Julekonsert fra 14 land

Mange tusen fulgte BCCs online julekonsert, som ble en stemningsfull førjulskveld der julens budskap sto i sentrum. Brasil, USA, Sør-Afrika, India og Tyskland var bare noen av 14 landene som bidro med musikalske innslag og julehilsninger fra sin del av verden.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Julekonserten samlet venner og menigheter på tvers av landegrenser, og fikk frem det internasjonale mangfoldet som preger BCC. Her deltok barn og ungdom med sang fra strendene i Para i Amazonas, så vel som musikere og korister i et vinterlig Norge. Jingle-bells fra barnekoret i Detroit spredde amerikansk julestemning, og indiske sangere fremførte sin julesang på Farsi.

Julekonserten bygget opp rundt julens budskap, noe som preget mange av innslagene. Nesten 500 frivillige fra 15 land deltok i produksjonen, med mange bidrag av høy kvalitet.

Menigheten i Sør-Afrika sendte sangen «To the People who once walked in darkness there has shine forth a glorious light»:

– På denne julekonserten ønsket vi å få innslag fra alle verdensdeler med. Det har vi også hatt veldig gode erfaringer med fra tidligere online stevner i år. Det internasjonale perspektivet beriker oss, og for barna her i nordlige strøk kan det kan være spennende å høre om de som feirer jul midt på sommeren, og se hvilke juletradisjoner de har, og motsatt, sier Astrid Hauptmann, redaktør i BCC Media.

Barnekor fra mange land åpnet sendingen

Konserten ble sendt fra et hovedstudio på Oslofjord Convention Center i Vestfold, men hadde altså innsendte innslag fra hele verden. I studio satte sangere, musikere og et lite barnekor tonen, fra den stemningsfulle åpningen til «Deilig er jorden», som var siste innslag.

Hauptmann forteller at tanken var at de som fulgte konserten, kunne bruke anledningen til å samle familie og venner til en hyggelig kveld, der både musikk, god mat og julens budskap var en del av ingrediensene. Dette gjenspeilet seg også på sosiale medier, hvor mange medlemmer postet bilder og filmsnutter fra kvelden.

Her kan du se «Englenes Sang», med barnekoret som åpnet sendingen:

Kom til jorden som et lite barn

Forstander Kåre J. Smith sendte også en julehilsen, der han talte om Jesus, som kom til jorden som et lite barn: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. (Jesaja 9:6).

– Det er han hele verden lengter etter, som i sannhet kan skape fred. Dette lille barnet, som ikke hadde tanker om seg selv, men som vokste og ble sterk i sin Gud og far. Ved han har også vi fått fred og tilgivelse for våre synder, og ved hans liv kan vi også frelses, så det lille barnet kan utvikle seg og vokse i oss; i hans liv og vesen, i hans dyder, sa han.

Sveip for å se bilder fra konserten: