BCC tar juleferie

Det siste året har vi brukt store ressurser på å stå opp mot en hel del av den fordreide informasjonen som florerer om vårt trossamfunn. Dette er ressurser vi gjerne heller skulle brukt på vårt kristne arbeid.


Tekst: Berit H. Nilsen. Foto: Unsplash

Det skjer mye spennende i BCC for tiden, og vi går 2021 i møte med stor forventning. BCC er i stadig utvikling på flere områder, og vi takker medlemmene for all den innsatsen de har lagt ned i året som snart er omme. Vi gleder oss blant annet til å bruke energien på å bygge trossamfunnet vårt videre på vei til en forbundsmodell, noe vi vil fortelle mer om i tiden som kommer.

LES OGSÅ: BCC blir et forbund

Det siste året har vi brukt store ressurser på å stå opp mot en hel del av den fordreide informasjonen som florerer om vårt trossamfunn, og få alle fakta på bordet. Dette er ressurser vi gjerne heller skulle brukt på vårt kristne arbeid.

En høst preget av stor medieoppmerksomhet

Denne høsten har også NRK Brennpunkts dokumentar om BCC preget både nyhetsbildet og oppslag på vår egen webside. For oss har det vært viktig å holde medlemmer og omverden løpende orientert om vår opplevelse av prosessen, derfor opprettet vi en temaside for oppdateringer gjennom perioden. Når vi nå går inn i julehøytiden og disse temaene ikke lenger er like aktuelle, fjerner vi temasiden fra vår nettside. Mange av artiklene kan fortsatt leses i arkivet, og vi vil selvfølgelig fortsatt oppdatere siden med informasjon av relevans.

LES OGSÅ: Hva ble resultatet av NRK Brennpunkt?

Mye arbeid gjenstår for å avdekke fakta

Videre har det å være utsatt for en påvirkningsoperasjon vært krevende. Vi har kommet et stykke på veien for å få fram hva som har skjedd, men det er fortsatt mye som er uavklart. Vi hadde håpet at det var i både mediers og myndigheters interesse å få fram fakta i saken. Opplevelsen er likevel at det er vanskelig å møte forståelse for den kompleksiteten og de utfordringene en slik operasjon medfører.

Vi får derimot stadig ny informasjon i saken om Psy-Group, og deler av informasjonen er omstridt. Dette gjelder særlig dokumentasjon som sier noe om tidspunktet Psy-Groups engasjement mot BCC startet. Vi velger å ikke legge frem all dokumentasjon vi har på nåværende tidspunkt, og avpubliserer inntil videre minidokumentaren «Perception for sale» samt noe av vårt innhold som omhandler dette temaet, mens vi neste år arbeider videre med å avdekke de faktiske forhold. Vi vil fortsette å jobbe for å få fram hva som har vært bakgrunn, formål og konsekvenser av påvirkningsoperasjonen, og mer informasjon rundt spørsmålet om når Psy-Groups engasjement startet.

Med håp for det nye året

Til tross for at koronapandemien satte verden på hodet, har våre medlemmer vært samlet via BCC online helt siden mars. Det har bidratt til at fellesskapet og enheten har blitt styrket, og samtidig har vi tatt store sprang i utviklingen både når det gjelder produksjonsteknikk og nye tekniske løsninger dette året.

Det vi har lært ser vi vi fram til å benytte videre, selv om vi selvsagt håper at det blir mulig å samles igjen i løpet av 2021, da det er mange som savner møteplasser og stevner der vi kan samles til trosoppbyggelse og fellesskap i troen.

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god og velsignet julehøytid.

LES OGSÅ: Julekonsert fra 14 land