Siste nytt fra BCC og kick-start på høsten

Kickstart på sesongen for ungdomsklubben, langsiktige planer for medievirksomheten, og inspirasjon til å engasjere seg som medlem. BrunstadMagasinet 20. september ble en festsending med informasjon og oppbyggelse.


Tekst: Anne Lea Krarup Nielsen. Foto: Kristijan Sokac

Kort oppsummering av programmet

Ungdomsklubben kickstartet sesongen med sang, dans og inspirasjon. Foto: BCC  

Fire unge aksjonsledere var i studio for å inspirere til å jobbe dugnad for campene og bidra solidarisk til klubben sin. De viste hvordan man kan bruke MyShare-appen til å få oversikt over hvordan klubben ligger an i forhold til andre klubber og fortalte om egne erfaringer med å jobbe dugnad.

Mens BCC utvikler seg til å bli et internasjonalt forbund, informeres medlemmene løpende om beslutningene som tas, og hvilke endringer som skjer i organiseringen. Denne gangen var det laget en kort animasjonsfilm om representantskapet, hvilken myndighet de har og hvordan deres rolle er i forhold til forstanderskapet.

Augmented reality


BCC.media fortalte om hvordan de har jobbet fram en virksomhetsplan for 2021 som blant annet legger opp til å bruke Augmented Reality-teknologi (AR) og hvordan de jobber med å nå ut til yngre målgrupper.

LES OGSÅ: BCC.media med eget program for tweens

Informasjon om mediesituasjonen

Styreleder Berit Hustad Nilsen informerte om påvirkningsoperasjonen BCC har vært gjenstand for, som også har vært omtalt i media nylig. Hun fortalte at NRK Brennpunkt har jobbet lenge med et program om BCC som etter planen skal komme til høsten. For et par dager siden hadde BCC møte med NRKs etikkredaktør for å sikre at ikke materiale fra påvirkningsoperasjonen får leve videre i programmet.

Samtidig oppfordret hun og styremedlem Trond Eivind Johnsen seerne til å sette seg inn i fakta i saken, slik at det kan bli slutt på falsk informasjon.

LES OGSÅ: Få alle fakta på bordet

Medlemsundersøkelsen 2020

Den årlige medlemsundersøkelsen er sendt ut til alle norske medlemmer over 18 år, og vi minner alle medlemmer om å svare på den. Undersøkelsen tar temperaturen på organisasjonen og er viktige tilbakemeldinger for at BCC kan fortsette å utvikle seg i en positiv retning.  

LES OGSÅ: Medlemsundersøkelsen 2019

I tillegg var det informasjon om Online-arrangementet for menn, «Brødrestevnet 2020», og tilbakeblikk med utdrag fra en profetisk tale Kåre J. Smith holdt i 1996.