Hvordan fenge 15-åringer med menighetshistorie?

Fra en tenårings perspektiv skal menighetens tidlige historie settes under lupen denne kvelden. Det blir presentert i en ny scenografisk ramme, med verdenshistorien som bakteppe.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Ann Sophie Tombre

Den moderne formidlingen gjør at prosjektet har vakt interesse hos deltakerne allerede flere uker før campen.

– Vi har blitt ekstra engasjert i dette prosjektet fordi det historisk sett er veldig interessant, og ikke minst faglig utfordrende å formidle historisk materiale til ungdom, sier en av produsentene bak kvelden, Arve Solli.

Sammen med et team unge medarbeidere fra BrunstadTV har han gjennom flere uker jobbet med å forberede kveldens opplevelse for de tusenvis av ungdommene som sitter i salen. Flere filmer med både dokumentarisk og animert materiale presenteres, og en interaktiv tidslinje fyller hele den store LED-skjermen i scenebakgrunnen.


I storsalen: animasjonsfilm, spillefilm, scenesamtaler og andre interaktiv hjelpemidler ble brukt for å formidle et interessant budskap til tenåringene på camp. Foto: BCC

Ungdom blir inspirert til å lese, lære og tenke selv

Arve Solli. Foto: BCC

Målet med kvelden er at ungdom skal bli inspirert til å lese og selv reflektere over menighetens historie, slik at de kan danne seg sitt eget inntrykk.

– Vi har jobbet for å få dette til å bli en helhet, sier Solli. – På forhånd har vi brukt sosiale medier aktivt, og det har vært god respons fra ungdommene som ønsker å få med seg dette. I tillegg har vi brukt mye energi på å gjøre opplevelsen i salen så fengende, at det er enkelt for unge tenåringer å følge med.

Denne kvelden åpnes det historiske materialet på en måte som gjør at ungdom helt ned i 13-års alderen begynner å fatte interesse for hvordan det å etterfølge Jesus Kristus kan føre til et liv i stadig fornyelse. Her får de unge et unikt innblikk i livet til den unge Johan Oscar Smith, satt i sammenheng med den tiden han levde i.

Bruker animasjon og interaktive virkemidler

Hans Georg Bertelsen

Den animerte figuren Scott, er en ung gutt på 15 år som skal utforske hvordan det egentlig var å være 15 år i Norge på slutten av 1800-tallet, og hvordan brevene mellom Johan O. Smith og broren Aksel får fram spennende informasjon. Han får seg noen overraskelser underveis, på samme måte som ungdommene i salen får det.

– Når vi gjennom jobben med dette oppdaget at den unge Smith som 15-åring dro til sjøs under ganske forferdelige forhold, så ga det oss noen aha-opplevelser, sier Hans Georg Bertelsen. Han er en av de andre fra BrunstadTV som har vært med i produksjonsteamet for kvelden.

– Vi som er unge i dag aner nok ikke hvor godt vi har det, og dess mer burde vi jo være interessert i å få tak i de hemmelighetene som ligger i Bibelen, slik som Johan Oscar Smith gjorde helt fra den dagen han ga sitt hjerte til Jesus.


Animasjonsfiguren Scott fra filmene dukket også opp på scenen i løpet av kvelden. Her ble han spilt av Hans Georg Bertelsen fra BrunstadTV. Foto: BCC

Ny bok som inneholder brevkorrespondanse mellom brødrene Smith

I lang tid har det vært jobbet med et nytt bokprosjekt, med mål om å utgi også tidligere upubliserte brev fra begynnelsen av 1900-tallet. Dette er etterlatte brev etter BCCs grunnlegger, Johan Oscar Smith. Han var en aktiv skribent, og det er hovedsakelig brevene fra han til broren Aksel som er tatt vare på.

Det har kommet til veie en hel del brev som ikke er utgitt tidligere, og noen av brevene som har vært utgitt i boken «Johan O. Smiths etterlatte brever» ble i sin tid tilpasset for å passe inn som trosoppbyggende artikler.

Alt dette vil bli utgitt samlet i original versjon, så alle som ønsker det selv kan lese og bli inspirert av det innholdsrike materialet.

Flere av forstanderne i BCC har vært med i teamet som leverer innhold til kvelden, og de bidrar på scenen ved å ta fram ulike eksempler fra brev i tidsperioden fram til 1906.

Arbeidet med brevene viser at Johan Oscar Smith gravde dypt for å undersøke og finne ut hvordan det han hørte og leste passet inn med det han erfarte i sitt eget liv. Det gjorde at Guds ord åpnet seg for ham på et praktisk nivå, slik at han ble i stand til å tenke og analysere selv.

Ved å gjøre alt dette tilgjengelig for dagens ungdommer håper vi det skal inspirere til å selv komme inn i et aktivt kristenliv.

Les også dette innlegget om å engasjere ungdommene i menighetene, på Vårt Lands debattsider: Kirkenes fremtid