Da hadde Aksel har akkurat fått et gjennombrudd i sitt personlige liv. Johan skriver da at om det er noen formaning i Kristus, så vil han minne om verset i 1. Johannes 2,24: «La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli værende i dere.»

Prosjektet ble sparket i gang i februar, med en inspirerende TV-sending for ungdommene. Foto: BCC media

Møte ungdommene der de er

Et team på 15 personer i BCC media jobber med formidling og organisering av prosjektet. For å møte aldersspennet i målgruppen best mulig, har de gjort mange tiltak for å skape interesse, forståelse og relevans for selv de yngste ungdommene. Deltakerne i prosjektet er nemlig ungdomsgrupper i menigheter over hele verden, fra tenåringer til unge voksne.

– Innholdet skal være lett tilgjengelig, og derfor har vi laget en ny webapp for å møte ungdommene der de er, sier Matthias Hauptmann (36), som er prosjektleder i BCC media.

Totalt har webappen hatt rundt 6 000 brukere i uka. Her finner man brevene både som lydbok og tekst med ordforklaringer, samt korte animerte stories. Man kan også fordype seg i temaet gjennom bildeserier, podcast og filmer som skal gjøre det spennende å sette seg inn i historien.

Web-appen hjelper ungdom å ta del i prosjektet på en enkel måte, med lydfiler og illustrasjoner. Foto: BCC media

I tillegg til appen er det trykket opp et hefte med de 40 brevene som er omfattet i prosjektet, dette er distribuert ut til de lokale ungdomsgruppene.

BCC media samarbeider med frivillige i blant andre Tyrkia, Mexico, Sør-Afrika og Canada, for at innholdet skal være tilgjengelig for alle deltakerne. I tillegg sitter et titalls frivillige oversettere i flere land som har gjort det mulig at appen er tilgjengelig på 16 forskjellige språk.

Appen oppdateres daglig med nytt innhold, og Eunice Ng er en av dem som følger opp publiseringen. Foto: BCC media

Vil inspirere til et praktisk kristenliv

Brevene etter Johan O. Smith har i mange år vært sentral oppbyggelseslitteratur i menighetens historie, og gir et unikt perspektiv på hvordan Bibelens ord kan bli til hjelp i praksis. Nå kommer de altså i uredigert form, og i ny visuell drakt, til enda en generasjon lesere.

LES OGSÅ: Hvordan fenge 15-åringer med menighetshistorie?

– Det er spennende historisk lesning, som også er lett å relatere til sin egen hverdag. Brevene har en tidløs appell, som jeg tror kan være til stor hjelp for ungdommene i dag, sier Hauptmann.

De 40 brevene som er omfattet i prosjektet, er skrevet til Aksel som en nyomvendt kristen. Han var selv en ungdom som stod ovenfor flere valg for framtiden, og Hauptmann mener dette er noe mange også i dag kan relatere seg til:

– Målet med det hele er jo at ungdommene skal bli inspirert til å leve et kristenliv i et personlig forhold til Jesus. Brevene handler om å være trofast mot han i de daglige situasjonene. Det var dette Johan ønsket for sin bror Aksel, og hans råd er like aktuelle i dag som for hundre år siden.

En liten del av teamet samlet på kontoret tidligere i år, før restriksjonene økte. Matthias Hauptmann ytterst til venstre. Foto: BCC media

Lokalt engasjement og temakvelder utover våren

Siden februar har prosjektet skapt stort engasjement lokalt. Og selv om målgruppen er ung, har også foreldregenerasjonen vist stor interesse for lesningen. I en tid hvor det vanlige menighetslivet er stengt ned, har både unge og eldre uttrykt takknemlighet for prosjektet.

Flere steder har det også blitt opprettet ulike plattformer og møtepunkter for å kunne snakke om og diskutere brevene. Her utfordres ungdommene med oppgaver og spørsmål i appen, og temaene i brevene settes inn i dagsaktuelle situasjoner.

Målet er å lese de 40 brevene før påske. På årets online påskecamp arrangeres nemlig den første av seks temakvelder om «Fra begynnelsen». Gjennom filmer, panelsamtaler og musikk skal ungdommene få dypere innsikt i både kontekst og budskapet i brevene, og det blir ulike temaer for hver sending.

Her på bcc.no vil vi følge prosjektet videre, og kommer tilbake fra den første temakvelden på påskecampen.

Også ungdommer i Hong Kong samles jevnlig i forbindelse med leseprosjektet. Nå ser de fram til første temakveld under påskecampen, som de skal følge digitalt fra sine hjem. Foto: privat.